Akce farnosti

PRAVIDELNÉ AKCE FARNOSTI

obecně 2019 *)
leden FARNÍ SETKÁNÍ poslední neděle nekoná se
únor  
březen POUŤ PRAHOU ZA NÁROD sobota před 1. nedělí postní sobota 9.3.2019
24 HODIN PRO PÁNA pátek/sobota před 4. nedělí postní 30.- 31.3. 2019 
 

duben

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA sobota před 5 nedělí postní 6. 4. 2019
MISIJNÍ JARMARK 5. neděle 7. 4. 2019
ZELENÝ ČTVRTEK 18. 4. 2019
VELKÝ PÁTEK 19.4.2019
CELONOČNÍ ADORACE U BOŽÍHO HROBU 19.4.-20.4.2019
POCHOD PRO ŽIVOT sobota velikonočního oktávu 27.4.2019
FARNÍ ZAHRADA – ČARODĚJNICE 30.4. nebo poslední sobota út 30.4.2019
květen SCHOŘOV 2. sobota v měsíci 11.5.2019
NOC KOSTELŮ dle organizátora 24.5.2019
MÁJOVÁ NAZARET 31.5. nebo poslední sobota 25.5.2019
červen FARNÍ POUŤ 2. nebo 3. sobota 15.6.2019
FARNÍ ZAHRADA – KONEC ŠR poslední sobota v měsíci 22.6.2019
červenec TURISTIKA I přelom července a srpna 29.7.2019
– 31.7.2019
srpen
TURISTIKA II čtvrtý týden 19. a 20. 9. 2019
září FARNÍ ZAHRADA – ZAHÁJENÍ ŠR 1. nebo 2. sobota 7.9.2019
FARNÍ POUŤ 3. nebo 4. sobota 14.9.2019
říjen MISIJNÍ KOLÁČ 2. neděle 12.10.2019
listopad POBOŽNOST HŘBITOV 2.11. sobota  2.11.
prosinec ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2. nebo 3. sobota
MIKULÁŠ 5.12. čtvrtek  5.12.
VÝZDOBA CHRÁMU NA VÁNOCE 22.12. pondělí  23.12.
POSEZENÍ U VÍNA 27.12. pátek   27.12
OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ 30.12. neděle   29.12.

*)  změny vyhrazeny