Modlitby MATEK

Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. Veronika Walslerová se se svou švagrovou Sandrou, po silném nočním zážitku, kdy Sandra slyšela hlas „Modli se za své děti“, začaly pravidelně modlit. K těmto společným modlitbám nejen za své vlastní děti se velice rychle přidalo mnoho dalších žen a dnes jsou to tisíce pravidelně se modlících skupinek žen po celém světě. I v naší farnosti máme takovouto skupinku. Při setkáních maminky společně naslouchají Božímu slovu, vkládají své děti v důvěře do Božích rukou, odevzdávají své starosti a obavy Boží prozřetelnosti a prosí za vše, co nesou ve svých srdcích.