Nábožensví

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
pátek 1. roč. ZŠ 12.30 – 13.15
pátek 2. roč. ZŠ 13.20 – 14.05
pátek 3., 4. a 5. roč. ZŠ 14.15 – 15.00
pátek 6., 7. a 8. roč. ZŠ 14.15 – 15.00
pátek 9. roč. ZŠ a střední školy katechismus v rámci setkání mládeže 1x za14 dní

Výuka probíhá na faře, přezůvky s sebou.

Každý týden v pátek od 17:00 probíhá příprava na hudební doprovod dětské mše sv.
V týdnu, kdy bude mít mládež katechismus po mši sv., bude na faře probíhat společenství pro děti ve věku od 6 do 12 let. Na toto společenství bude navazovat příprava na dětskou mši sv.