Padesátiny

V sobotu 23.11. jsme společně v kostele sv. Alžběty oslavili významné životní jubileum – padesátiny -otce Bohuslava Staříka. Sešlo se nás – přátel – z blízkého i širokého okolí více než 120. Společně, za účasti i P. Zdeňka, jsme oslavili mši sv. ze slavnosti sv. Klementa, hlavního patrona naší diecéze, při níž zazněla nádherná píseň zdejšího skladatele Stanislava Macha a básníka Mariina Čeňka Maria Tomíška „S knězem v tomto okamžiku“.  Pak jsme oslavenci individuálně popřáli zdraví, hojnost Boží milosti a Božího požehnání a předali dárky. Následovalo malé pohoštění před kostelem po kterém jsme se rozešli do našich domovů.

« 1 z 2 »

Naše pouť po Svaté Zemi

Ve dnech 20.9. – 28.9. se někteří naši farníci vypravili na pouť do Svaté Země. Připravujeme pro vás článek a fotografie z tohoto putování. Prosíme o strpení, neboť zážitků, prožitků i fotek je hodně…. 🙂

Rozloučení

V neděli 15. září jsme otci Bohuslavovi oficiálně poděkovali, za jeho více než 14 ti letou obětavou službu (i když stále věříme, že rozhodnutí definitivní není). Foto a video se připravuje, strpení prosím.

Farní zahrada

V sobotu 7.9. se uskutečnilo tradiční posezení u táboráku na farní zahradě. Tentokrát se sešli ponejvíce farníci středního věku, opekli jsme si špekáčky, povídali a zpívali při kytaře. Přes poněkud „uplakané“ počasí jsme si užili nádherný večer. Ti největší vytrvalci vydrželi do čtvrt na jedenáct. Několik fotek naleznete v galerii.

Farní turistika II

Ve dnech 19. a 20. srpna jsme si užili tradiční farní turistiku – navštívili jsme Ledeč nad Sázavou, odkud jsme se vydali pěšky přes Foglarovu louku, Vilémovice, Pavlov (kde jsme si prohlédli záchranou stanici živočichů) do Číhoště. Tady nás čekala příjemná fara, kde jsme strávili večer, připravili večeři a povídali si. Mezi 8 a 9 hodinou večer jsme se byli pomodlit růženec v kostele, kde jsme poté ještě zůstali v tiché adoraci. Přenocovali jsme na pohostinné faře. Druhý den jsme zahájili mší svatou  místním kostele a po snídani a úklidu se vydali přes Kynice a Dobrnice do Leštiny, odkud nás vláček zavezl domů. Celu akci jsme zakončili v Čáslavi na faře. Několik fotek naleznete v galerii.