Aktuálně

SETKÁNÍ RODIN     72

Se uskuteční v neděli 4.6. po ranní mši sv. v Rodinném centru Kopretina nebo ve farním sále. Podrobnosti zde.

 

NOVÉ ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    72

Tentokrát o otci Matoušovi. Čtěte každý týden zde.

 

ČTENÍ Z NEDĚLNÍ LITURGIE

Díky p. Bedřichu Novákovi jsme dostali zajímavý tip na čtení z nedělní liturgie, který by se mohl hodit zejména lektorům. Jedná se jak o tištěný text, tak o zvukové nahrávky a najdete je zde.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Loni, ve svatém roce Milosrdenství, zahájená aktivita putovních svatyněk pokračuje i letos. Začínáme ve středu 4.ledna. Nový rozpis na první pololetí roku 2017 je k dispozici zde, na nástěnce v kostele a pro každého na stole.

 

STALO SE …

v květnu

KŘTINY A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   72

V neděli 28. května prožila farnost velkou slavnost. Při mši svaté v 9 hodin přijaly dvě děti svátost křtu a současně společně s dalšími šesti dětmi i první svaté přijímání.  Foto a video se zpracovává, strpení prosím 🙂

TRADIČNÍ FARNÍ POUŤ   72

V sobotu ráno 20. května jsme se vydali autobusem na první místo našeho putování do Suchdola – Jednova. Nachází se zde kostel Navštívení Panny Marie a kaplička sv. Markéty, kde vytéká Svatá voda. V blízkosti kostela je od roku 2005 otevřena Mariánská zahrada s křížem na vyvýšeném místě a sochou Panny Marie a papeže Jana Pavla II., které sem byly darovány z Polska. Zahrada je místo na přemýšlení a načerpání nových sil do života, věnována poutníky a farníky jako dar Panně Marii. V kostele jsme měli výklad místního pana faráře P. Ondřeje Horáčka a pak ranní mši svatou s otcem Bohuslavem.

Pokračujeme na Svatý Kopeček. Je to barokní chrám – Bazilika Navštívení Panny Marie, architektonický klenot, který se tyčí v krajině nad Olomoucí. 11. 4. 1995 byl poutní chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na basiliku minor a přesně před 22 lety v neděli 21.5.1995 poctěn jeho návštěvou. Máme zde prohlídku s výkladem a jsme uneseni tímto posvátným místem, ať jsme zde poprvé nebo již poněkolikáté.

Další místo našeho cestování je Javoříčko – památník obětem II. světové války a Javořické jeskyně. Od roku 1944 působila v této oblasti partyzánská skupina Jermak – Fursenko. V dubnu 1945 v místní hájovně zastřelili partyzáni německou matku s dvěma dětmi a dva zajaté Aménce. Po zapálení hájovny byl zastřelen starosta jedoucí k požáru. Následně 5. 5. 1945 obsadil Javoříčko oddíl SS z Bouzova.  Zastřelili 38 mužů a zničili 34 z celkových 38 domů. Stavbu nového Javoříčka (moravských Lidic), financovala UNRRA, humanitární pomoc z USA, Spojeného Království a Kanady.

Javořické jeskyně – nacházejí se v oblasti Javořického krasu na severu Drahanské vrchoviny. Plocha tohoto krasu je 6 km2 a je tvořen ostrůvky devonských vápenců. Polohou spadá do Národní přírodní rezervace Špraněk. My jsme si prohlédli dómy a chodby s krápníky dlouhé 788 m v hloubce až 55m. Byla to krása! Celková délka známých chodeb je 6000 m, teplota vzduchu celoročně 8°C, relativní vlhkost 99%.

Poslední zastavení již navečer je v obci Vranová Lhota. V místním kostelíčku sv. Kateřiny Alexandrijské máme májovou pobožnost zpívanou naší průvodkyní celou poutí a varhanicí slečnou Květou. Původně zde stála kaple sv. Andělů Strážných, v letech 1788-1792 byla přestavěna na kostel, zachován je pouze vzácný oltář. V roce 1999 byl kostel zrekonstruován. U kostela je barokní kříž a naproti fara.

