Modlitební klub p. Chalánkové

Drazí modlitebníci, přeposílám naléhavou žádost od jednoho z vás, abychom aktivovali své síly, viz níže. Dopis těch socialistů (v příloze) stojí opravdu za to – jak se dá pravda překroutit.

Ve společné modlitbě
Markéta Maria

Velmi Vás chceme prosit,  pokud můžete, pište poslancům, aby zamítli novelu zákona o registrovaném partnerství. V brzké době se má hlasovat o zařazení této novely do programového bloku (pokud se nepletu 21.2. – termín se může posunout) a LGBT aktivisté atakují poslance maily, aby hlasovali pro tuto novelu. Denně jim chodí až 4 e-maily (za poslední týden). Přikládám dopis, který zaslali Mladí sociální demokraté. Prosím reagujme také na tuto manipulační masáž, která je vyvíjena na poslance PČR. Prosím nezůstaňme lhostejní, mohlo by se to nepříjemně vymstít.

 

Pokojný večer o svátku naší nebeské Matky!

Po delší době se ozývám – s nadějí, že i přes mé delší odmlčení, jsme my všichni nepřestali zásobovat naší „duchovní modlitební banku“ svými modlitbami za naše poslance bojující proti chapadlům juvenilní justice, především tedy za paní poslankyni Chalánkovou a Nytrovou. Nejspíš nikomu neunikl boj proti adopci dětí homosexuálními páry, který svou odvahou vyprovokovala paní poslankyně Nytrová dne 13. července 2016 .

Paní poslankyně Chalánková všechny moc zdraví a přeje nám všem vše nejlepší a Boží pomoc. Jak píše: „…Těžká doba, bez Boží pomoci nic nezvládne nikdo z lidí. Díky!“ Také píše, že se pořád něco děje, co nás znepokojuje – třeba nápady ministryně Marksové. Jde o každý den, kdy se podaří něčemu zabránit. S Vaší pomocí, modlitbou, díky! J Ch

O jejích aktivitách a neúnavném boji za navrácení dětí Michalákových se můžete dozvědět více z jejích stránek:

Chci vám všem poděkovat za vánoční a novoroční přání, i já všem přeji, ať Vás Duch Svatý stále naplňuje svou silou, odvahou, láskou a především darem rozlišováním, protože doba, o které mluvila P.Maria, že nebudeme vědět, kdo je kdo a co je co, je tady a bez Božího daru rozlišování bychom byli úplně ztraceni. Kéž vás stále chrání plášť naší nebeské Matky a Matky Boží, jejíž svátek dnes slavíme. A kéž se s ní stále všichni modlíme zvolání, které nás Ona sama naučila: Přijď, Duchu Svatý, přijď, na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, své milované Nevěsty…

S vděčností
Markéta Maria T.

Požehnaný postní čas.
Přijměte prosím pozdravy v rámci modlitebního klubu od paní poslankyně Chalánkové. Velmi děkuje za naši modlitební podporu. Vybrala jsem některé články, které se týkají jejich aktivit, jsou v příloze, nebudu se tedy více rozepisovat k jednotlivým kauzám, které jsou spojeny s juvenilní justicí v Norsku.
Přikládám také jedno svědectví (Co_se_na_nás_hrne) od nešťastné ruské matky, které také odebrala norská chapadla její děti. Nemám ale vše ověřené, všechny ty údaje a informace, o kterých píše – tak prosím přistupujte k uvedenému textu uvážlivě, nemusí být úplně vše tak, jak píše (o Norsku).
A jako třetí soubor přikládám křížovou cestu zpracovanou dle knížky „Umučení“ od Cataliny Rivas (Pán Ježíš ji zjevil své utrpení).

Kdo byste se chtěli zapojit novénou až do neděle vzkříšení – můžeme se modlitebně spojit na společný úmysl: STOP JUVENILNÍ JUSTICI (aby v naší zemi byly děti vychovávány dle Desatera ve svých vlastních rodinách). Modlitba je uvedena níže (je moc potřebná i pro nás samotné; nic není Bohu dražšího, než když mu obětujeme utrpení Jeho milovaného Syna).

Přeji všem požehnané VELIKONOCE a samé radostné zprávy už od NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.

