Aktuálně

RORÁTY   72

roraty

Adventní duchovní obnova  72

se uskuteční v sobotu 10.12. na faře. Obnovu povede P. Antonín Klaret Dabrowski OFM  (františkán), farář u Panny Marie Sněžné. Začínáme tradičně v 9:00. Duchovní obnova bude zakončena mší. sv. v 16:00. Během obnovy bude příležitost ke svátosti smíření. Zájemci se zapíší v kostele na přiložený arch.

 

STALO SE …

…v prosinci

SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM   72

Se tentokrát konalo v pondělí 5.12. v podvečer. Na foto, za které děkujeme Marušce Novákové, se můžete podívat zde.

 

ADVENTNÍ KONCERT    72

V sobotu 3.12. v podvečer se v našem kostele sv. Petra a Pavla konal varhanní koncert. Na varhany hrál MgA at ThMgr. Klaus Sonnleitner, rakouský varhaník z kláštera St. Florian. Poslechněte si zvukový záznam:

RORÁTNÍ MŠE SV.   72

Krásná rorátní mše svatá ke cti Panny Marie se uskutečnila v sobotu 3.12. v brzkých ranních hodinách. Kostel sv. Alžběty byl osvícen pouze mihotavým světlem svíček, zněly krásné zpěvy… úžasná atmosféra. Videozáznam se připravuje.

 

…v listopadu

ŽEHNÁNÍ OBECNÍCH ZNAKŮ 72

V neděli 27.11. se konal v kostele svaté Maří Magdalény v Rohozci tradiční předvánoční koncert, v jehož průběhu otec Bohuslav požehnal novým obecním znakům. Foto zde.

 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ    72

V předvečer 1. adventní neděle jsme vstoupili do doby adventní tradiční mší svatou spojenou s žehnáním adventních věnců a modlitbou nešpor 1. adventní neděle. Následuje kratičký videozáznam.

POUTNÍ MŠE SV. V KOSTELE SV. ALŽBĚTY  72

Ve čtvrtek 17. 11. jsme důstojně  oslavili poutní mši svatou v kostele sv. Alžběty. V závěru slavnostní bohoslužby jsme pak za celou farnost popřáli otci Bohuslavovi k narozeninám. Foto naleznete v galerii

 

DUŠIČKOVÉ  PUTOVÁNÍ  

V sobotu 5.11. vyrazilo celkem 17 nadšených poutníků na podzimní výšlap okolím Třemošnice. Nad hlavami v barevném listí ševelil vítr, opadané listí šustilo pod nohama. Podél cesty vesele bublala řeka Doubrava. Turisté navštívili Pařížov, prošli po hrázi přehrady a přes les putovali do Běstviny, kde se na hřbitově pomodlili za zemřelé. Pak cesta pokračovala vzhůru do kopců na místo zvané Županda a Kubíkovy Duby. Zde unavené poutníky přivítali pohostinní manželé Lněničkovi. Po krátkém zastavení a opékačce turisté pokračovali podle úbočí hlavního hřebene Železných Hor okolo kapličky svatého Jana Nepomuckého zpět do Třemošnice. Počasí bylo celý den pěkné, všichni se vrátili sice unaveni, ale spokojeni. 

Fotografie naleznete v galerii.

(upraveno podle vyprávění paní Práškové)

 

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ   

Se uskutečnila na hřbitově v Čáslavi ve středu 2.11. Foto v galerii.

 

…v říjnu

MALÁ LESNÍ ŠIPKOVANÁ   

Pro rodiny s dětmi, se uskutečnila ve Schořově v neděli 23. října. Hledání pokladu se zúčastnilo 20 dětí. Za přípravu a organizaci díky Němcovým a Lněničkovým. Fotografie naleznete v galerii.

 

MISIJNÍ KOLÁČ

Akce proběhla v neděli 9. října po ranní mši sv. před kostelem sv. Petra a Pavla. Účastníci mohli ochutnat koláče, buchty, čaj či „svařák“ a současně do pokladničky přispět na podporu papežských misijních děl. Počasí nám přálo, účast byla hojná. Sbírka vynesla krásných 6 359,- Kč. Peníze budou odeslány na účet PMD. Fotografie jsou v galeriiMoc děkujeme všem dárcům za štědrost! A opravdu upřímné díky také všem jednotlivcům i farním rodinám za spolehlivost, spolupráci a organizaci – jako vždy byla výborná.

Dana Němcová, Pavel Lněnička

MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ    

Zájemci z řad dětí se v sobotu 1. října zúčastnili misijního kongresu dětí v Nymburce. Foto v galerii