Aktuálně

Prázdninová turistika II    72

Tradičně Ždársko a Přibyslavsko se uskuteční ve dnech 20. a 21. srpna. Trasy obou dnů jsou 14 km. Podrobnosti na plakátě. Plánované trasy na mapce pod textem.

tur II

Podzimní farní pouť  72

Na podzim (sobota 15.9.) plánujeme farní pouť na Jesenicko – konkrétně do Zlatých Hor – poutní místo Mariahillf ve Zlatých Horách. Poutní místo zasvěcené Panně Marii – Ochránkyni života. Podrobné informace si můžete přečíst na plakátech v kostelích a zde. Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele na stole nebo stáhnout zde. Předem se platí záloha – dospělí 200,- Kč, dítě 100,- Kč.

Připomínám nutnost přihlášení nejpozději do neděle 12. srpna. Potřebujeme vědět, jak velký autobus objednat a kolik účastníků bude na prohlídku v papírně. Děkuji. Květa

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    72

V sekci čtení dětem jsme zakončili – v pravdě Happy Endem – příběh Tadeáše a jeho přátel. Poustevník Josef – aliaz P. Josef se vrátil ke kněžské službě a poutní kaple povstala z ruin. Na další zajímavé příběhy z pera Josefa Janšty se můžeme těšit zase příští rok.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   72

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2018. Rozpis na první pololetí 2018 je zde a  samozřejmě na nástěnce v kostele a na stolku.  Také rozpis na 2 pololetí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 máme připravený zde. Během týdne bude k dispozici v kostele na stolku.

STALO SE …

v červenci

Poutě se sv. Anně  72

Již tradičně se ve dnech 26.-29. července uskutečnily poutě ke sv. Anně. Od nás dvě nejbližší místa Sudějov (nedaleko Uhlířských Janovic) a Pohled u Halíčkova Brodu.

Také z naší farnosti na obě poutě zavítali farníci. Obě poutě byly krásné. Na své si přišel každý ať již po duchovní stránce – slavnostní bohoslužby, duchovní literatura, obrázky svatých, tak po stránce zábavní – atrakce, pouťové sladkosti apod.

V Sudějově pak byla součástí i prohlídka interiéru a výklad historika umění, který byl nesmírně poutavý a zajímavý – až již tím v jakém prostřední toto poutní místo vzniklo (v divokých lesích, kde se shromažďovali lapkové a řádily smečky vlků) a nebo tím, jakými událostmi prošlo (mimochodem vydatný zázračný pramen zde teče již 500 let). Foto v galerii.

Brigáda u kostela sv. Alžběty   72

Se uskutečnila v sobotu 28. července. 

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA I    72

Tentokrát se uskutečnila v termínu 23. – 25. července. Celkem 11 turistů putovalo po trase Žďár nad Sázavou – Nížkov – Přibyslav – Havlíčkův Brod. Oproti předpokladu jsme našlapali celkem 54 km nádhernou přírodou. První den nás čekalo něco přes 20 km, okusili jsme koupání v Matějovském rybníku, prohlédli kraj z rozhledny Rosička. V Nížkově nás přivítal P. Zdeněk Sedlák, společně jsme se pomodlili růženec, a pak nám řekl něco z historie kostela a obce. Večer jsme strávili vyprávěním a zpíváním při kytaře. Přespali jsme na faře, někteří odvážlivci pod širákem na zahradě. Úterní den jsme zahájili mší svatou a bohatou snídaní, po níž jsme se rozloučili s P. Zdeňkem a po jeho požehnání jsme se vydali na 14 km cestu do Přibyslavi. Putovali jsme po loukami a po krásné cyklostezce kouzelným údolím. Odpočinuli si a osvěžili se u Sázavy v Ronově nad Sázavou a o půl šesté večer dorazili do Přibyslavi. O půl sedmé byla mše svatá, po které jsme se ubytovali na faře a večer strávili v příjemné zábavě s místními přáteli. Krásnou letní noc většina z nás strávila na farní zahradě pod širákem. Ráno začalo tradičně růžencem a mší svatou, po snídani nám P. Antonín Pavlas požehnal a vykročili jsme na poslední 20 km úsek cesty – po cestě K. H. Borovského přes Stříbrné Hory, a Pohled do Havlíčkova Brodu. Cesta rychle ubývala, v tropickém horku jsme se osvěžovali vodou ze Sázavy. Krátce před půl čtvrtou jsme dorazili na nádraží do Pohledu, kde část naší výpravy nastoupila do vlaku, a zbytek v bezpečí přečkal prudkou letní bouřku.  Po bouři jsme krásně vyčištěným vzduchem pokračovali přes Pohled, kde jsme si – alespoň zvenku – prohlédli gotický kostel sv. Ondřeje a občerstvili se v restauraci,  do Havlíčkova Brodu, kam jsme dorazili přesně několik minut před odjezdem vlaku. Do Čáslavi jsme se vrátili krátce po deváté hodině večerní a celou akci ukončili požehnáním. Výlet byl moc pěkný, všichni se už těšíme na další. Foto v galerii, video se připravuje 🙂 .

