kostel sv. Václava, mučedníka

Kostel svatého Václava v Chotusicích pochází ze 13. století, kdy byl založen sedleckými cisterciáky. Jako farní je zmiňován již v polovině 14. století. Tehdy se jednalo o menší gotickou stavbu, ze které se zachoval původní presbytář a zbytky lodi.

V roce 1716 byl kostel přestavěn do barokní podoby. A rovněž výrazně zvětšen – původní gotický presbytář byl zaklenut a nad ním vznikla hranolová věž. Dnes tato prostora slouží jako sakristie. Z původní lodě se stal presbytář, a  rozšířením a prodloužením vznikla nová loď

Kostel je obehnán bývalou hřbitovní zdí s bránou osazenou sochami sv. Rocha a Floriána.

V první polovině 19. století – současně s výstavbou fary – byl kostel upraven klasicistně. Poslední úpravy proběhly na začátku nového tisíciletí.

Veřejnosti je kostel přístupný v časech pravidelných bohoslužeb.