Markéta Maria

Trojí poděkování a prosba ke Kristu na kříži
1. Ó nejmilostivější Beránku Boží, který jsi tak uboze tři hodiny na kříži pněl! Vzdávám Ti díky z celého svého srdce za onu nesnesitelnou bolest, kterou jsi vytrpěl, když jsi na svém kříži byl tak nemilosrdně napjat, že mohly být spočítány tvé kosti, a prosím Tě, abys mi pro zásluhy oné bolesti odpustil, že jsem všemi údy hřešil proti Tobě a Tvé dobrotě. Amen.

2. Ó nejnevinnější Beránku Boží, s vděčností všech Tvých tvorů Ti děkuji za přehořkou žízeň, kterou jsi trpěl na kříži pro blaho a spásu světa, když jsi zmírajícím hlasem zvolal: „Žízním!“, avšak byly Ti podány jen žluč a ocet; a pro palčivost oné žízně Tě prosím, abys mi odpustil, že jsem kdy nestřídmostí v jídle a pití hřešil.

3. Ó nejsvětější Beránku Boží, vzdávám Ti díky za ona nevyslovitelná muka, která jsi trpěl, když jsi byl tak nemilosrdně na rukou i nohou přibit železnými hřeby, že se až srdce Tvé bolesti otřáslo a všechny svaly se stáhly. Pro tuto převelikou bolest a Tvoji trpkou smrt Tě prosím, abys smazal hříchy mých rukou a nohou a ukázal své rány na smír svému Otci. Amen.
Úplný kancionál arcidiecéze olomoucké, vydání sedmé, Olomouc 1906

Milí modlitebníci,
opět Vám píši ve věci naší společné podpory paní poslankyni Chalánkové (a také p.Nytrové, a dalších, kteří se zasazují o záchranu rodinných a křesťanských hodnot). Možná víte, že paní poslankyně byla na víkendovém sjezdu TOP09 zvolena za jednu z místopředsedkyni. Přiznám se, že už žádné straně „neholduji“, přesto jsem paní poslankyni Ch. pogratulovala a vyjádřila povzbuzení, aby se i nadále zastávala těch hodnot, které bránila doposud. Možná víte, že je nyní napadána za to, že podepsala petici Islám v ČR nechceme – jako jedna z mála z TOP09 se postavila proti kvótám na uprchlíky, ale zároveň spolupracuje s iniciativou pomáhající iráckým křesťanům dostat se k nám z uprchlického tábora v Erbílu. Psala mi jen krátce, že vás moc všechny zdraví a děkuje za povzbuzení, za každou modlitbu. Pokud byste ji chtěli napsat a povzbudit ji, pak přikládám adresu: jitka.chalankova@seznam.cz Myslím si, že to moc potřebuje i ve vztahu ke spolustraníkům…

Také dnes proběhla tiskem zpráva, že premiér Sobotka požádal norskou premiérku, aby se věnovala případu Michalákových, aby se chlapci vrátili jejich biologické rodině. Modleme se tedy prosím i za norskou premiérku Ernu Solbergovou, aby se zasadila za uplatňování práva ve své zemi a chlapci Michalákovi se vrátili jejich mamince.

Před pár dny vyšel na Protiproudu skvělý článek od Patricka Archbolda o Božích znameních ve vztahu k Fatimě. Dovolím si ho přeposlat v příloze a vřele doporučuji. Věřím, že nás ochablé opět vyburcuje k modlitebním zápasům. Teď nemůžeme polevit.

Dovolím si Vás ještě pozvat na velmi potřebnou pouť do vánoční Prahy, kterou pořádá hnutí Modliteb za nejmenší. Budu moc ráda, když se tam v hojné míře potkáme a potěšíme se u Božího Dítěte. Ten současný duchovní boj je totiž JEHO, ne náš.

A do třetice přikládám novénu k Neposkvrněnému početí P. Marie (poslala mi ji jedna z vás – Maruška K., mockrát díky). Někteří se tuto novénu modlí již od neděle, ale můžeme se přidat kdykoli. 8. prosinec je jeden z nejvýznamnějších svátků – padl komunismus v Rusku a na toto datum je přislíbeno vítězství Neposkvrněného Srdce P.Marie. Polední hodina toho dne (8.12.) se má slavit jako hodina milostí pro svět. 8.12.1947 při zjevení v dómě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto
přání: Přeji si, aby se každoročně 8.12. od 12-13 hod. konala hodina modliteb za svět.Tato hodina zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry. Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato hodina byla známá celému světu a po celém světě se rozšířila. Ten kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí. Brzo poznáte velikost této hodiny milostí. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si jí k srdci, mám připravenou plnost milostí. Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají milosrdenství pro hříšníky.

