Aktuálně

PŘEHLED  VELIKONOČNÍCH  BOHOSLUŽEB   72

velikonocni rozpis

VELIKONOČNÍ ÚKLID KOSTELA  72

Na Bílou sobotu 13.30 – žehlení pláten, úprava oltářů.

PŘEDEM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI a snahu, aby se i dům Boží skvěl čistotou! 🙂

 

Národní pochod pro život a rodinu 2019

Jako každý rok i letos se 27. dubna uskuteční v Praze Národní pochod pro život, který má záštitu prezidenta republiky. Mše svatá v 10:30 hod. bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Doprovodný program včetně oběda se uskuteční od 12:30 hod. na Klárově. Samotný pochod centrem Prahy bude zahájen ve 14:00 hod. Předpokládaný konec je v 16:00 hod u sochy sv. Václava na Václavském náměstí.

Z Čáslavi do centra Prahy se dá pohodlně dostat vlakem. Proto určitě neváhejte a přijeďte podpořit kulturu života. Bližší informace (včetně registrace na oběd a přednostní bezpečnostní kontrolu při vstupu na Pražský hrad) jsou k dispozici na webových stránkách – pochodprozivot.cz.

Pavel Lněnička

FARNÍ POUŤ – ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY  72

Budou od Velikonoc k dispozici v našich kostelích. Vyplněné přihlášky a zálohy prosím doneste nejpozději do 15. května, abychom včas věděli, jaký autobus objednat. Děkuji. Květa

 

DOBA POSTNÍ     

Popeleční středou 6.3. začalo období, v němž se prostřednictvím modlitby, postu a almužny můžeme přiblížit Pánu i bližním. Srdečně zveme k pobožnostem Křížových cest (Čáslav – středa 17:30, pátek 17:15; Dolní Bučice – středa 16:00, Chotusice – pátek 16:00).

 

 

FARNÍ POUŤ – JARO 2019   

Letošní farní pouť připravujeme na sobotu 15. června. A určitě si udělejte čas a vypravte se s námi – tentokrát do okolí města Brna. Navštívíme poutní místo v Brně – Tuřanech, konkrétně kostel Zvěstování Páně a vedle stojící kapli Panny Marie. Jedná se o jedno z nejstarších poutních míst na Moravě jehož původ spadá až do doby cyrilometodějské. Ostatně sošku Panny Marie známou jako „Panenka z trní“ údajně na Velkou Moravu přinesli právě svatí bratři. Dále se zastavíme ve Starém Brně, kde si prohlédneme Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a augustiniánskou knihovnu. Možná zbude i troška času navštívit v jedné z částí augustiniánského kláštera pivovar Starobrno. Dále bude naše cesta pokračovat na poutní místo Sloup v Moravském Krasu. Zde navštívíme kostel Panny Marie Bolestné, a zde také bude mše sv. Po mši svaté se přesuneme do asi 200 m vzdálených Sloupských jeskyní, které si prohlédneme. Trasa pod zemí má necelých 900 m a je upravena většinou bezbariérově – takže žádné strachy. Poslední naše zastávka pak bude v Předklášteří kde si prohlédneme křížovou chodbu a kapitulní síň kláštera Porta Coeli (kostel bude ze stavebních důvodů uzavřen). V přilehlém muzeu si pak může každý prohlédnout sbírku minerálů a také výstavu „Cesta do Pravěku, aneb po stopách Jana Buriana a ostatních„.  Myslím, že na pouti si určitě každý může najít, co ho zaujme. Přihlášky budou k dispozici v kostele v polovině dubna. Předem se platí záloha na dopravu – 200,-Kč dospělý /100,-Kč dítě. Plakát zde.

Květa

 

SPOLEČNÁ POUŤ PO SVATÉ ZEMI    

Svatojakubáci srdečně zvou na společnou pouť po Svaté Zemi. Termín konání cca 20.-28. září 2019, předpokládaná cena 18 400,- Kč. Podrobnosti na plakátě a zde. Více informací p. Jiří Kubant, tel.: 775 661 862. (poslední volná místa, z Čáslavi a okolí je přihlášeno cca 20 zájemců).

 

KATECHIZMUS 

Každé úterý po mši sv. na faře.  Všichni jsou srdečně zváni.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019     

Začíná v pátek 14. září. bude probíhat na faře podle následujícího rozvrhu. Přezůvky nutné.

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    

V sekci čtení dětem dnešním dnem začínáme nový příběh. Tentokráte budou hlavními hrdinkami sedmačky Terezka, Dominika a Nela. Pojďte s námi sledovat jejich napínavý příběh…

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2019. Rozpis na 2. a 3. čtvrtletí 2019 máme připravený zde a samozřejmě také v kostele na nástěnce a na stolku.

