Ohlášky

Aktuální ohlášky z neděle 21. 4. 2019


NE – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (21.4. 2019)
         mše sv.: Čáslav – 9:00 a 18:00, Dolních Bučice – 7:30, Chotusice – 9:00, Krchleby – 10:30
NE – 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství – (28.4. 2019)  
         mše sv.: Čáslav – 9:00 a 18:00, Dolních Bučice – 7:30,  Krchleby – 10:30, Žehušice – 9:00

 

Bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi:

  datum    čas bohoslužba a mešní intence
NE  21. 4. 9:00
18:00
mše sv. …
mše sv. za + Jaroslavu Šlejtrovou
PO  22. 4. 9:00 mše sv. za Annu Škrobánkovou a manžela
ÚT   23. 4. 18:00 mše sv. za Josefa Tvrdíka, jeho rodiče a sestru Marii
ST   24. 4. 18:00 mše sv. za obrácení Marka
ČT   25. 4. 7:15 mše sv. za rodiče a za rodinu Rambouskovu
PÁ   26. 4. 18:00 mše sv. za obrácení Marka
SO   27. 4. –:–
NE   28. 4. 9:00
18:00
mše sv. za rodinu Kameníkovu a Novákovu
mše sv. za rodinu Štikovcovu a Navrátilovu a ostatní příbuzné

 

Bohoslužby v ostatních chrámech:

datum čas místo
NE  21. 4. 7:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 7:00 růženec)
9:00 kostel sv. Václava, Chotusice  (od 8:30 růženec)
10:30 kostel sv. Václava, Krchleby (od 10:00 růženec)
PO  22.4. 7:30
9:00
kostel Všech Svatých, Dolní Bučice
kostel sv. Marka, Žehušice
ÚT  23.4. –:–
ST   24.4. 16:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 16:00 pobožnost Křížové cesty)
ČT   25.4. –:–
PÁ   26.4. 16:30 kostel sv. Václava, Chotusice (od 16:00 růženec)
SO   27.4. 17:00 kostel sv. Alžběty, Čáslav – mše sv. za Jaroslavu a Josefa Dufkovy a oba rody
NE  28.4. 7:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 7:00 růženec)
9:00 kostel sv. Marka, Žehušice (od 8:30 růženec)
10:30 kostel sv. Václava, Krchleby (od 10:00 růženec)

 

Další oznámení:

  • Děkuji za pomoc v kostele, na faře a při všech akcích. Odpoledne (21.4.) se koná adorace od 15:00 do 17:00.
  • Děkuji všem, kteří se zapojili nebo přispěli do misijního jarmarku, vybralo se celkem 7 969,- Kč.
  • V úterý po mši sv. setkání na faře u katechismu.
  • Ve čtvrtek v 17:00 adorace.
  • V pátek na faře ve 14:30 společenství dětí.
  • V sobotu 27. dubna jste zváni na Národní pochod pro život a rodinu do Prahy. Více informací na plakátu. V sobotu se také koná pouť ke sv. Vojtěchovi v Libici nad Cidlinou. Mše sv. začíná v 10:00.
  • Nabídka dvou letních pobytů. Pro děti od 7 do 13 let v termínu 13. – 20. 7. 2019, pro mládež od 14 do 19 let v termínu 3.- 10. 8. 2019. Více informací vzadu na nástěnce nebo u Kláry a Moniky Štajnerové.
  • Vzadu na stole naleznete přihlášky na farní pouť, který se koná v sobotu 15. června 2019. Přihlášky je nutné odevzdat do 15. května.

P. Bohuslav Stařík