Požehnaný advent. Markéta Maria

Milí ochránci,
včera večer jsem dostala SMS od paní poslank. Chalánkové: … “ prosím o modlitbu za Evu Michalákovou a její děti. V těchto dnech o jejich osudu bude rozhodovat Krajská komise v Norsku. Moc děkuji a moc pozdravuji. JCh

Dnes si připomínáme P.Marii Bolestnou. Kdo lépe může rozumět bolesti rodičů, jímž je upíráno právo vychovávat vlastní děti. Vzývejme a obětujme Nejsvětější Trojici Mariiny bolesti, které jsou Bohu tak drahé. Kéž Její mocná přímluva osvobodí děti z chapadel juvenilní justice a navrátí je jejich mamince. V příloze je uvedena Litanie k P.Marii Bolestné a kdo můžete, pomodleme se i Sedmibolestný růženec .
Děkuji za sepětí v modlitbách.

Markéta Maria

Sedm bolestí Panny Marie (číslo sedm je symbolické a znamená plnost utrpení).
Panno Maria, Ty jsi trpěla:
1. …když jsi slyšela Simeonovo proroctví o meči, jež probodne Tvé srdce.
2. …když jsi utíkala do Egypta před Herodesem, jenž vraždil neviňátka.
3. …když jsi hledala ztraceného Ježíše v Jeruzalémě.
4. …když Ježíše zajali a odsoudili a Ty ses s ním setkala na jeho křížové cestě.
5. …když Ježíš umíral na kříži a Ty jsi stála Na Golgotě pod křížem.
6. …když mrtvé Tělo Ježíše Ti položili na klín.
7. …když Ježíšovo Tělo kladli do hrobu.
Panno Maria, svým utrpením jsi spolupracovala na vykupitelském díle Syna a my, věřící Tě právem uctíváme jako Matku plnou bolesti, Matku Sedmibolestnou. Pro Tvé zásluhy a ctnosti Tvého Srdce, přimluv se, prosíme Tě, za navrácení všech dětí jejich rodičům: Prosíme Tě, obměkči srdce těch, kteří rozhodují o dětech paní Michalákové a dej, ať se děti shledají
v matčině náruči. Amen.

Milí ochránci života,
moc Vás všechny zdravím a přeposílám informace od jednoho z Vás (Vaška G.), který se velmi zasloužil o to, že byla spuštěna petice proti zákonu „Adopce dětí pro homosexuály“, kterou zaštítila paní poslankyně Mgr. Pavlína Nytrová z ČSSD. Paní Nytrová se rozhodla hájit práva tradiční rodiny v Parlamentu ČR. Výsledky této petice budou zveřejněny a předloženy všem poslancům ČR. Webové stránky petice obsahují mnoho klíčových informací, studií, svědectví a jiných materiálů. Budou přibývat i nadále nové články a podměty. I Vy se můžete zapojit a posílat své příspěvky na mail: petice-info-adopce@seznam.cz , které následně, v rámci možností, mohou být uveřejněny na informačním webu petice…
Vím, že někteří z Vás tyto informace už obdrželi a petici podepsali, ale pro ty z vás, kteří o tom nevíte, uvádím odkaz, kde petici můžete podepsat: WWW.PETICE-ADOPCE.CZ (http://www.petice-adopce.cz/)

Na pravé straně obrazovky je okénko: Podepsat petici. Po jejím rozkliknutí následuje TEXT PETICE, dále vyjádření paní poslankyně Ing. Pavlíny Nýtrové k této petici (moc dobře napsáno) a pak musíte sjet kurzorem dolů přes články a obrázky a tam naleznete formulář k podepsání. Vyplníte: křestní jméno, příjmení, město, emailovou adresu, odešlete, ale pak musíte ještě potvrdit v mailu, který následně obdržíte.
Asi je nám všem jasné, že paní posl.Nýtrová to bude mít teď hodně těžké. Proto Vás prosím, abychom se modlili nejen za paní Chalánkovou, ale i za p.Nýtrovou. Toto jsou její stránky: http://www.pavlinanytrova.cz/ a tady je na ni kontakt, kdybyste ji chtěli podpořit pár větami: PNytrova@seznam.cz

Jen připomínám, že modlitební závazek není těžký: Denně se 3x pomodleme: Přijď Duchu Svatý, přijď, na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, své milované Nevěsty. (Další modlitby jsou vítány). :o)

