Aktuálně

SBÍRKA VĚCÍ PRO VĚZENKYNĚ   72

P. Ivan Havlíček organizuje sbírku nepotřebných věcí, které by ještě mohly pomoci odsouzeným ženám ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Seznam věcí, které je možno darovat je zde. Je zajištěno, že s darovanými věcmi odsouzené nemohou „obchodovat“. Darované věci odneste prosím do zákristie – je tam připravena krabice.

Svatyňky Božího milosrdenství40

Okruhy zdePravidla. Pozor, do okruhů byli přidáni noví zájemci, trošku se změnil kalendář. Zde na webu je aktualizovaný, nové kalendáře budou jmenovitě k dispozici na stole vzadu v kostele.

 

Vychází nové čtení na pokračování

Pan Josef Janšta z Opavy vydává nový příběh jako čtení na pokračování. Prvních dvacet kapitol naleznete už nyní v sekci čtení dětem.

 

STALO SE …

…v červnu

FARNÍ POUŤ  72

V sobotu 18.6. 2016 se uskutečnila již tradiční farní pouť. Tentokrát jsme navštívili čtyři poutní místa:  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách, kostel Narození Panny Marie v Horní Čermné a poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku u Luže. Prožili jsme krásné společenství, v Neratově sloužil P. Bohuslav mši svatou. Poté jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí od místního duchovního správce – Mons. Josefa Suchára. Také v Králíkách nás administrátor P. ICLic. Karel Moravec seznámil s pohnutou historií místa a poté jsme měli možnost projít branou milosrdenství a setrvat v kostele, kde jsme mohli adorovat či přistoupit k svátosti smíření. Naše cesta pokračovala do Horní Čermné, kde jsme navštívili kostel, který je takovou malou kopií chrámu z Rakouského Mariazell a od místního správce pana Antonína Pecháčka se dozvěděli spoustu informací o historii místa na němž se lidé po staletí shromažďovali k putování na výše uvedené poutní místo. Poslední zastávkou pak byl Chlumek u Luže – barokní perla Východních Čech, kde jsme mohli projít druhou branou milosrdenství a samozřejmě se seznámit s pohnutou historií tohoto známého poutního místa, kterou nám bravurním způsobem přiblížil místní kostelník pan František Jirásko. Pouť byla krásná, počasí nám přálo. Každý z nás se zcela jistě vrátil duchovně posílen.  Za zorganizování pouti veliké díky panu Novákovi a také P. Bohuslavovi.

Fotografie v galerii. Za mnohé z nich díky Novákovým. Video pod článkem. Přes velkou snahu vybrat to nejdůležitější má soubor i tak více než dvě hodiny. Tak příjemnou zábavu všem … :)

 

NOC KOSTELŮ  72

V pátek 10.6.2016 se konal další, již osmý ročník akce „NOC KOSTELŮ“. Náš letošní program zahrnoval oba čáslavské kostely. V kostele svatých Petra a Pavla se mohli návštěvníci – a zejména děti – od studenta Františka Nováka dozvědět spoustu zajímavostí o varhanách, poslechnout  si varhanní improvizace v podání pana Jaroslava Kellara a varhanní koncert Františka Nováka.

V kostele svaté Alžběty mládež farnosti seznámila návštěvníky se životopisem svaté Alžběty Uherské (Durynské) a také s historií tohoto – původně špitálního – kostela. Poté následovaly zpěvy z Taizé prokládané četbou písma.

Vytrvalci zakončili noc kostelů půlnočním zpíváním na Kostelním náměstí – a to společně s ostatními místními církvemi. 

Program byl pěkný. Pochybil zcela jistě každý, kdo si neudělal čas…  

Videozáznam pod článkem. Fotografie  v galerii.

 

Austrálie 72

Ve čtvrtek 2.6.2016 jsme se sešli na faře k povídání o Austrálii. Bylo velmi zajímavé, měli jsme možnost seznámit se poměrně podrobně s naším nejmenším kontinentem a jeho zvláštnostmi – jak z pohledu turistů (manželé Práškovi) tak z pohledu člověka, který již delší dobu v Austrálii žije (jejich dcera Andulka). Své povídání doprovodili fotografiemi z posledního pobytu. Moc děkujeme. Foto zde.

…v květnu

MÁJOVÁ U KAPLIČKY V NAZARETĚ  72

V úterý 31.5. byla večerní mše sv. v kostele sv. Alžběty. Oslavili jsme svátek Navštívení Panny Marie. Po mši svaté jsme se pak průvodem vydali ke kapli Panny Marie v Nazaretě, kde byla letošní poslední májová pobožnost.  Počasí nám vydrželo, Magdalénka přednesla Panně Marii hezoučkou básničku. Zkrátka poslední den měsíce května se vydařil. Foto v galerii.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ  72

V neděli 29. května jsme slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Zde si můžete připomenout kázání otce Bohuslava. Po mši sv. v 9:00 hodin následoval eucharistický průvod z kostela sv. Petra a Pavla do kostela sv. Alžběty. Videozáznam z průvodu pod textem. Foto galerii.

 

První svaté přijímání 72

Na slavnost Nejsvětější Trojice 22. 5. 2016 přistoupilo v naší farnosti poprvé k svatému přijímání 10 dětí (dvě z ronovské farnosti) ve věku od 7 do 10 let. Bohoslužba byla slavnostní, hudební doprovod zajistila mládež farnosti. Na videozáznam se můžete podívat pod textem. Fotografie jsou v galerii

Tradiční pěší pouť k Panně Marii na Schořov 

V sobotu 7.5. se uskutečnila již tradiční pouť spojených farností Žleby a Čáslav k Panně Marii na Schořov. Celý den bylo krásné, téměř letní počasí. Z Čáslavi putovalo okolo 40 účastníků pěšky, další pak přijeli na kolech, motocyklech či auty. Celkem se nás z Čáslavi, Žlebů a okolních farností sešlo okolo 70 poutníků ve věku od jednoho roku po ty, kteří již dávno překročili osmdesátý rok života. V kapli na Schořově jsme se pomodlili růženec, následovala koncelebrovaná mše svatá a májová pobožnost k Panně Marii. A nakonec pohoštění v podobě tradičních vynikajících buchet a teplého čaje. Fotografie z pouti, za které děkujeme také manželům Novákovým a Anetě Chládekové,  naleznete v galerii. Video pod článkem.