Aktuálně

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA   72

Se uskuteční v sobotu 29. dubna. Sraz v 8:30 na faře. Výprava se vydá směr Lochy. Více informací Pavel. 

 

TRADIČNÍ OPÉKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ   72

Se uskuteční v sobotu 29. dubna po mši svaté.

FARNÍ POUŤ 72

Se uskuteční v sobotu 20. května. Navštívíme Olomoucko:  Suchdol – Jednov (mariánské poutní místo známé Svatou vodou – nádoby s sebou, Mariánskou zahradou a barokním kostelem Navštívení Panny Marie), Svatý Kopeček (Bazilika Navštívení Panny Marie) a Javoříčko (památník „moravské Lidice) a jedny z nejkrásnějších jeskyní – nejen ČR – s bohatou krápníkovou výzdobou).

Na poutních místech se posílíme duchovně, prohlédneme si krásnou architekturu – vytvořenou jak rukou člověka, tak rukou Boží, a také si připomeneme ničivou sílu člověka. Součástí bude i malé překvapení. Více informací na plakátu. Zájemce prosíme, aby se zapsali na seznam vzadu v kostele.

NOVÉ ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    72

Tentokrát o otci Matoušovi. Čtěte každý týden zde.

 

ČTENÍ Z NEDĚLNÍ LITURGIE      72

Díky p. Bedřichu Novákovi jsme dostali zajímavý tip na čtení z nedělní liturgie, který by se mohl hodit zejména lektorům. Jedná se jak o tištěný text, tak o zvukové nahrávky a najdete je zde.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Loni, ve svatém roce Milosrdenství, zahájená aktivita putovních svatyněk pokračuje i letos. Začínáme ve středu 4.ledna. Nový rozpis na první pololetí roku 2017 je k dispozici zde, na nástěnce v kostele a pro každého na stole.

 

STALO SE …

v dubnu

VELIKONOCE

Ve dnech 13.  – 17. dubna jsme oslavili Velikonoce.  Výběr z kázání zde. Podívejte se také do fotogalerie.

 

v březnu

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   72

V sobotu 18. března proběhla na faře tradiční postní duchovní obnova. Začali jsme mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla a poté se přesunuli na faru, kde dopoledne proběhla přednáška. Letos při stém výročí zjevení ve Fatimě bylo tématem samozřejmě toto zjevení.  V době oběda následovala krátká přestávka, které bylo možno využít na občerstvení, za které děkujeme našim ochotným kuchařkám,  a také ke svátosti smíření. Obnovu vedl P. Jaroslav Jirásek z Hronova. A odpoledne P. Jaroslav promítal fotografie ze svých cest. Tentokráte nás zavedl do Nepálu.  V galerii naleznete několik fotografií, záznam kázání P. Jiráska zde. Pod textem je záznam z odpoledního promítání.

