Padesátiny

V sobotu 23.11. jsme společně v kostele sv. Alžběty oslavili významné životní jubileum – padesátiny -otce Bohuslava Staříka. Sešlo se nás – přátel – z blízkého i širokého okolí více než 120. Společně, za účasti i P. Zdeňka, jsme oslavili mši sv. ze slavnosti sv. Klementa, hlavního patrona naší diecéze, při níž zazněla nádherná píseň zdejšího skladatele Stanislava Macha a básníka Mariina Čeňka Maria Tomíška „S knězem v tomto okamžiku“.  Pak jsme oslavenci individuálně popřáli zdraví, hojnost Boží milosti a Božího požehnání a předali dárky. Následovalo malé pohoštění před kostelem po kterém jsme se rozešli do našich domovů.

« 1 z 2 »