 

STALO SE …

v dubnu

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   72

Se letos uskutečnila v sobotu 6. dubna. Obnova začala mší svatou v 8:30 a poté pokračovala na faře přednáškami na téma ODPUŠTĚNÍ a UZDRAVENÍ. Celou obnovu vedl P. Dmytro Romanovský, kaplan z Kutné Hory. Několik fotografií v galerii.

 

v březnu

Pouť Prahou za národ se svatyňkami    72

V sobotu 9. března 2019 se konala pouť Prahou se svatyňkami, na kterou jsou zváni všichni průvodci a příznivci svatyněk sestrami Mariinými. Z naší farnosti jsme se zúčastnily s paní Tvrdíkovou. Vedla nás sestra Bernadetta, na obrázcích má žlutou šálu a v ruce nese schönsttatskou vlaječku. Scházíme se u sochy sv. Václava, jdeme Václavským náměstím na Příkopy do kostela sv. Kříže. Zde je sloužena mše svatá páterem Mikešem za národ, jako celá tato pouť. Pokračujeme na Staroměstské náměstí na místo, kde stával Mariánský sloup. Pomodlíme se za obnovení tohoto místa a znovu postavení sloupu. Zatím všechno úsilí bylo bez úspěchu. Další naše zastavení je u bočního vchodu do Týnského chrámu. Zpíváme píseň k Neposkvrněné Panně Marii, připojujeme modlitbu. Znovu procházíme Staroměstským náměstím kolem orloje, do ulice Karlova, která je úplně zaplněná návštěvníky Prahy, hlavně cizinci. Zastavujeme se u kostela sv. Salvátora. Zde bývají studentské mše, které slouží páter Tomáš Halík. Vpravo přes ulici je kostel sv. Františka z Assisi, na náměstíčku socha Karla IV. Před námi je již Mostecká brána a Karlův most. Otvírá se krásný pohled na Hradčany, Vltavu, Malou stranu, na Úřad vlády, vlevo Vyšehrad!!!. Zde máme dvě zastavení: U svatého Kříže a u sochy sv. Jana Nepomuckého. Vcházíme na Malou Stranu a postraními uličkami se dostáváme ke kostelu Panny Marie Vítězné – Pražskému Jezulátku. Zde modlitba, tiché zastavení. Pak už Malostranské náměstí a Parlament České republiky. Modlitba za vládu, politiky a zákonodárce. Pokračujeme Nerudovou ulicí na Pražský Hrad. Krásný pohled na panorama Prahy za zpěvu národní hymny. Procházíme kontrolou pro vstup a můžeme se těšit na katedrálu sv. Víta a Svatováclavskou kapli. Jsou to krásné chvíle a jako odměna za celé putování Prahou. S velikou upřímností se modlíme a zpíváme chorál k sv. Václavu. Nakonec obnovujeme úmluvu lásky s P. Marií, dáváme se jí zcela k dispozici pro náboženskou a mravní obnovu našeho národa. Pouť končíme v meditační kapli druhou mší, slouženou páterem Střížem. Celý čas, věnovaný této pouti, byl pro každého účastníka duchovním přínosem, ze kterého budeme dlouho čerpat a těšit se na příští. Přidejte se k nám!!! Několik fotografií si prohlédněte v galerii.

 M. Prášková

Předjarní farní turistika   72

V sobotu 2. března jsme vyrazili na letošní první turistický výšlap do probouzející se předjarní krajiny. Naše cesta vedla z Třemošnice podle řeky Doubravy – Přírodním Parkem Doubrava a Chittusiho údolím – do Ronova. Počasí bylo tak akorát – ani teplo, ani zima, občas se z mraků snažilo vyklubat sluníčko. Doposud chybějící listy stromů nám umožnily výhled na zajímavé krajinné prvky, skalní bloky a stavby v okolí řeky, která nás po celou cestu provázela hřmotným hučením přes poměrně velké peřeje. Na rovnějším úseku před začátkem Ronova jsme se pomodlili růženec, a celou akci završili a zhodnotili v restauraci u Vavřince. Několik fotek naleznete v galerii, video se připravuje 🙂

v únoru

Potvrzení    72

Přišlo nám potvrzení o darech na Papežská misijní díla děti. Přečíst si můžete zde.

 

v lednu

Přání k svátku

V sobotu 26. 1 jsme přáli k svátku otci Bohuslavovi. Foto v galerii.

 

Přání k narozeninám

V pátek 25. 1. jsme popřáli k narozeninám P. Ivanu Havlíčkovi.