POUŤ PRAHOU ZA NÁROD – SOBOTA  11.3.  72

Pouť se koná každoročně druhou sobotu v měsíci březnu a zvou nás na ni sestry Mariiny, které jsou iniciátorky Schönstattského hnutí u nás v Čechách. Z Čáslavi jedeme s paní Tvrdíkovou dvě. Se sestrou Cyrilou a dalšími účastníky jdeme od sousoší sv. Václava a patronů českých na Příkopy, kde se koná mše svatá v kostele Svatého Kříže. Pak pokračujeme na Staroměstské náměstí k bočnímu vchodu Týnského chrámu k soše Panny Marie, která by se měla vrátit na místo na Staroměstské náměstí, kde až do roku 1918 stála. Jdeme dále Karlovou ulicí ke kostelu Nejsvětějšího Salvatora. Zastavení, modlitba a píseň. Na Karlově mostě máme dvě zastavení – u Svatého Kříže a u sv. Jana Nepomuckého. Podíváme se i na zbrojnoše Brunclíka, při záplavách v roce 2002 byl skoro zatopený. Už je kousek k Pražskému Jezulátku, chrámu Panny Marie Vítězné, zde modlitba Svatého otce Benedikta XVI., kterou pronesl při návštěvě 26. 9. 2009. Pokračujeme na Malostranské náměstí k Parlamentu České republiky. Modlitba za politiky. Nerudovou ulicí stoupáme ke Hradu. Na vyhlídce za pěkné viditelnosti se nám ukázala nádherná Praha. Zpíváme státní hymnu se všemi slokami. Lidé se zastavují. Pak si vystojíme frontu ke kontrole, abychom mohli vstoupit na nádvoří Hradu. Vstupujeme do katedrály sv. Víta a dále do kaple sv. Václava.  Jsme na posvátných místech, jsme tu sami, jen naše skupina se svatyňkami. Modlíme se Korunku Milosrdenství, radostný sv. růženec a zpíváme chorál k sv. Václavu. Byli jsme vděčni za tyto úžasné chvíle. Zde naše pouť končí, pouť za národ!  Svou přítomností a modlitbami jsme chtěli přispět k tomu, aby se náš národ více semkl okolo Panny Marie a s její pomoci bylo více lásky v rodinách a mezi lidmi. Děkujeme sestrám Mariiným, které se starají o putovní svatyňky v Čechách, všechny aktivity během roku a dodávají nám, konkrétně sestra Bernadetta, zprávy o Schönstattském hnutí. V roce 2014 jsme si připomněli 100. výročí jeho založení. Foto v galerii.

MP

VÝLET S FARNOSTÍ BOHDANEČ – NEDĚLE 5.3.   72

Autobus přijíždí pro nás účastníky, z Čáslavi nás jede sedm, zaplňujeme poslední místa a vydáváme se směrem Brno. Po dvou a půl hodině jsme na místě – město Tišnov. Klášter Porta Coeli, chrám zasvěcený sv. Václavu, velice zdobný portál, vnitřní interiér s krásným oltářem. Mši svatou slouží P. Josef Rybecký, účastníme se, kostel je zaplněný. Po mši sv. jdeme aspoň chvilku  Křížovou chodbou.

Odjíždíme na zámek Rájec – Jestřebí.  V zámecké restauraci máme oběd, pak následuje prohlídka zámku s výstavou právě kvetoucích kamélií. Procházíme komnatami, posloucháme výklad a současně se obdivujeme naaranžovaným květinám. Pastva pro oči! V galerii je možnost zakoupení obrázků, keramiky, sošek, vůní, velikonočních vajíček, hrníčků, atd.  A ve sklenících úžasné kamélie. Je pěkné si z takového zájezdu přivést květinu, která nám bude připomínat místo, kde nám bylo hezky.

Pokračujeme na zámek Lysice, kde máme dojednanou prohlídku. I když ještě není sezona, bylo pro nás otevřeno a paní kastelánka se nám věnovala. První zmínka o vzniku zámku pochází z roku 1308, zámek byl v držení postupně několika významných rodů. Viděli jsme zařízené interiéry, ojedinělou zámeckou zahradu s promenádní kolonádou a krytou pergolu. I zde v oranžerii je možnost si zakoupit nějakou květinku nebo bylinku pro potěšení domů.

Bylo by toho ještě hodně ke zhlédnutí, je už navečer, musíme se vrátit do svých domovů. Tak zase někdy! Děkujeme paní Holubové za organizaci a vedení zájezdu. Byl to hezký den, zájezd se vydařil. Fotografie  v galerii.

MP

…v únoru

ZPRÁVY Z MISIJNÍHO KLUBKA    

Přišlo potvrzení o peněžních darech misijního klubka. Naši malí misionáři přispěli v roce 2016 na chudé děti částkou vysoce přesahující 11000,- Kč. Jen tak dále 🙂

 

FARNÍ SETKÁNÍ

V neděli 5.2. odpoledne se uskutečnilo farní setkání, na kterém se účastníci podívali na film o Zjevení Panny Marie ve Fatimě. Poté trošku pobesedovali o filmu i o dalších plánech a akcích. A samozřejmě ochutnali nějaké dobroty našich skvělých kuchařek. Foto v galerii.