Ohlášky

Aktuální ohlášky z neděle 9. 6. 2019


NE – Slavnost Seslání Ducha svatého (9.6. 2019)
         mše sv.: Čáslav – 9:00 a 18:00, Dolních Bučice – 7:30, Krchleby – 10:30, Žehušice – 9:00 
Po – Památka Panny Marie, Matky církve
Út – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Čt – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
NE –  Slavnost Nejsvětější Trojice (16.6. 2019)
           mše sv.: Čáslav – 9:00 a 18:00, Dolních Bučice – 7:30,Chotusice – 9:00,  Krchleby – 10:30

Bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi:

  datum    čas bohoslužba a mešní intence
NE  9. 6. 9:00
18:00
mše sv. za farnost
mše sv. …
PO  10. 6. 6:45 mše sv. …
ÚT   11. 6. 18:00 mše sv. za zdraví manžela 
ST   12. 6. 18:00 mše sv. …
ČT   13. 6. 7:15 mše sv. na dobrý úmysl
PÁ   14. 6. 18:00 mše sv. …
SO   15. 6. –:–
NE   16. 6. 9:00
18:00
mše sv. za celou rodinu, děti maminky Anny
mše sv. …

Bohoslužby v ostatních chrámech:

datum čas místo
NE  9. 6. 7:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 7:00 růženec)
9:00 kostel sv. Marka, Žehušice
10:30 kostel sv. Václava, Krchleby (od 10:30 růženec)
PO  10.6. –:–
ÚT  11.6. –:–
ST   12.6. 16:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 15:30 adorace)
ČT   13.6. –:–
PÁ   14.6. 16:30 kostel sv. Václava, Chotusice (od 16:00 růženec)
SO  15.6. 7:30 kostel sv. Alžběty, Čáslav – mše sv. ….
NE  16.6. 7:30 kostel Všech Svatých, Dolní Bučice (od 7:00 růženec)
9:00 kostel sv. Václava, Chotusice (od 8:30 růženec)
10:30 kostel sv. Václava, Krchleby (od 10:30 růženec)

Další oznámení:

  • Děkuji za pomoc v kostele, na faře a při všech akcích. Dnes odpoledne se adorace nekoná.
  • Příští neděli 9. 6. se v našem kostele sv. Petra a Pavla koná od 16:30 Svatodušní varhanní koncert, při kterém vystoupí studenti z vysoké školy z Hradce Králové. Mezi nimi také František Novák. Více informací na plakátu. Všichni jste srdečně zváni.
  • V úterý po mši sv. setkání na faře u katechismu.

  • Ve čtvrtek adorace ve 20:00.
  • V pátek po mši sv. setkání mládeže.
  • Stále trvá pozvání na farní výlet, který se koná v sobotu 15. června 2019. Sraz v 5:45 na autobusovém nádraží, odjezd v 6:00

  • Nabídka dvou letních pobytů. Pro děti od 7 do 13 let v termínu 13. – 20. 7. 2019, pro mládež od 14 do 19 let v termínu 3.- 10. 8. 2019. Více informací vzadu na nástěnce nebo u Kláry a Moniky Štajnerové.

  • Prosím o nahlášení se tento týden všech kandidátů na přijetí svátosti biřmovaní 30. června tohoto roku u P. Bohuslava Staříka.

P. Bohuslav Stařík