Ohlášky

Ohlášky z neděle 31. 5. 2020


Neděle
31.5.2020
Slavnost Seslání Ducha Svatého
  9:00
11:00
18:00
Čáslav
Chotusice
Čáslav
kostel sv. Patra a Pavla – za farnosti Čáslav a Chotusice
kostel sv. Václava – za rodinu Doksanských a Michlovu
kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí
1.6.2020
Maria, Matka církve
18:00 Čáslav kostel sv. Petra a Pavla
Úterý
2.6.2020
Středa
3.6.2020
18:00 Čáslav kostel sv. Petra a Pavla – za + Vlastu Kopeckou, manžela a rodiče
Čtvrtek
4.6.2020
Nejvyššího a věčného kněze
18:00 Krchleby kostel sv. Václava
Pátek
5.6. 2020
sv. Bonifác
18:00 Čáslav kostel sv. Petra a Pavla – za pomoc Ducha Svatého pro manžela
Sobota
6.6.2020
17.00 Dolní Bučice kostel Všech svatých (s nedělní platností)
Neděle
7.6.2020
Slavnost Nejsvětější Trojice
  9:00
11:00
18:00
Čáslav
Žehušice
Čáslav
kostel sv. Patra a Pavla – za + Ivu Veselou, rodinu Veselých a Merglovu
kostel sv. Marka – za Aloise Crkala, manželku a rodiče z obojí strany
kostel sv. Petra a Pavla – na farnosti Čáslav a Chotusice 

 

Příležitost ke svátosti smíření vždy 30 minut před mší svatou a po domluvě.

P. Zdeněk Skalický