Aktuálně

Plnomocné odpustky pro duše v očistci  72

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony:

  • přijetí svátosti smíření
  • Eucharistie
  • modlitba na úmysl Svatého otce (Otče nášZdrávas či jiná modlitba)
  • dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru)

Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry.

Předpokladem je, že pokřtěný (neexkomunikovaný) katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu.

Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek. Při obtížích mohou předepsané skutky zaměnit zpovědníci za jiné anebo se bude jednat o odpustek částečný.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let. 

 

Novinky  72

V záložce „kázání“ nám přibyly nějaké nahrávky a také záložka „texty“ poněkud nabobtnala zajímavým čtením o Posledních věcech člověka a Křesťanské etice z pera P. Jaroslava Jiráska z Hronova.

 

Vyšlo nové číslo občasníku Gabriel    72

Právě vyšlo nové číslo farního občasníku Gabriel. Zakoupit / vzít si ho můžete v kostele. Ke shlédnutí je zde .

 

„Dušičkové“ putování   72

Srdečně zveme všechny na „dušičkové“ putování Železnými Horami – tentokrát okolí Třemošnice. Vyrazíme v sobotu 5. listopadu. Podrobnosti zde.
 
dusickove-putovani

STALO SE …

…v říjnu

MISIJNÍ KOLÁČ   72

Akce proběhla v neděli 9. října po ranní mši sv. před kostelem sv. Petra a Pavla. Účastníci mohli ochutnat koláče, buchty, čaj či „svařák“ a současně do pokladničky přispět na podporu papežských misijních děl. Počasí nám přálo, účast byla hojná. Sbírka vynesla krásných 6 359,- Kč. Peníze budou odeslány na účet PMD. Fotografie jsou v galeriiMoc děkujeme všem dárcům za štědrost! A opravdu upřímné díky také všem jednotlivcům i farním rodinám za spolehlivost, spolupráci a organizaci – jako vždy byla výborná.

Dana Němcová, Pavel Lněnička

MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ    72

Zájemci z řad dětí se v sobotu 1. října zúčastnili misijního kongresu dětí v Nymburce. Foto v galerii.

 

…v září

TRIDENTSKÁ MŠE SVATÁ  

V neděli 18.9. jsme mohli prožít mši svatou slouženou v tradičním ritu. Mši sv. v kostele sv. Alžběty sloužil Jeho Excelence Dr. Athanasius Schneider, O.R.C., pomocný biskup astanský (Kazachstán). Odpoledne pak proběhla přednáška a beseda v sále hotelu Grand. Záznam mše svaté a zvuková nahrávka přednášky jsou pod textem. Fotografie najdete v galerii.

  

Nahrávka přednášky a části diskuse:

Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku – při použití lepší kvality je soubor příliš rozsáhlý.

Tradiční podzimní farní pouť – TURZOVKA

V sobotu 10. září jsme již v brzkých ranních hodinách vyrazili na letošní tradiční podzimní farní pouť – tentokrát na slovenské poutní místo horu Živčáková (Turzovka). Cestou jsme se zastavili na Horní Bečvě u hrobu bývalého čáslavského děkana P. Michala Macečka. Na Turzovce zdatní poutníci vystoupili aby putovali pod vedením P. Bohuslava vzhůru pěšky křížovou cestou. Ty, kteří neměli odvahu nebo zdravotně nemohli, vyvezl autobus téměř až pod kostel Panny Marie, Matky Církve. Prohlédli jsme si novostavbu chrámu, pomodlili se, navštívili zdejší prameny léčivé vody. V pravé poledne sloužil otec Bohuslav Stařík mši svatou v Kapličce Panny Marie Královny Pokoje.  Na poutním místě jsme zůstali zhruba do půl čtvrté. Zájemci mohli vystoupit na vyhlídkovou věž kostela či se  v 15:00 hodin zúčastnit modlitby Korunky  Božího Milosrdenství. Po celý den nás provázelo překrásné počasí a díky umění pana řidiče a ochrany Panny Marie jsme všichni v pořádku doputovali zpět do Čáslavi přesně v devět hodin večer. Fotografie, za které děkujeme i paní Práškové a panu Novákovi, jsou v galerii, video pod textem. Za zorganizování pouti velký dík panu Novákovi.  DEO GRATIAS. 

  

 

Zahájení školního roku 2016/2017

V sobotu 3. září jsme zahájili nový školní rok tradičním opékáním na farní zahradě. Počasí bylo krásné, dřevo suché, špekáčky chutné. A nechybělo ani skvělé sportovní vyžití. Foto v galerii. Video pod textem  :) .