Modlitby OTCŮ

S malým zpožděním ve srovnání s hnutím modliteb matek v Anglii vzniklo obdobným způsobem hnutí modliteb otců. Dnes je též velice rozšířené. Tito otcové chtějí být odrazem lásky Boha Otce k jeho dětem a milovat své rodiny obětavou láskou. Svou sílu podobně jako matky čerpají ve společné modlitbě a opírají se o důvěru v Boží pomoc a vedení.

Děkujeme Ti, Pane, náš Bože, za překrásný dar otcovství.

Dej, abychom měli vždy pěkný vztah s našimi dětmi

a daruj nám trpělivost a naslouchající srdce,

abychom rozpoznali jejich potřeby

a abychom v nich viděli Tebe…..

část modlitby….

Knížečka Modlitby otců