Aktuálně

VYŠLO V ČÁSLAVSKÝCH NOVINÁCH 72

SPOLEČNÁ POUŤ PO SVATÉ ZEMI    

Svatojakubáci srdečně zvou na společnou pouť po Svaté Zemi. Termín konání cca 20.-28. září 2019, předpokládaná cena 18 400,- Kč. Podrobnosti na plakátě a zde. Více informací p. Jiří Kubant, tel.: 775 661 862. (poslední volná místa, z Čáslavi a okolí je přihlášeno cca 20 zájemců).

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    

V sekci čtení dětem dnešním dnem začínáme nový příběh. Tentokráte budou hlavními hrdinkami sedmačky Terezka, Dominika a Nela. Pojďte s námi sledovat jejich napínavý příběh…

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2019. Rozpis na 2. a 3. čtvrtletí 2019 máme připravený zde a samozřejmě také v kostele na nástěnce a na stolku.

STALO SE …

v srpnu

Farní turistika II  72

Ve dnech 19. a 20. srpna jsme si užili tradiční farní turistiku – navštívili jsme Ledeč nad Sázavou, odkud jsme se vydali pěšky přes Foglarovu louku, Vilémovice, Pavlov (kde jsme si prohlédli záchranou stanici živočichů) do Číhoště. Tady nás čekala příjemná fara, kde jsme strávili večer, připravili večeři a povídali si. Mezi 8 a 9 hodinou večer jsme se byli pomodlit růženec v kostele, kde jsme poté ještě zůstali v tiché adoraci. Přenocovali jsme na pohostinné faře. Druhý den jsme zahájili mší svatou  místním kostele a po snídani a úklidu se vydali přes Kynice a Dobrnice do Leštiny, odkud nás vláček zavezl domů. Celu akci jsme zakončili v Čáslavi na faře. Několik fotek naleznete v galerii.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  72

Ve čtvrtek 15. srpna jsme oslavili slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Této slavnosti předcházela hojně navštěvovaná novéna, v níž jsme Panně Marii zasvětili naši farnost a svěřili jí její budoucnost. Několik fotek je v galerii.

v červenci

Tradiční pěší turistika – farní dovolená  72

Se uskutečnila na přelomu července a srpna. Navštívili jsme naši oblíbenou Vysočinu – tentokrát např. Pohleď, Lipnici nad Sázavou, Humpolec, Přibyslav, Žďár nad Sázavou, Velké Dářko, Stříbrné Hory a naše putování jsme ukončili v Pohledu. Počasí bylo příjemné, trocha deště nám nikomu neuškodila. Několik fotek připravujeme do galerie.

SVATOANENSKÉ POUTĚ  72

Jako tradičně každý rok mnozí z nás i letos navštívili na poutě ke sv. Anně v Pohledu či Sudějově. 

Koncert duchovní hudby 72

Se uskutečnil v kostele sv. Petra a Pavla v pátek 19.7.2019 od 19:00 hodin. Na varhany hrál Jakub David Smešný. Krátký záznam se připravuje.

v červnu

Svátost biřmování, pouť  72

V neděli 30. června jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Petra a Pavla. Mši sv. celebroval Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, který současně udělil připraveným žadatelům svátost biřmování. Záznam bohoslužby naleznete pod textem.

 

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA 72

Slavnost Božího Těla jsme oslavili v neděli 23. června. Po mši svaté následoval eucharistický průvod do kostela sv. Alžběty. Cestou byly jako tradičně připraveny 3 oltáře. Několik fotek naleznete v galerii.

Farní zahrada 72

Tradiční posezení na farní zahradě u příležitosti konce školního roku se uskutečnilo  v sobotu 22. června od 18:00 hodin. Sešlo se mnoho mladých i starších, opekli jsme si buřty, zájemci hráli fotbal a zpívali jsme při kytaře. Ti nejskalnější fanoušci vydrželi do půlnoci. Několik fotek připravujeme do galerie.

