Nábožensví

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
pátek 1. roč. ZŠ 12.30 – 13.15   (paní Marie Nováková)
pátek 2. roč. ZŠ 13.20 – 14.05   (P. Bohuslav Stařík)
pátek 3., 4. a 5. roč. ZŠ 13.20 – 14.05    (paní Terezie Tichá)
pátek 6., 7. a 8. roč. ZŠ 14.30 – 15. 15  (pan Petr Kneř)
pátek 9. roč. ZŠ a střední školy katechismus v rámci setkání mládeže 1x za14 dní

Výuka probíhá na faře, přezůvky s sebou.