FP – Olomoucko

TRADIČNÍ FARNÍ POUŤ

V sobotu ráno 20. května jsme se vydali autobusem na první místo našeho putování do Suchdola – Jednova. Nachází se zde kostel Navštívení Panny Marie a kaplička sv. Markéty, kde vytéká Svatá voda. V blízkosti kostela je od roku 2005 otevřena Mariánská zahrada s křížem na vyvýšeném místě a sochou Panny Marie a papeže Jana Pavla II., které sem byly darovány z Polska. Zahrada je místo na přemýšlení a načerpání nových sil do života, věnována poutníky a farníky jako dar Panně Marii. V kostele jsme měli výklad místního pana faráře P. Ondřeje Horáčka a pak ranní mši svatou s otcem Bohuslavem.

Pokračujeme na Svatý Kopeček. Je to barokní chrám – Bazilika Navštívení Panny Marie, architektonický klenot, který se tyčí v krajině nad Olomoucí. 11. 4. 1995 byl poutní chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na basiliku minor a přesně před 22 lety v neděli 21.5.1995 poctěn jeho návštěvou. Máme zde prohlídku s výkladem a jsme uneseni tímto posvátným místem, ať jsme zde poprvé nebo již poněkolikáté.

Další místo našeho cestování je Javoříčko – památník obětem II. světové války a Javořické jeskyně. Od roku 1944 působila v této oblasti partyzánská skupina Jermak – Fursenko. V dubnu 1945 v místní hájovně zastřelili partyzáni německou matku s dvěma dětmi a dva zajaté Aménce. Po zapálení hájovny byl zastřelen starosta jedoucí k požáru. Následně 5. 5. 1945 obsadil Javoříčko oddíl SS z Bouzova.  Zastřelili 38 mužů a zničili 34 z celkových 38 domů. Stavbu nového Javoříčka (moravských Lidic), financovala UNRRA, humanitární pomoc z USA, Spojeného Království a Kanady.

Javořické jeskyně – nacházejí se v oblasti Javořického krasu na severu Drahanské vrchoviny. Plocha tohoto krasu je 6 km2 a je tvořen ostrůvky devonských vápenců. Polohou spadá do Národní přírodní rezervace Špraněk. My jsme si prohlédli dómy a chodby s krápníky dlouhé 788 m v hloubce až 55m. Byla to krása! Celková délka známých chodeb je 6000 m, teplota vzduchu celoročně 8°C, relativní vlhkost 99%.

Poslední zastavení již navečer je v obci Vranová Lhota. V místním kostelíčku sv. Kateřiny Alexandrijské máme májovou pobožnost zpívanou naší průvodkyní celou poutí a varhanicí slečnou Květou. Původně zde stála kaple sv. Andělů Strážných, v letech 1788-1792 byla přestavěna na kostel, zachován je pouze vzácný oltář. V roce 1999 byl kostel zrekonstruován. U kostela je barokní kříž a naproti fara.

Celkem jsme strávili 15 hodin času pospolu, najeli téměř 400 km, navštívili 3 kostely, památník a jeskyně. Na závěr nemohlo chybět poděkování panu řidiči, že nás v pořádku vezl a dovezl, otci Bohuslavovi, za přítomnost s námi a za mši svatou.

A my děkujeme za celou organizaci a vedení zájezdu slečně Květě Štikovcové. A také děkujeme za ochranu Panně Marii, že nás provázela na této pouti.

M.P.

Fotografie z pouti naleznete zde. Video pod textem.