Svátost biřmování, pouť

V neděli 30. června jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Petra a Pavla. Mši sv. celebroval Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, který současně udělil připraveným žadatelům svátost biřmování. Záznam bohoslužby naleznete pod textem. V neděli 30. června jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Petra a Pavla. Mši sv. celebroval Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, který současně udělil připraveným žadatelům svátost biřmování. Záznam bohoslužby naleznete pod textem.