Požehnaný čas. Markéta Maria

Juvenilní justice

Milí ochránci, ozývám se opět po čase a věřím, že nás spojuje společná modlitba proti juvenilní justici. 10. června 2015 vyšly dva zásadní články a odhalují pozadí norských praktik i to, proč naše republika je tak liknavá v prosazování práva pro naše občany. Za vším hledej peníze… Norské fondy zavřely ústa mnohým. Jak píše Soňa Svobodová: “ … v ČR se norský systém právě nyní zavádí v úzké spolupráci s norskou sociálkou, dotován norskými penězi. Proto je případ Evy Michalákové silně nežádoucí a je potřeba ji oficiálně uznat za viníka a očistit norský sociální systém. Boj o Evu Michalákovou v ČR je zejména bojem o budoucnost ochrany dětí u nás.“

Na prvopočátku tohoto boje byla jen p.poslankyně Chalánková. Nenechala se odradit a vyprovokovala další. Ve sněmovně jí nikdo nechtěl naslouchat. Bohu díky se však ozývají někteří další poslanci a novináři, kterým osud našich dětí není lhostejný. Nyní je potřeba modlitby více jak jindy, nejen za p. poslankyni Chalánkovou, ale i za další, kteří se zapojili a jsou v ochraně rodiny aktivní. I za našeho prezidenta, který nedávno kontaktoval norského krále. Kéž Bůh zvrátí praktiky a úmysly zla. Přijď Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P.Marie, své milované Nevěsty.
S přáním vydařené dovolené a prázdnin.

Markéta Maria T.

„Michalákovi a rodiny v podobné situaci „

( 7.5.2015)

Drazí modlitebníci!
Tento mail mi včera přišel od paní Chalánkové. Jak to vypadá, situace se nevyvíjí dobře pro tyto chlapce ani pro další děti ukradené z rodin norskou justicí. Ale co je u lidí nemožné, u Boha, který drží ve svých rukou celý náš svět (teď už notně pokřivený), je možné a dosažitelné. Pro ty, kteří chcete pomoci, prosím, sjednoťme se s prosbou o navrácení dětí – k Panně Marii, Prostřednici všech milostí, jejíž svátek budeme zítra v pátek 8. května slavit. Přikládám novénu k Panně Marii rozvazující uzly. Modlí se 9 dní a úmysl můžeme říkat tento: za rozvázání všech uzlů, které brání vrátit děti pravým rodičům (paní Michalákové). Pokud jste velmi zaneprázdněni, tak se prosím pomodlete každý den alespoň text bez růžence. A když si přečtete mail až později – zapojit se můžete kdykoliv a přidat i svůj úmysl.
Vzpomínám si, jak se věci hnuly kupředu, když jsme se v loni modlili novénu od 8. prosince k P. Marii bez poskvrny hříchu počaté. Teď se to zase zauzlovalo. Věřím, že P. Maria pomůže a uzel rozváže. Svými modlitbami dejme STOP juvenilní justici! Moc děkuji za duchovní semknutí a kněžím děkuji za jejich žehnání, všem těm, kteří brání vrácení dětí jejich mamince. Ten nápor Boží lásky nebudou moci vydržet! Věřme. Aleluja.

Markéta Maria T.

 

„Adopce dětí pro homosexuály“ 

( 20.4.2015)
V tomto období by se mělo hlasovat o zákoně „adopce dětí pro homosexuály“. Jen pro upřesnění… již dříve jsem psal, že pokud k tomu dojde, tak je to něco, jako když satanova moc vstoupí do naší země. Protože následně bude snaha o zrušení pojmu otec a matka, jelikož pro homosexuály se tyto pojmy jeví jako pojmy diskriminační. To znamená, že se přejde na pojem rodič 1, rodič 2 (případně rodič 3, atd.), tak jako to již známe z některých zemí, kde již k tomuto kroku došlo. Z toho plyne, že i samotná modlitba „Otče náš…“ se stane diskriminační a pojem otec bude muset být nahrazen jiným slovem, stejně tak „Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu…“ pojem matka bude také nepřípustné slovo.  Zde už skutečně není prostor na legraci, jde o velmi vážnou věc.
Proto jsme Vás chtěli poprosit, spojme se v horlivé modlitbě v těchto dnech a připojte se prosím též od zítřka s Novénou k Dítěti Ježíši na tento úmysl. Jde zde především o děti a kdo jiný než Dítě Ježíš je může ochránit.
Václav  Grauss