FARNÍ POUŤ – BRNĚNSKO 72

V sobotu 15. června se uskutečnila dlouho plánovaná farní pouť, které se zúčastnilo 40 poutníků. Navštívili jsme jedno z nejstarších mariánských poutních míst – Brno Tuřany, kde jsme si prohlédli kostel Zvěstování Páně a vedle stojící kapli Panny Marie. Pomodlili jsme se před starodávnou mariánskou soškou známou jako „Panenka z trní“. Dále naše cesta pokračovala na Staré Brno, kde jsme si prohlédli Augustiniánskou knihovnu a také Baziliku Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme obdivovali milostnou sochu, krásnou vitráž, varhany na které hrával už Leoš Janáček. Viděli jsme také nádhernou křížovou cestu, vyřezanou ze švýcarské borovice, a hrob Elišky Rejčky.

Dále naše cesta pokračovala do Městečka Sloup v Moravském Krasu, kde jsme v poutním kostele Panny Marie Bolestné slavili mši svatou. Po mši následoval výklad o historii a současnosti poutního místa a poté jsme se přesunuli do místních sloupsko-šošůvských jeskyní, kde jsme absolvovali krátkou prohlídkovou trasu. Zde jsme se krásně osvěžili chladivým vlhkým vzduchem, mnohým to pomohlo na dýchací problémy. Po náročné prohlídce (a 202 schodech) následovalo posezení v zahradní restauraci a nakonec jsme se přesunuli do Tišnova. Kvůli probíhajícímu pohřbu zde prohlídka interiéru odpadla, ale alespoň jsme si prohlédli nádherný portál, vyfotili se u něj a nakonec vše uzavřeli modlitbou Anděl Páně.  Do svých domovů jsme se vrátili krátce po osmé hodině večerní. Pouť se všem velmi líbila a doufáme, že  i v příštích letech, dá-li Pán, někam společně vyjedeme. Foto a video se připravuje, strpení prosím :).

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  72

V neděli 2. června při slavnostní bohoslužbě poprvé ke stolu Páně přistoupilo 9. dětí. Na videozáznam se můžete podívat pod textem. Pokud bude mít o záznam zájem, napište mi mail, pošlu odkaz ke stažení.

 

KORUNOVACE MILOSTNÉ SOCHY PANNY MARIE ČÁSLAVSKÉ  72

V sobotu 1. června při slavnostní mši svaté byly požehnány a na hlavu milostné sochy Panny Marie Čáslavské vloženy restaurované koruny.

Po mši svaté jsme Pannu Marii uctili políbením lemu šatů.

Zároveň jsme sebe, naši farnost i naše kněze svěřili Panně Marie do ochrany. Stále věříme v její zázračnou přímluvu. 

Samotné korunovaci předcházela 9.ti denní novéna.

Na videozáznam z korunovace se můžete podívat pod textem. Připravujeme i fotogalerii, strpení prosím.

 

v květnu

Pouť na Schořov  72

V sobotu 11. května se uskutečnila tradiční pěší pouť na Schořov. Od fary vyrazila asi 20 poutníků v 10 hodin dopoledne. Sluníčko zašlo a přes drobnou přeháňku jsme doputovali do 12:15 na místo, ke kapli Panny Marie. Zde jsem byli výrazně posíleni cyklisty a motoristy. Následoval růženec, mše sv. a májová pobožnost. Po skončení na nás venku již čekaly tradiční buchty a čaj a asi okolo 15:00 hodiny jsme se začali rozcházet do svých domovů – někdo autem, jiný na kole a sedmička statečných pěšky. Fotografie jsou v galerii.

 

Výměna kněží ve farnosti   72

Začátek května byl (a je) poznamenán šokující informací o změně kněží ve farnosti.  Je to emočně vypjaté období – smutek a lítost provází obavy o budoucnost.  Celou situaci proto nyní svěřujeme Panně Marii a jejímu Synu.

v dubnu

Farní zahrada – Čarodějnice 72

Se uskutečnila v úterý 30. dubna. Krátce po 18:00 hodině večerní jsme se sešli kolem ohniště, opekli si buřty, popovídali, zazpívali u kytary a zájemci si také zahráli fotbal. Do galerie připravujeme několik fotografií.

Velikonoce v našich farnostech    72

Ve dnech 18.-22. dubna jsme oslavili velikonoční svátky. Připravujeme do galerie několik fotek.