Celkem jsme strávili 15 hodin času pospolu, najeli téměř 400 km, navštívili 3 kostely, památník a jeskyně. Na závěr nemohlo chybět poděkování panu řidiči, že nás v pořádku vezl a dovezl, otci Bohuslavovi, za přítomnost s námi a za mši svatou.

A my děkujeme za celou organizaci a vedení zájezdu slečně Květě Štikovcové. A také děkujeme za ochranu Panně Marii, že nás provázela na této pouti.

M.P.

Fotografie z pouti naleznete zde. Video pod textem.

 

TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ K PANNĚ MARII NA SCHOŘOV  72

V sobotu 13. května se uskutečnila tradiční pouť k Panně Marii na Schořov. Celkem 23 pěších poutníků vyrazilo podle plánu v 10 hodin od fary. Cesta uběhla rychle, počasí bylo krásné, příroda životem jen kypěla a po předcházejících deštích zbyly pouze nepatrné pozůstatky.

Na Schořově se pak přidali i ostatní poutníci, jež dorazili na kolech či auty. Celkem nás bylo více než 50. Od 12:30 jsme se v kapli modlili růženec, poté následovala mše svatá a májová pobožnost, při níž jsme zvláště mysleli na fatimské zjevení, od něhož uplynulo právě 100 let.

Pouť jsme zakončili krátkým tradičním pohoštěním a pak se vydali na cestu domů.

Videozáznam pod textem, v galerii naleznete spoustu krásných fotografií.

MÁJOVÝ KONCERT KUTNOHORSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU    72

Se uskutečnil  pátek 12. května v kostele sv. Alžběty. Třináctičlenný smyčcový orchestr složený z učitelů a žáků kutnohorské a čáslavské umělecké školy zahrál díla Carla Stamitze, Heiricha Bibera, Arvo Pärta a Benjamina Brittena. V galerii naleznete několik fotografií, pod textem zvukový záznam části koncertu.

v dubnu

TRADIČNÍ „ČARODĚJNICKÉ“ OPÉKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ   72

Se uskutečnilo v sobotu 29. dubna od 17:00 hodin. Po troše úsilí se i z namoklého dřeva podařilo vykouzlit příjemný ohníček. A i přes „drobnou přeháňku“ opečené špekáčky chutnaly znamenitě a samozřejmě nechyběl ani prima fotbálek na hřišti a kytara. Posezení se protáhlo téměř do půl jedenácté. Foto v galerii.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA   72

V sobotu 29. dubna se uskutečnila dlouho plánovaná ministrantská schůzka. I přes obavy z nejistého počasí se výprava pod vedením Pavla a Ládi vydala směrem na Lochy. Nadšení výletníci se vrátili v brzkých odpoledních hodinách.

 

VELIKONOCE 

 

Ve dnech 13.  – 17. dubna jsme oslavili Velikonoce.  Výběr z kázání zde. Podívejte se také do fotogalerie.

 

v březnu

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   72

V sobotu 18. března proběhla na faře tradiční postní duchovní obnova. Začali jsme mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla a poté se přesunuli na faru, kde dopoledne proběhla přednáška. Letos při stém výročí zjevení ve Fatimě bylo tématem samozřejmě toto zjevení.  V době oběda následovala krátká přestávka, které bylo možno využít na občerstvení, za které děkujeme našim ochotným kuchařkám,  a také ke svátosti smíření. Obnovu vedl P. Jaroslav Jirásek z Hronova. A odpoledne P. Jaroslav promítal fotografie ze svých cest. Tentokráte nás zavedl do Nepálu.  V galerii naleznete několik fotografií, záznam kázání P. Jiráska zde. Pod textem je záznam z odpoledního promítání.