 

Brigáda u kostela sv. Alžběty   72

Se uskutečnila v sobotu 14. července. Foto v galerii.

 

v červnu

Brigáda u kostela sv. Alžběty   72

Se uskutečnila v sobotu 30. června.

 

Koncert prof. Václava Uhlíře  72

Se uskutečnil  neděli 24. června od 15. hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Představila se i sopranistka paní Hana Medková. Záznam pod textem.

  

Zakončení školního roku    72

V sobotu 23. června se na farní zahradě uskutečnilo tradiční zakončení školního roku. Nechyběl fotbálek, skvělé vuřty ani vyprávění či kytara. Přes proměnlivé a chladné počasí se sešlo poměrně dost účastníků, ti největší vytrvalci vydrželi do půlnoci.

Varhanní koncert     72

V úterý 12. června v 19:00 hodin večer se kostel sv Petra a Pavla rozezněl velebnými tóny duchovní hudby. Na varhany zahrál Jakub David Smešný. Krátký audiozáznam pod textem.

Farní pouť z Čáslavi do západních Čech  72

Se uskutečnila v sobotu 9. června. Navštívili jsme Bečov nad Teplou, Chlum sv. Máří, Maria Loreto ve starém Hrozňatově a Mariánské Lázně. Podrobný popis poutních míst a pouti od paní Práškové si můžete přečíst zde.

Foto v galerii, video se připravuje, strpení prosím 🙂 . 

 

Slavnost Těla a krve Páně    

V neděli 3. června jsme v Čáslavi oslavili Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Po slavnostní mši sv. následoval eucharistický průvod městem do kostela sv. Alžběty. Video pod textem 🙂 .

 

Ministrantská schůzka 

V sobotu 2. června proběhla ministrantská schůzka.

 

v květnu

Slavnost Nejsvětější Trojice a 1. sv. přijímání dětí     

V neděli 27. května jsme slavili Slavnost Nejsvětější Trojice. Při slavnostní mši sv. přistoupilo poprvé ke stolu Páně 11. dětí. Video se pod textem.

 

Vážení rodiče, milé děti, pokud budete mít o video zájem, napište mi, obratem přepošlu odkaz ke stažení v plné kvalitě.

 

Tradiční májová v kapličky v Nazaretě   

Se uskutečnila v sobotu 26.5. po večerní mši sv. v kostele sv. Alžběty. Průvodem se zpěvem a modlitbou růžence jsme doputovali ke kapličce, kde zaznělo klasické mariánské zamyšlení, litanie a také básnička, za kterou velké díky Magdalence. Foto v galerii.

 

NOC KOSTELŮ

Se uskutečnila v pátek 25.5. 2018. Na varhany improvizoval Jaroslav Kellar. Záznam pod textem.

TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA SCHOŘOV

Sobotní krásné počasí přilákalo na pěší pouť okolo třiceti – povětšinou mladších – poutníků. Ale šli i někteří starší 🙂 .  Na Schořově se k nám přidala další zhruba třicítka poutníků, kteří se dopravili na kolech či auty. Prožili jsme krásné odpoledne, pomodlili se růženec, měli mši sv., kterou společně sloužili P. Bohuslav Stařík a jeho spolužák P. Roman Dvořák  ze Strakonic. Po mši svaté byla májová a po ní bohaté pohoštění  v podobě buchet a čaje, ze které děkujeme paní Pipkové a jejím sestrám. Okolo třetí hodiny jsme se rozešli zpět do svých domovů. Někteří na kolech, jiní auty. Pěšky zpět putovala sedmička statečných a pes.  

Foto v galerii, video pod textem .