Aktuálně

BIBLICKÉ HODINY – KATECHIZMUS  72

Obnovujeme  biblické hodiny – katechnizmus pro dospělé. Vždy v úterý po mši svaté od 18:45 na faře. Sledujte ohlášky. Všichni jsou srdečně zváni.

 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY  72

V Čáslavi se koná každou středu od 17:30 (tichá) a každý pátek od 17:15 (doprovázená varhanami) 

V Dolních Bučicích bude pobožnost Křížové cesty – doprovázená varhanami – vždy ve středu od 16:00.

V Chotusicích bude pobožnost Křížové cesty  – doprovázená varhanami – vždy v pátek od 15:45.

 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT    72

Uskuteční se tradičně v sobotu po velikonočních svátcích – letos tedy 7. dubna. Přijeďte podpořit život. Více informací zde.

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    72

V sekci čtení dětem si můžete přečíst další kapitolu letošního nového příběhu, jehož hlavními hrdiny jsou tentokrát kamarádi a ministranti Matěj a Tadeáš.  

 

ČTENÍ Z NEDĚLNÍ LITURGIE

Díky p. Bedřichu Novákovi jsme dostali zajímavý tip na čtení z nedělní liturgie, který by se mohl hodit zejména lektorům. Jedná se jak o tištěný text, tak o zvukové nahrávky a najdete je zde.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2018. Rozpis na první pololetí 2018 je zde a  samozřejmě na nástěnce v kostele a na stolku. 

STALO SE …

v březnu

MISIJNÍ JARMARK  72

sbírka Papežských misijních děl dětí vynesla 6 693,- Kč. Peníze budou odeslány na účet PMDD.  Děkujeme všem jednotlivcům, společenstvím i rodinám za spolehlivost a spolupráci.

Požehnané velikonoce.

Pavel Lněnička, Dana Němcová

FARNÍ TURISTIKA  72

V sobotu 17. března se celkem deset odvážlivců i přes zimní počasí, vítr, vánici a hrozbu ledovky vydalo na plánovaný výlet do Železných hor. V 9:10 nás lokálka odvezla do Třemošnice, odkud jsme se vydali – částečně po turistické značce, částečně důvěrně známými pěšinkami  a kousek po naučné stezce na vrchol Kaňkových hor a odtud za stálého větru a v husté chumelenici po hřebeni ke Kubíkovým dubům, kam jsme doputovali v pravé poledne. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali naučnou stezkou Krajem Železných hor ke kapli sv. Jana. Vítr i chumelenice ustaly, zasněžená krajina byla nádherná. U kaple jsme se pomodlili Anděl Páně a pokračovali NS vzhůru téměř zpět na vrchol, na místo, odkud jsme dopoledne na tuto stezku vstoupili… a zde následoval prudký sestup zpět do Třemošnice. Akci jsme uzavřeli a vyhodnotili – povětšinou u smažáku  – v restauraci Lichnice. Výlet se všem moc líbil. Video pod textem, foto v galerii.

 

MISIJNÍ JARMARK    72

Byl zahájen v neděli 11. března po ranní mši svaté. Trvanlivé výrobky našich dětí je možno zakoupit a přispět tak na papežská misijní díla dětí (PMDD) po celý následující týden. Podívejte se vzadu na stolku, co by mohlo váš domov během nadcházejících velikonočních svátků vhodně ozdobit :). Několik fotografií v galerii.

DĚKOVNÁ POUŤ PRAHOU ZA NÁROD   72

Se tradičně uskutečnila v sobotu po třetí neděli postní. Pouť organizovala sestra Cyrila a z naší farnosti se účastnili paní Prášková a paní Tvrdíková. Fotografie z této krásné akce budou v nejbližším možném termínu přidány do galerie.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   72

Se uskutečnila v sobotu 10. března. Vedl ji P. Jaroslav Kolbaba. Duchovní obnova byla zahájena mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla, kterou společně sloužili P. Jaroslav Kolbaba, P. Bohuslav Stařík i P. Ivan Havlíček. Po mši svaté jsme pokračovali přednáškami na faře. Hlavním tématem byl hřích a pokora. Také jsme hovořili o významu mše svaté. Záznam z přednášek si můžete poslechnout  v sekci duchovní obnovy. Několik fotografií je v galerii

v únoru

P. JAN  LINHART V ČÁSLAVI    

V pátek 16.2. do Čáslavi zavítal P. Jan Linhart. Společně s P. Ivanem Havlíčkem sloužil dětskou mši svatou a poté v MC Kopretina besedoval s rodinami na téma „Jak prožívat postní dobu s dětmi“. Několik fotek  galerii.

 

POPELEČNÍ  STŘEDA   

Ve středu 14. 2. jsme vstoupili do 40 denní postní doby. Tradičně jsme při mši svaté vyjádřili svoji touhu změnit náš život a očistit se přijetím popelce. Foto v galerii. 

 

ÚKLID BETLÉMA

V sobotu 3.2. jsme zase na dalších 324 dnů uklidili betlém. Několik fotek v galerii.

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Jsme oslavili slavnostní bohoslužbou spojenou s žehnání svící v pátek 2.2. Ve fotogalerii naleznete několik fotografií.

 

v lednu

Potvrzení o přijatých darech na  na papežská misijní díla dětí – výtěžek z misijního koláče a misijního jarmarku.

TRADIČNÍ ZIMNÍ FARNÍ  VÝLET 

Se uskutečnil v sobotu 27. ledna.  I přes mlhavé počasí se v 9:00 hodin na nádraží sešlo celkem 10 nadšených turistů a vydali jsme se směrem do Třemošnice. Odtud vedla naše cesta vzhůru Lovětínskou roklí do Rudova a přes hřeben do Žlebských Chvalovic a Ronova nad Doubravou. I přes mlhavé – spíše podzimní než zimní počasí – byla okolní příroda krásná, a přibližně 12 km procházku jsme si všichni užili. Zakončení proběhlo u dobrého jídla v restauraci u Vavřince v Ronově, odkud jsme se vydali vlakem zpět do Čáslavi. Foto v galerii, video pod textem.

 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA    

Ve čtvrtek 25. ledna večer se v Komenského síni konala ekumenická bohoslužba u příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů. Letos byla připravena křesťany z Karibiku na téma otroctví a společně  ji sloužili  farářka CČE Drahomíra Havlíčková, pravoslavný duchovní Maxim Švancara a P. Bohuslav Stařík. Foto v galerii.

PŘÁNÍ K SVÁTKU   

Ve čtvrtek 25. ledna po ranní mši svaté jsme (s předstihem) popřáli k svátku P. Bohuslavovi. Foto v galerii.

 

Ministrantská schůzka

Chlapci z farnosti mohli opět prožít společné sobotní dopoledne na ministrantské schůzce. Děkujeme Pavlovi Lněničkovi za neúnavnou ochotu plánovat ministrantské schůzky a Vláďovi Gladkovi za pomoc při jejich realizování!
Za všechny rodiče, Dana Němcová

Setkání rodin se zástupci KDU – ČSL  

Krátké, ale přínosné setkání proběhlo v pátek 19. ledna v RC Kopretina. Čtyři zástupci České strany lidové přišli rodinám rozšířit obzory a pohled na situaci v ČR. Z debaty se vyvinula další možnost spolupráce, neboť kdo se nezajímá o politické klima, jako by se nezajímal o budoucnost svých dětí. Děkujeme babičkám Soně a Janě, které se opět postaraly o starší děti ve farním sále a nám tak dopřály ničím nerušenou debatní chvilku.
Dana Němcová a Pavel Lněnička