POUŤ PRAHOU ZA NÁROD – SOBOTA  11.3.  72

Pouť se koná každoročně druhou sobotu v měsíci březnu a zvou nás na ni sestry Mariiny, které jsou iniciátorky Schönstattského hnutí u nás v Čechách. Z Čáslavi jedeme s paní Tvrdíkovou dvě. Se sestrou Cyrilou a dalšími účastníky jdeme od sousoší sv. Václava a patronů českých na Příkopy, kde se koná mše svatá v kostele Svatého Kříže. Pak pokračujeme na Staroměstské náměstí k bočnímu vchodu Týnského chrámu k soše Panny Marie, která by se měla vrátit na místo na Staroměstské náměstí, kde až do roku 1918 stála. Jdeme dále Karlovou ulicí ke kostelu Nejsvětějšího Salvatora. Zastavení, modlitba a píseň. Na Karlově mostě máme dvě zastavení – u Svatého Kříže a u sv. Jana Nepomuckého. Podíváme se i na zbrojnoše Brunclíka, při záplavách v roce 2002 byl skoro zatopený. Už je kousek k Pražskému Jezulátku, chrámu Panny Marie Vítězné, zde modlitba Svatého otce Benedikta XVI., kterou pronesl při návštěvě 26. 9. 2009. Pokračujeme na Malostranské náměstí k Parlamentu České republiky. Modlitba za politiky. Nerudovou ulicí stoupáme ke Hradu. Na vyhlídce za pěkné viditelnosti se nám ukázala nádherná Praha. Zpíváme státní hymnu se všemi slokami. Lidé se zastavují. Pak si vystojíme frontu ke kontrole, abychom mohli vstoupit na nádvoří Hradu. Vstupujeme do katedrály sv. Víta a dále do kaple sv. Václava.  Jsme na posvátných místech, jsme tu sami, jen naše skupina se svatyňkami. Modlíme se Korunku Milosrdenství, radostný sv. růženec a zpíváme chorál k sv. Václavu. Byli jsme vděčni za tyto úžasné chvíle. Zde naše pouť končí, pouť za národ!  Svou přítomností a modlitbami jsme chtěli přispět k tomu, aby se náš národ více semkl okolo Panny Marie a s její pomoci bylo více lásky v rodinách a mezi lidmi. Děkujeme sestrám Mariiným, které se starají o putovní svatyňky v Čechách, všechny aktivity během roku a dodávají nám, konkrétně sestra Bernadetta, zprávy o Schönstattském hnutí. V roce 2014 jsme si připomněli 100. výročí jeho založení. Foto v galerii.

MP

VÝLET S FARNOSTÍ BOHDANEČ – NEDĚLE 5.3.   72

Autobus přijíždí pro nás účastníky, z Čáslavi nás jede sedm, zaplňujeme poslední místa a vydáváme se směrem Brno. Po dvou a půl hodině jsme na místě – město Tišnov. Klášter Porta Coeli, chrám zasvěcený sv. Václavu, velice zdobný portál, vnitřní interiér s krásným oltářem. Mši svatou slouží P. Josef Rybecký, účastníme se, kostel je zaplněný. Po mši sv. jdeme aspoň chvilku  Křížovou chodbou.

Odjíždíme na zámek Rájec – Jestřebí.  V zámecké restauraci máme oběd, pak následuje prohlídka zámku s výstavou právě kvetoucích kamélií. Procházíme komnatami, posloucháme výklad a současně se obdivujeme naaranžovaným květinám. Pastva pro oči! V galerii je možnost zakoupení obrázků, keramiky, sošek, vůní, velikonočních vajíček, hrníčků, atd.  A ve sklenících úžasné kamélie. Je pěkné si z takového zájezdu přivést květinu, která nám bude připomínat místo, kde nám bylo hezky.

Pokračujeme na zámek Lysice, kde máme dojednanou prohlídku. I když ještě není sezona, bylo pro nás otevřeno a paní kastelánka se nám věnovala. První zmínka o vzniku zámku pochází z roku 1308, zámek byl v držení postupně několika významných rodů. Viděli jsme zařízené interiéry, ojedinělou zámeckou zahradu s promenádní kolonádou a krytou pergolu. I zde v oranžerii je možnost si zakoupit nějakou květinku nebo bylinku pro potěšení domů.

Bylo by toho ještě hodně ke zhlédnutí, je už navečer, musíme se vrátit do svých domovů. Tak zase někdy! Děkujeme paní Holubové za organizaci a vedení zájezdu. Byl to hezký den, zájezd se vydařil. Fotografie  v galerii.

MP