Aktuálně

Šestý celostátní misijní kongres dětí – tentokrát v nedalekém Nymburce 72

Čáslavské misijní klubko dětí zve všechny farní rodiny z Čáslavi i okolních farností na 6. celostátní misijní kongres dětí, který se letos uskuteční 1. října v nedalekém Nymburce.
Registrace na kongres je nutná předem, proto prosíme případné zájemce o přihlášení do konce srpna Pavlovi Lněničkovi (lnenička.email@seznam.cz).
Pojedeme vlakem, občerstvovat se budeme z vlastních zásob. Nemohou – li se akce zúčastnit rodiče, lze po domluvě předem vyslat děti samostatně. Více informací u Pavla Lněničky nebo Dany Němcové.

 

Misijní koláč    72

kolac-misio

 

Novinky 72

Do sekce „Modlitby“ byly přidány inspirace pro naši ranní a večerní modlitbu. Pokud máte potřebu se svou ranní či večerní modlitbou „něco udělat“ a zkrátka jen nevíte, jak na to … tady se můžete inspirovat. A pokud byste se rádi „podělili“ o svoji oblíbenou modlitbu, rádi ji zde zveřejníme…

 

STALO SE …

…v září

TRIDENTSKÁ MŠE SVATÁ  72

V neděli 18.9. jsme mohli prožít mši svatou slouženou v tradičním ritu. Mši sv. v kostele sv. Alžběty sloužil Jeho Excelence Dr. Athanasius Schneider, O.R.C., pomocný biskup astanský (Kazachstán). Odpoledne pak proběhla přednáška a beseda v sále hotelu Grand. Záznam mše svaté a zvuková nahrávka přednášky jsou pod textem. Fotografie najdete v galerii.

  

Nahrávka přednášky a části diskuse:

Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku – při použití lepší kvality je soubor příliš rozsáhlý.

Tradiční podzimní farní pouť – TURZOVKA   72

V sobotu 10. září jsme již v brzkých ranních hodinách vyrazili na letošní tradiční podzimní farní pouť – tentokrát na slovenské poutní místo horu Živčáková (Turzovka). Cestou jsme se zastavili na Horní Bečvě u hrobu bývalého čáslavského děkana P. Michala Macečka. Na Turzovce zdatní poutníci vystoupili aby putovali pod vedením P. Bohuslava vzhůru pěšky křížovou cestou. Ty, kteří neměli odvahu nebo zdravotně nemohli, vyvezl autobus téměř až pod kostel Panny Marie, Matky Církve. Prohlédli jsme si novostavbu chrámu, pomodlili se, navštívili zdejší prameny léčivé vody. V pravé poledne sloužil otec Bohuslav Stařík mši svatou v Kapličce Panny Marie Královny Pokoje.  Na poutním místě jsme zůstali zhruba do půl čtvrté. Zájemci mohli vystoupit na vyhlídkovou věž kostela či se  v 15:00 hodin zúčastnit modlitby Korunky  Božího Milosrdenství. Po celý den nás provázelo překrásné počasí a díky umění pana řidiče a ochrany Panny Marie jsme všichni v pořádku doputovali zpět do Čáslavi přesně v devět hodin večer. Fotografie, za které děkujeme i paní Práškové a panu Novákovi, jsou v galerii, video pod textem. Za zorganizování pouti velký dík panu Novákovi.  DEO GRATIAS. 

  

 

Zahájení školního roku 2016/2017   72

V sobotu 3. září jsme zahájili nový školní rok tradičním opékáním na farní zahradě. Počasí bylo krásné, dřevo suché, špekáčky chutné. A nechybělo ani skvělé sportovní vyžití. Foto v galerii. Video pod textem  :) .

  

 

…v srpnu

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA II – Žďárské vrchy
Ve dnech 22.8. a 23.8 jsme opět navštívili krásnou Vysočinu. Tentokrát se putovalo z Hamrů nad Sázavou přes Račín a Havlíčkovu Borovou do Přibyslavi. Ač se zúčastnili jen 4 turisté, počasí přálo a výlet byl pěkný. Velká část cesty vedla příjemným měkkým lesem, sbíraly se houby… no prostě prázdninová pohoda :) . Foto v galerii.

POUTNÍ MŠE SV. VE STARKOČI
V sobotu 20. 8. se v 10:00 hodin uskutečnila poutní mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči.  Jednalo se o první mši svatou po dlouhých 30. letech.  Početnou skupinu účastníků tvořili farníci z Čáslavi a okolí. Foto zde.

TRADIČNÍ PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA I – Přibyslavsko 
Celkem 7 odvážlivců ve dnech 1. – 3. srpna navštívilo Přibyslavsko – konkrétně Věžnici a Přibyslav.  Fotografie zde.