Misijní jarmark     72

Se uskutečnil v týdnu od 7. do 15. dubna. Více informací zde.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   72

Se letos uskutečnila v sobotu 6. dubna. Obnova začala mší svatou v 8:30 a poté pokračovala na faře přednáškami na téma ODPUŠTĚNÍ a UZDRAVENÍ. Celou obnovu vedl P. Dmytro Romanovský, kaplan z Kutné Hory. Několik fotografií v galerii.

v březnu

Pouť Prahou za národ se svatyňkami    72

V sobotu 9. března 2019 se konala pouť Prahou se svatyňkami, na kterou jsou zváni všichni průvodci a příznivci svatyněk sestrami Mariinými. Z naší farnosti jsme se zúčastnily s paní Tvrdíkovou. Vedla nás sestra Bernadetta, na obrázcích má žlutou šálu a v ruce nese schönsttatskou vlaječku. Scházíme se u sochy sv. Václava, jdeme Václavským náměstím na Příkopy do kostela sv. Kříže. Zde je sloužena mše svatá páterem Mikešem za národ, jako celá tato pouť. Pokračujeme na Staroměstské náměstí na místo, kde stával Mariánský sloup. Pomodlíme se za obnovení tohoto místa a znovu postavení sloupu. Zatím všechno úsilí bylo bez úspěchu. Další naše zastavení je u bočního vchodu do Týnského chrámu. Zpíváme píseň k Neposkvrněné Panně Marii, připojujeme modlitbu. Znovu procházíme Staroměstským náměstím kolem orloje, do ulice Karlova, která je úplně zaplněná návštěvníky Prahy, hlavně cizinci. Zastavujeme se u kostela sv. Salvátora. Zde bývají studentské mše, které slouží páter Tomáš Halík. Vpravo přes ulici je kostel sv. Františka z Assisi, na náměstíčku socha Karla IV. Před námi je již Mostecká brána a Karlův most. Otvírá se krásný pohled na Hradčany, Vltavu, Malou stranu, na Úřad vlády, vlevo Vyšehrad!!!. Zde máme dvě zastavení: U svatého Kříže a u sochy sv. Jana Nepomuckého. Vcházíme na Malou Stranu a postraními uličkami se dostáváme ke kostelu Panny Marie Vítězné – Pražskému Jezulátku. Zde modlitba, tiché zastavení. Pak už Malostranské náměstí a Parlament České republiky. Modlitba za vládu, politiky a zákonodárce. Pokračujeme Nerudovou ulicí na Pražský Hrad. Krásný pohled na panorama Prahy za zpěvu národní hymny. Procházíme kontrolou pro vstup a můžeme se těšit na katedrálu sv. Víta a Svatováclavskou kapli. Jsou to krásné chvíle a jako odměna za celé putování Prahou. S velikou upřímností se modlíme a zpíváme chorál k sv. Václavu. Nakonec obnovujeme úmluvu lásky s P. Marií, dáváme se jí zcela k dispozici pro náboženskou a mravní obnovu našeho národa. Pouť končíme v meditační kapli druhou mší, slouženou páterem Střížem. Celý čas, věnovaný této pouti, byl pro každého účastníka duchovním přínosem, ze kterého budeme dlouho čerpat a těšit se na příští. Přidejte se k nám!!! Několik fotografií si prohlédněte v galerii.

 M. Prášková

Předjarní farní turistika   72

V sobotu 2. března jsme vyrazili na letošní první turistický výšlap do probouzející se předjarní krajiny. Naše cesta vedla z Třemošnice podle řeky Doubravy – Přírodním Parkem Doubrava a Chittusiho údolím – do Ronova. Počasí bylo tak akorát – ani teplo, ani zima, občas se z mraků snažilo vyklubat sluníčko. Doposud chybějící listy stromů nám umožnily výhled na zajímavé krajinné prvky, skalní bloky a stavby v okolí řeky, která nás po celou cestu provázela hřmotným hučením přes poměrně velké peřeje. Na rovnějším úseku před začátkem Ronova jsme se pomodlili růženec, a celou akci završili a zhodnotili v restauraci u Vavřince. Několik fotek naleznete v galerii, video se připravuje 🙂

v únoru

Potvrzení    72

Přišlo nám potvrzení o darech na Papežská misijní díla děti. Přečíst si můžete zde.

v lednu

Přání k svátku

V sobotu 26. 1 jsme přáli k svátku otci Bohuslavovi. Foto v galerii.

Přání k narozeninám

V pátek 25. 1. jsme popřáli k narozeninám P. Ivanu Havlíčkovi.