Adorace

Pravidelné adorace před Nejsvětější svátostí v kostele sv. Petra a Pavla:

  • neděle od 14:30 do 17:30 hodin / 15:00 – 16:00 v období velkých mrazů
  • čtvrtek v době od 17:00 do 18:00 hodin
  • první pátek bezprostředně před/po večerní mši sv.

Bližší informace viz Ohlášky.

Texty k adoraci – www