Ohlášky

Aktuální ohlášky z neděle 9. 12. 2018


NE – 2. neděle adventní  (9.12. 2018) 
         mše sv.: Čáslav – 9:00 a 18:00, Dolních Bučice – 7:30, Krchleby – 10:30, Žehušice – 9:00
Čt – Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pá – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
NE – 3. neděle adventní  (16.12. 2018)  
         mše sv.: Čáslav – 9:00 a 18:00, Dolních Bučice – 7:30, Chotusice – 9:00, Krchleby – 10:30

 

Bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi:

  datum    čas bohoslužba a mešní intence
NE  9. 12. 9:00
18:00
mše sv. za + sestry Eustelu, Desponzátu, Zosimu, Valentinu, Dobromilu, Germánu, Qvalbertu, Oldřišku a za rodiny Šprincovu a Kovalíkovu

mše sv. za Jaroslavu a Josefa Dufkovy a oboje rodiče

PO  10. 12. 6:45 mše sv. na dobrý úmysl
ÚT   11. 12. 18:00 mše sv. za nenarozené děti
ST   12. 12. 18:00 mše sv. za maminku Alenu
ČT   13. 12. 7:15 mše sv. za Ludmilu Novákovou
PÁ   14. 12. 15:15
18:00
mše sv. pro rodiny s dětmi
mše sv. za rodiče Práškovy a Bolkovy, dceru Marušku, bratra Pavla a příbuzné
SO   15. 12. –:–
NE   16. 12. 9:00
18:00
mše sv. za babičku Evu Nápravníkovou a bratra Jaromíra
mše sv. …

 

Bohoslužby v ostatních chrámech:

datum čas místo
NE  9. 12. 7:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 7:00 růženec)
9:00 kostel sv. Marka, Žehušice (od 8:30 růženec)
10:30 kostel sv. Václava, Krchleby (od 10:00 růženec)
PO  10.12. –:–
ÚT   11.12. –:–
ST   12.12. 16:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 16:00 růženec)
ČT   13.12. –:–
PÁ  14.12. 16:30 kostel sv. Václava, Chotusice  (od 16:00 růženec)
SO   15.12. 6:45 rorátní mše sv. se svíčkami, od 6:15 se modlíme růženec
NE   16.12. 7:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 7:00 růženec)
9:00 kostel sv. Václava, Chotusice (od 8:30 růženec)
10:30 kostel sv. Václava, Krchleby (od 10:00 růženec)

 

Další oznámení:

  • Děkuji za pomoc v kostele, na faře a při všech akcích. Dnes odpoledne (9. 12.) se koná adorace od 15:00 do 17:00
  • Sbírka minulé neděle 2. 12. na bohoslovce vynesla 6 175,- Kč. Všem dárcům díky.
  • V úterý po mši sv. katechizmus na faře
  • Ve čtvrtek je adorace od 17:00 hodin 
  • V pátek po mši sv. společenství mládeže
  • V sobotu se v kostele sv. Petra a Pavla v 17:00 koná adventní koncert. Kateřina Fillová bude hrát na varhany, Marek Filla na tubu. Všichni jste srdečně zváni. Program je na nástěnce a zde.
  • V zákristii jsou stolní kalendáře na příští rok 2019. Cena je 50,- Kč
  • Vzadu na stole prosím nepřehlédněte výrobky dětí, které společně vytvořily v rámci setkávání farních rodin. Jejich zakoupením můžete přispět na kampaň Nadace Betlém nenarozeným „Štědrý dar pro betlémské děti“. Ta nabízí pomoc a podporu těhotným ženám v tísni v Azylovém domě v Hamrech u Hlinska. Přispět můžete po celou dobu adventu, sbírka potrvá až do svátku sv. Štěpána.
  • Vzadu v kostele si můžete vzít brožuru Advent s rozjímáním na každý den.

 

P. Bohuslav Stařík