Akce farnosti

PRAVIDELNÉ AKCE FARNOSTI

 

 

    obecně 2019 *)  
leden FARNÍ SETKÁNÍ poslední neděle nekoná se  
únor        
březen POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA sobota před 2 nebo 3 nedělí postní    
24 HODIN PRO PÁNA pátek/sobota před 4. nedělí postní 30.- 31.3.
2019
 
  MISIJNÍ JARMARK 5. neděle 7. 4. 2019  
duben ZELENÝ ČTVRTEK   18. 4. 2019  
VELKÝ PÁTEK   19.4.2019  
CELONOČNÍ ADORACE U BOŽÍHO HROBU   19.4.-20.4.2019  
POCHOD PRO ŽIVOT sobota velikonočního oktávu 27.4.2019  
FARNÍ ZAHRADA – ČARODĚJNICE 30.4. nebo
poslední sobota
Út 30.4.2019  
květen SCHOŘOV 2. sobota v měsíci 11.5.2019  
NOC KOSTELŮ dle organizátora 24.5.2019  
MÁJOVÁ NAZARET 31.5. nebo
poslední sobota
25.5.2019  
červen FARNÍ POUŤ 2. nebo 3. sobota 15.6.2019  
FARNÍ ZAHRADA – KONEC ŠR poslední sobota v měsíci 22.6.2019  
červenec TURISTIKA I přelom července a srpna 29.7.2019
– 31.7.2019
 
srpen  
TURISTIKA II čtvrtý týden 19. a 20. 9. 2019  
září FARNÍ ZAHRADA – ZAHÁJENÍ ŠR 1. nebo 2. sobota 7.9.2019  
FARNÍ POUŤ 3. nebo 4. sobota 14.9.2019  
říjen MISIJNÍ KOLÁČ 2. neděle 12.10.2019  
listopad POBOŽNOST HŘBITOV 2.11. sobota  2.11.  
prosinec ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2. nebo 3. sobota    
MIKULÁŠ 5.12. čtvrtek  5.12.  
VÝZDOBA CHRÁMU NA VÁNOCE 22.12. pondělí  23.12.  
POSEZENÍ U VÍNA 27.12. pátek   27.12  
OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ 30.12. neděle   29.12.  

*)  změny vyhrazeny