Farní pouť – Brněnsko

V sobotu 15. června se uskutečnila dlouho plánovaná farní pouť, které se zúčastnilo 40 poutníků. Navštívili jsme jedno z nejstarších mariánských poutních míst – Brno Tuřany, kde jsme si prohlédli kostel Zvěstování Páně a vedle stojící kapli Panny Marie. Pomodlili jsme se před starodávnou mariánskou soškou známou jako „Panenka z trní“. Dále naše cesta pokračovala na Staré Brno, kde jsme si prohlédli Augustiniánskou knihovnu a také Baziliku Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme obdivovali milostnou sochu, krásnou vitráž, varhany na které hrával už Leoš Janáček. Viděli jsme také nádhernou křížovou cestu, vyřezanou ze švýcarské borovice, a hrob Elišky Rejčky.

Dále naše cesta pokračovala do Městečka Sloup v Moravském Krasu, kde jsme v poutním kostele Panny Marie Bolestné slavili mši svatou. Po mši následoval výklad o historii a současnosti poutního místa a poté jsme se přesunuli do místních sloupsko-šošůvských jeskyní, kde jsme absolvovali krátkou prohlídkovou trasu. Zde jsme se krásně osvěžili chladivým vlhkým vzduchem, mnohým to pomohlo na dýchací problémy. Po náročné prohlídce (a 202 schodech) následovalo posezení v zahradní restauraci a nakonec jsme se přesunuli do Tišnova. Kvůli probíhajícímu pohřbu zde prohlídka interiéru odpadla, ale alespoň jsme si prohlédli nádherný portál, vyfotili se u něj a nakonec vše uzavřeli modlitbou Anděl Páně. Do svých domovů jsme se vrátili krátce po osmé hodině večerní. Pouť se všem velmi líbila a doufáme, že i v příštích letech, dá-li Pán, někam společně vyjedeme. Foto a video se připravuje, strpení prosím :).