Aktuálně

Změny v tomto týdnu:

Sobota 23.2.2019 mše sv. v Čáslavi (kostel sv. Alžběty) v 8:00

Sobota 23.2.2019 mše sv. v Chotusicích v 16:30

Neděle 24.2. se mše sv. v Chotusicích nekoná

 

 

SPOLEČNÁ POUŤ PO SVATÉ ZEMI    72

Svatojakubáci srdečně zvou na společnou pouť po Svaté Zemi. Termín konání cca 20.-28. září 2019, předpokládaná cena 18 400,- Kč. Podrobnosti na plakátě a zde. Více informací p. Jiří Kubant, tel.: 775 661 862.

 

SVATÁ ZEMĚ    72

Římskokatolická farnost – Probožství Poděbrady ve spolupráci CK PALOMINO nabízí ve dnech 17. – 25. března 2019 poutní zájezd do Svaté Země. Podrobnosti naleznete v příloze nebo zde. Více informací Mons. Vladimír Hronek. 

 

KATECHIZMUS 

Každé úterý po mši sv. na faře.  Všichni jsou srdečně zváni.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019     

Začíná v pátek 14. září. bude probíhat na faře podle následujícího rozvrhu. Přezůvky nutné.

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    

V sekci čtení dětem dnešním dnem začínáme nový příběh. Tentokráte budou hlavními hrdinkami sedmačky Terezka, Dominika a Nela. Pojďte s námi sledovat jejich napínavý příběh…

 

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2019. Rozpis na 1. čtvrtletí 2019 máme připravený zde a samozřejmě také v kostele na nástěnce a na stolku.

 

STALO SE …

v lednu

Přání k svátku 72

V sobotu 26. 1 jsme přáli k svátku otci Bohuslavovi. Foto v galerii.

 

Přání  narozeninám 72

V pátek 25. 1. jsme popřáli k 55. narozeninám P. Ivanu Havlíčkovi.

v prosinci

Vánoce v našich farnostech  72

Ve dnech 24.12. – 26.12. jsme v našich farnostech tradičně oslavili hlavní vánoční svátky slavnými bohoslužbami, koledováním a návštěvami u betléma. Kostel připravili farníci již v sobotu 22. 12. Na Štědrý den jsme oslavili vigilii narození Páně v 16:00 a ve 24:00, další bohoslužby, které jsme mohli tento den navštívit tento den byly v Krchlebech v 16:00 hodin, ve 22:00 hodin v Dolních Bučicích a v Chotusicích. Na Boží hod vánoční bylo možné rovněž navštívit celou řadu bohoslužeb probíhajících podle tradičního nedělního pořádku. V odpoledních hodinách se pak v Dolních Bučicích v kostele Všech svatých uskutečnilo bohatě navštívené zpívání koled u jesliček za doprovodu varhan, v Čáslavi bylo možné od 14:00 do večerní mše sv. navštívit betlém. Ve středu na svátek sv. Štěpána byly bohoslužby v Dolních Bučicích a v Čáslavi. Po mši sv. v Čáslavi zahrál tradičně vánoční melodie čáslavský žesťový kvintet. Odpoledne pak proběhlo zpívání koled v kostele sv. Václava v Chotusicích. Současně bylo možno navštívit betlém v čáslavském kostele opět od 14:00 do 17:30 hodin. 

POMOZTE SPOLEČNĚ S NAŠIMI RODINAMI  – Štědrý dar pro betlémské děti  72

V rámci charitativní akce Betlém nenarozeným – kterou uspořádaly farní rodiny naší farnosti se vybralo celkem 11 714,- Kč. Po zaokrouhlení zasíláme na účet Azylového domu pro matky s dětmi v Hamrech  částku 12 000,- Kč.  Všem dárcům veliké díky.

Dana Němcová

Adventní koncert  72

V sobotu 15. prosince se v kostele sv. Petra a Pavla v 17:00 uskutečnil adventní koncert. Kateřina Fillová bude hrála na varhany, Marek Filla na tubu. Několik fotografií je v galerii, krátký zvukový záznam pod textem.

 

Roráty   72

V sobotu 15. prosince jsme se brzy ráno zase po roce sešli na rorátní mši sv. při svíčkách. Připomněli jsme si tak poslání adventu – bdít a připravovat se.  Několik fotografií v galerii.

 

Hodina milosti pro svět (8. 12. 12-13 hod.)    72

Dne 7. 12. 1947 v Montichiari se zjevila Panna Maria s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem. Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince. Více informací o zjeveních v Montichiari zde.

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA   72

Nebeská návštěva k nám do kostela sv. Petra a Pavla dorazila tradičně v předvečer svátku sv. Mikuláše. Setkání se uskutečnilo ve středu 5. prosince od 16:00 hodin.

 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ  72

Sobotní večerní mší svatou, spojenou s nešporami a tradičním žehnáním adventních věnců jsme vstoupili do doby adventní.  Foto v galerii.

 

v listopadu

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM     72

V neděli 18. listopadu jsme v našich farnostech popřáli našemu panu faráři Bohuslavovi k 49. narozeninám hodně Božího požehnání, Božích milostí, ochranu Panny Marie, hodně zdraví a síly ve službě Bohu i nám všem. Foto v galerii, video se připravuje.

 

BRIGÁDA     72

V pátek 16.11. se uskutečnil úklid kostela sv. Alžběty. Všem účastníkům velký dík za pomoc.

 

Koncert     

V pátek 9. 11. se v kostele  sv. Petra a Pavla v rámci akce Pedagogická Poema Čáslav 2018 uskutečnil koncert sólisty Stuttgartské opery,  tenoristy Petra Nekorance a pěveckého sboru SOŠPg Čáslav. Krátký zvukový záznam pod textem.

 

RODINNÉ PUTOVÁNÍ ZA KŘESŤANSKÝMI SYMBOLY 

Bylo nás deset, ale náramně jsme si to užili. Začátek našeho putování proběhl v kostele sv. Alžběty a putování jsme ukončili v kostele sv. Petra a Pavla. Prošli jsme se lesoparkem Vodranty a děti nalezly cestou osm křesťanských symbolů – světlo, loď, beránek, ryba, duha, klíč, kříž, sepnuté ruce. Vždy děti plnily nějaký úkol – skládaly loďku z papíru, hledaly beránky po lese, zdobily perníčky, vytvářely duhu, aj…… Všem zúčastněným velký dík a P. Staříkovi moc děkujeme za milá slova a požehnání na cestu. Foto v galerii.

Terezie Tichá

 

Pobožnost za zemřelé    

V pátek 2. 11. se v 15:00 hodin na čáslavském hřbitově konala pobožnost za zemřelé. Kolem 30 farníků se sešlo u hlavního kříže, kde se  uskutečnila Bohoslužba slova, modlili jsme se za mrtvé a zazpívali píseň Matičko Kristova.  Po závěrečném požehnání P. Bohuslav prošel hřbitov a hroby našich drahých zesnulých vykropil svěcenou vodou. Fotogalerie zde.