Ohlášky

Ohlášky z neděle 19. 1. 2020


Neděle
19.1.2020
2. v mezidobí
  9:00
11:00
18:00
Čáslav
Žehušice
Čáslav
kostel sv. Petra a Pavla – za + Marii Kameníkovou 
kostel sv. Marka – za + Marii Babejovou
kostel sv. Petra a Pavla – za farnosti Čáslav a Chotusice
Pondělí
20.1.2020
Úterý
21.1.2020
Středa
22.1.2020
18:00 Čáslav kostel sv. Petra a Pavla – za + Marii a Josefa Petříkovy
Čtvrtek
23.1.2020
Pátek
24.1. 2020Sv. František Sáleský
18:00 Čáslav kostel sv. Petra a Pavla – za + Václava Havla, jeho rodiče a rodiče Kadlecovy
Sobota
25.1.2020
17.00 Dolní Bučice kostel Všech svatých
Neděle
26.1.2020Neděle Božího Slova
3. v mezidobí
  9:00
11:00
18:00
Čáslav
Chotusice
Čáslav
kostel sv. Patra a Pavla – za + MUDr. Jaroslava Brandejse 
kostel sv. Václava – za + Marii Babejovou
kostel sv. Petra a Pavla – za farnosti Čáslav a Chotusice

 

Příležitost ke svátosti smíření vždy 30 minut před mší svatou.

P. Zdeněk Skalický