Aktuálně

Novinky na stránkách   72

Nově na stránky přidán aktualizovaný Program (ne)jen pro rodiny. Naleznete po kliknutí na červený trojúhelníček v nabídce „Akce farnosti“.  Na stránce „texty“ si můžete přečíst list papeže Františka božímu lidu.

KATECHIZMUS  72

Každé úterý po mši sv. na faře. Začínáme 11. září. Všichni jsou srdečně zváni.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019       72

Začíná v pátek 14. září. bude probíhat na faře podle následujícího rozvrhu. Přezůvky nutné.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    72

V sekci čtení dětem jsme zakončili – v pravdě Happy Endem – příběh Tadeáše a jeho přátel. Poustevník Josef – aliaz P. Josef se vrátil ke kněžské službě a poutní kaple povstala z ruin. Na další zajímavé příběhy z pera Josefa Janšty se můžeme těšit zase příští rok.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   72

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2018. Rozpis na 2. pololetí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 máme připravený zde a samozřejmě také v kostele na nástěnce a na stolku.

STALO SE …

v září

VARHANNÍ KONCERT K POCTĚ SV. VÁCLAVA  72

zazněl v podání Prof. Václava Uhlíře a sopranistky Hany Medkové. Interpretovanými skladbami připomněl nejen patrona českého lidu sv. Václava, ale vzhledem k letošnímu významnému jubileu i další české skladatele – Leoše Janáčka, Stanislava Macha, Luboše Sluku či Jiřího Strejce.  Foto v galerii, nahrávka pod textem.

VÝROČÍ  72

V neděli 23. září jsme popřáli P. Bohuslavovi již k 16. výročí kněžského svěcení. Za farnost mu poděkovaly Lenka Kameníková a Monika Stajnerová. Foto v galerii.

 

PODZIMNÍ FARNÍ POUŤ  72

se uskutečnila v sobotu 15. září. Navštívili jsme Mariahilf ve Zlatých Horách, kde právě na tento den připadla 23. Pouť tří národů. Přestože skutečnost nám nabourala plány a program jsme nestihli úplně celý, zážitek, který jsme si z této pouti odvezli, je velmi hluboký a krásný. Podrobný článek si můžete přečíst zde, fotografie jsou v galerii a video připravujeme, prosím o strpení 🙂

Zahájení školního roku   72

Proběhlo tradičně na farní zahradě v sobotu 8. září od 16:30. Tentokrát se sešla opravdu veliká společnost od těch nejmenších až po dříve narozené. A samozřejmostí bylo opékání, fotbálek povídání i zpívání. Počasí nám přálo, strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne i večer. Několik fotek v galerii, video se připravuje.

 

Úklid kostela sv. Petra a Pavla   72

Se uskutečnil v sobotu 8. září dopoledne. Sešla se početně pěkná, přičinlivá parta a zhruba za hodinu nebylo co řešit. Veliké díky všem. Počítejte prosím s variantou, že všechny úklidy se přesunou na soboty, tak aby se mohli zapojit i výdělečně činní. Pouze na dříve narozené se spoléhat nemůžeme, léta přibývají, síly slábnou….

 

v srpnu

Prázdninová turistika II    72

Ve dnech 20. a 21. srpna se přes velká vedra 5 odvážlivců vypravilo na turistický výšlap Žďárskem a Přibyslavskem. První den jsme putovali ze Žďáru nad Sázavou do Račína. Obdivovali krásnou přírodu, zažili zajímavá setkání, např. s historikem a archivářem žďárského muzea, panem Miloslavem Lopaurem, hrozili se nad stavem vody v řece Sázavě a nad vyprahlostí lesů. Nicméně putovalo se příjemně, přece jen v přírodě bylo o dobré 4°C méně než v rozpáleném městě. Z Račína jsme se k přenocování přesunuli na přibyslavskou faru. Druhý den jsme zahájili mší svatou, po níž následovala snídaně. Teprve kolem desáté jsme se vypravili na další cestu – přes Dolní Jablonnou a Věžnice do Šlapanova. Vzhledem k tomu, že cesta vedla více loukami, byla o trošku náročnější než předešlý den. Ani na této cestě však nechyběla zajímavá setkání. Po krátkém občerstvení v restauraci ve Šlapanově jsme vrátili vlakem do Čáslavi, kde jsme celou akci ukončili u paní Rumlové na zahradě. Výlet se všem moc líbil. Fotky a video připravujeme, strpení prosím 🙂 .

 

v červenci

Poutě se sv. Anně  72

Již tradičně se ve dnech 26.-29. července uskutečnily poutě ke sv. Anně. Od nás dvě nejbližší místa Sudějov (nedaleko Uhlířských Janovic) a Pohled u Halíčkova Brodu.

Také z naší farnosti na obě poutě zavítali farníci. Obě poutě byly krásné. Na své si přišel každý ať již po duchovní stránce – slavnostní bohoslužby, duchovní literatura, obrázky svatých, tak po stránce zábavní – atrakce, pouťové sladkosti apod.

V Sudějově pak byla součástí i prohlídka interiéru a výklad historika umění, který byl nesmírně poutavý a zajímavý – až již tím v jakém prostřední toto poutní místo vzniklo (v divokých lesích, kde se shromažďovali lapkové a řádily smečky vlků) a nebo tím, jakými událostmi prošlo (mimochodem vydatný zázračný pramen zde teče již 500 let). Foto v galerii.

Brigáda u kostela sv. Alžběty   72

Se uskutečnila v sobotu 28. července. 

