Společenství mládeže

„Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách.“ Sk 2, 41-42

Základní význam slova společenství – z řeckého koinónia je sdílení něčeho s někým. A nejedná se zejména o hmotné věci, ale především o ochotu poskytnout podíl na své víře, lásce i na svém vztahu s Bohem. Tato jistě zásadní myšlenka vedla také ke vzniku našeho společenství – společenství mládeže. Má za sebou již několik obstojných let své historie a doufejme, že ho spoustu let ještě čeká.

Jsme parta mladých lidí, která se s požehnáním otce Staříka schází každých čtrnáct dní na čáslavské faře. Náplní setkání je příjemné posezení u čaje (a leckdy spousty dobrot), popovídání, kupa legrace při zábavných hrách, katecheze otce Bohuslava spojená s diskuzí nad daným tématem a nechybí ani modlitba růžence.

Kromě obvyklých setkání hostíme jednou za rok Vikariátní setkání mládeže, kdy se naše počty rozrostou o lidičky z Kutné Hory a Poděbrad.

Máme pod palcem hudební doprovod dětských mší svatých, ale jako sbor pod vedením Františka Nováka tu a tam hudebně obohatíme různé slavnosti v našem kostele.

Pod naším vedením probíhá společenství menších dětí naší farnosti, které vrcholí letním desetidenním táborem, kde spolu děti zažívají spoustu zábavy, ale i prožívají víru v kruhu svých vrstevníků.

A jak postupem let naše spolčo stárne a my s ním, uvědomujeme si, jak krásné a důležité momenty a chvíle nám dalo. Takže pokud tohle čteš a zamýšlíš se nad tím, zda se k nám přidat, tak my i On, který je tu s námi stále, říkáme ANO!