Farní sbor

Jedná se o skupinu přibližně 20 zpěváků, složenou z farníků ŘK farnosti v Čáslavi. Jejím hlavním úkolem je zajišťovat hudební produkci v čáslavské farnosti během významných svátků a slavností liturgického roku. Schází se nepravidelně, většinou přímo před konkrétní slavností.

Sbor má ustálené jádro členů, k němuž se podle možností připojují ostatní farníci. Sbor navštěvuje přibližně 14 žen a 6 mužů, s tím, že často hudbu při bohoslužbách zajišťuje pouze mužská část sboru, která se dokáže rozšířit až do počtu devíti zpěváků. Sbor často spolupracuje i s instrumentalisty – především se skupinou hráčů na žesťové nástroje. Repertoár je velmi široký – zahrnuje staré duchovní písně a chorály, ale i současné duchovní skladby.

Nejčastěji sbor zpívá jednohlasé zpěvy, avšak příležitostně se nacvičují i vícehlasé skladby. Sbormistrem a zároveň varhaníkem tohoto sboru je František Novák.