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA I    72

Tentokrát se uskutečnila v termínu 23. – 25. července. Celkem 11 turistů putovalo po trase Žďár nad Sázavou – Nížkov – Přibyslav – Havlíčkův Brod. Oproti předpokladu jsme našlapali celkem 54 km nádhernou přírodou. První den nás čekalo něco přes 20 km, okusili jsme koupání v Matějovském rybníku, prohlédli kraj z rozhledny Rosička. V Nížkově nás přivítal P. Zdeněk Sedlák, společně jsme se pomodlili růženec, a pak nám řekl něco z historie kostela a obce. Večer jsme strávili vyprávěním a zpíváním při kytaře. Přespali jsme na faře, někteří odvážlivci pod širákem na zahradě. Úterní den jsme zahájili mší svatou a bohatou snídaní, po níž jsme se rozloučili s P. Zdeňkem a po jeho požehnání jsme se vydali na 14 km cestu do Přibyslavi. Putovali jsme po loukami a po krásné cyklostezce kouzelným údolím. Odpočinuli si a osvěžili se u Sázavy v Ronově nad Sázavou a o půl šesté večer dorazili do Přibyslavi. O půl sedmé byla mše svatá, po které jsme se ubytovali na faře a večer strávili v příjemné zábavě s místními přáteli. Krásnou letní noc většina z nás strávila na farní zahradě pod širákem. Ráno začalo tradičně růžencem a mší svatou, po snídani nám P. Antonín Pavlas požehnal a vykročili jsme na poslední 20 km úsek cesty – po cestě K. H. Borovského přes Stříbrné Hory, a Pohled do Havlíčkova Brodu. Cesta rychle ubývala, v tropickém horku jsme se osvěžovali vodou ze Sázavy. Krátce před půl čtvrtou jsme dorazili na nádraží do Pohledu, kde část naší výpravy nastoupila do vlaku, a zbytek v bezpečí přečkal prudkou letní bouřku.  Po bouři jsme krásně vyčištěným vzduchem pokračovali přes Pohled, kde jsme si – alespoň zvenku – prohlédli gotický kostel sv. Ondřeje a občerstvili se v restauraci,  do Havlíčkova Brodu, kam jsme dorazili přesně několik minut před odjezdem vlaku. Do Čáslavi jsme se vrátili krátce po deváté hodině večerní a celou akci ukončili požehnáním. Výlet byl moc pěkný, všichni se už těšíme na další. Foto v galerii, video se připravuje 🙂 .

 

Brigáda u kostela sv. Alžběty   72

Se uskutečnila v sobotu 14. července. Foto v galerii.

 

v červnu

Brigáda u kostela sv. Alžběty   72

Se uskutečnila v sobotu 30. června.

 

Koncert prof. Václava Uhlíře  72

Se uskutečnil  neděli 24. června od 15. hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Představila se i sopranistka paní Hana Medková. Záznam pod textem.

  

Zakončení školního roku    72

V sobotu 23. června se na farní zahradě uskutečnilo tradiční zakončení školního roku. Nechyběl fotbálek, skvělé vuřty ani vyprávění či kytara. Přes proměnlivé a chladné počasí se sešlo poměrně dost účastníků, ti největší vytrvalci vydrželi do půlnoci.

Varhanní koncert     72

V úterý 12. června v 19:00 hodin večer se kostel sv Petra a Pavla rozezněl velebnými tóny duchovní hudby. Na varhany zahrál Jakub David Smešný. Krátký audiozáznam pod textem.

Farní pouť z Čáslavi do západních Čech  72

Se uskutečnila v sobotu 9. června. Navštívili jsme Bečov nad Teplou, Chlum sv. Máří, Maria Loreto ve starém Hrozňatově a Mariánské Lázně. Podrobný popis poutních míst a pouti od paní Práškové si můžete přečíst zde.

Foto v galerii, video pod textem. 

 

 

Slavnost Těla a krve Páně    

V neděli 3. června jsme v Čáslavi oslavili Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Po slavnostní mši sv. následoval eucharistický průvod městem do kostela sv. Alžběty. Video pod textem 🙂 .

 

Ministrantská schůzka 

V sobotu 2. června proběhla ministrantská schůzka.

 

v květnu

Slavnost Nejsvětější Trojice a 1. sv. přijímání dětí     

V neděli 27. května jsme slavili Slavnost Nejsvětější Trojice. Při slavnostní mši sv. přistoupilo poprvé ke stolu Páně 11. dětí. Video se pod textem.

 

Vážení rodiče, milé děti, pokud budete mít o video zájem, napište mi, obratem přepošlu odkaz ke stažení v plné kvalitě.

 

Tradiční májová v kapličky v Nazaretě   

Se uskutečnila v sobotu 26.5. po večerní mši sv. v kostele sv. Alžběty. Průvodem se zpěvem a modlitbou růžence jsme doputovali ke kapličce, kde zaznělo klasické mariánské zamyšlení, litanie a také básnička, za kterou velké díky Magdalence. Foto v galerii.

 

NOC KOSTELŮ

Se uskutečnila v pátek 25.5. 2018. Na varhany improvizoval Jaroslav Kellar. Záznam pod textem.

TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA SCHOŘOV

Sobotní krásné počasí přilákalo na pěší pouť okolo třiceti – povětšinou mladších – poutníků. Ale šli i někteří starší 🙂 .  Na Schořově se k nám přidala další zhruba třicítka poutníků, kteří se dopravili na kolech či auty. Prožili jsme krásné odpoledne, pomodlili se růženec, měli mši sv., kterou společně sloužili P. Bohuslav Stařík a jeho spolužák P. Roman Dvořák  ze Strakonic. Po mši svaté byla májová a po ní bohaté pohoštění  v podobě buchet a čaje, ze které děkujeme paní Pipkové a jejím sestrám. Okolo třetí hodiny jsme se rozešli zpět do svých domovů. Někteří na kolech, jiní auty. Pěšky zpět putovala sedmička statečných a pes.  

Foto v galerii, video pod textem .