Aktuálně

BIBLICKÉ HODINY – KATECHIZMUS  72

Biblické hodiny – katechnizmus pro dospělé. V úterý 29.5. po mši svaté od 19:00 na faře. Všichni jsou srdečně zváni.

Slavnost Těla a krve Páně    72

Bude v naší farnosti v neděli 3. června. Po mši sv. v 9:00 hodin se uskuteční eucharistický průvod z kostela sv. Petra a Pavla do kostela sv. Alžběty.

Ostatní mše svaté budou v naší farnosti tento den zrušeny – tj. nebude mše sv. v Dolních Bučicích, v Krchlebech ani večerní mše sv. v Čáslavi! Počítejte s tím!

 

Ministrantská schůzka    72 – POZOR ZMĚNA

Jelikož budou v sobotu 26.5. v dopoledních hodinách v kostele děti, které se připravují na první svaté přijímání, ministrantská schůzka se přesouvá na 2.6. od 9:30. Sraz před kostelem jako obvykle.
Dana a Pavel

 

FARNÍ POUŤ – JARO 2018   72  – ZBÝVÁ NĚKOLIK POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST- JE ŠKODA JE NEVYUŽÍT!

Připravujeme pro Vás farní pouť, která se letos uskuteční v sobotu 9. června. Navštívíme Mariánskolázeňsko a Loketsko. Zastavíme se na státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou, kde uvidíte pamětihodnost nevyčíslitelné hodnoty, po korunovačních klenotech nejvýznamnější skvost – zlatnické dílo – České Republiky.  Dále se zastavíme v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény  v Chlumu sv. Máří a seznámíme se s historií Panenky z ořeší.  Mši svatou oslavíme v kostele sv. Ducha v poutním areále Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Tento areál – místo českoněmeckého smíření a setkávání – letos oslaví 354 let od svého založení a 8 let od doby, kdy doslova povstal z ruin.  Naši pouť pak završíme v Mariánských Lázních, kde podle času navštívíme buď areál Bohemia Minipark s miniaturami nejvýznamnějších památek České republiky nebo kolonádu a samozřejmě zpívající fontánu

Těším se na Vás a společné zážitky. Prosím, počítejte s vyšší cenou vzhledem ke vstupům na Bečov a do Bohemia Miniparku. Také prosím všechny zájemce o včasné přihlášení – vzhledem ke vzdálenosti – se budu maximálně snažit o naplnění autobusu a tudíž oslovím i okolní farnosti. Organizační informace na plakátu. Přihlásit se je možné zapsáním se do seznamu na stole v kostele  nebo zde

Květa 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    72

V sekci čtení dětem si můžete přečíst další kapitolu letošního nového příběhu, jehož hlavními hrdiny jsou tentokrát kamarádi a ministranti Matěj a Tadeáš.  

 

ČTENÍ Z NEDĚLNÍ LITURGIE

Díky p. Bedřichu Novákovi jsme dostali zajímavý tip na čtení z nedělní liturgie, který by se mohl hodit zejména lektorům. Jedná se jak o tištěný text, tak o zvukové nahrávky a najdete je zde.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2018. Rozpis na první pololetí 2018 je zde a  samozřejmě na nástěnce v kostele a na stolku. 

STALO SE …

v květnu

Slavnost Nejsvětější Trojice a 1. sv. přijímání dětí     72

V neděli 27. května jsme slavili Slavnost Nejsvětější Trojice. Při slavnostní mši sv. přistoupilo poprvé ke stolu Páně 11. dětí. Video se pod textem.

 

Vážení rodiče, milé děti, pokud budete mít o video zájem, napište mi, obratem přepošlu odkaz ke stažení v plné kvalitě.

 

Tradiční májová v kapličky v Nazaretě   72

Se uskutečnila v sobotu 26.5. po večerní mši sv. v kostele sv. Alžběty. Průvodem se zpěvem a modlitbou růžence jsme doputovali ke kapličce, kde zaznělo klasické mariánské zamyšlení, litanie a také básnička, za kterou velké díky Magdalence. Foto se připravuje, strpení prosím.

 

NOC KOSTELŮ   72

Se uskutečnila v pátek 25.5. 2018. Na varhany improvizoval Jaroslav Kellar. Záznam se připravuje.

TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA SCHOŘOV  72

Sobotní krásné počasí přilákalo na pěší pouť okolo třiceti – povětšinou mladších – poutníků. Ale šli i někteří starší :).  Na Schořově se k nám přidala další zhruba třicítka poutníků, kteří se dopravili na kolech či auty. Prožili jsme krásné odpoledne, pomodlili se růženec, měli mši sv., kterou společně sloužili P. Bohuslav Stařík a jeho spolužák P. Roman Dvořák  ze Strakonic. Po mši svaté byla májová a po ní bohaté pohoštění  v podobě buchet a čaje, ze které děkujeme paní Pipkové a jejím sestrám. Okolo třetí hodiny jsme se rozešli zpět do svých domovů. Někteří na kolech, jiní auty. Pěšky zpět putovala sedmička statečných a pes.  

Foto a video se připravuje, strpení prosím….

v dubnu

TRADIČNÍ POSEZENÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ  72

se uskutečnilo v pondělí 30. dubna od 18:00 hodin. Povídalo se, opékaly se výborné špekáčky, ochutnávaly buchty. Nechyběl ani tradiční fotbálek na hřišti a samozřejmě písničky při kytaře. Krásné počasí přilákalo mnoho zájemců z širokého okolí…, z nichž ti nejvytrvalejší vydrželi až do půl dvanácté.  Jen nám tam chyběly mnohé čáslavské rodiny 🙁  –  snad bude příští termín vyhovovat lépe 🙂

Fotografie jsou v galerii a video pod textem.

 

 

Velikonoce  72

jsme tentokrát oslavili na přelomu března a dubna. Několik fotografií si můžete prohlédnout v galerii..

v březnu

MISIJNÍ JARMARK

sbírka Papežských misijních děl dětí vynesla 6 693,- Kč. Peníze budou odeslány na účet PMDD.  Děkujeme všem jednotlivcům, společenstvím i rodinám za spolehlivost a spolupráci.

Požehnané velikonoce.

Pavel Lněnička, Dana Němcová

FARNÍ TURISTIKA

V sobotu 17. března se celkem deset odvážlivců i přes zimní počasí, vítr, vánici a hrozbu ledovky vydalo na plánovaný výlet do Železných hor. V 9:10 nás lokálka odvezla do Třemošnice, odkud jsme se vydali – částečně po turistické značce, částečně důvěrně známými pěšinkami  a kousek po naučné stezce na vrchol Kaňkových hor a odtud za stálého větru a v husté chumelenici po hřebeni ke Kubíkovým dubům, kam jsme doputovali v pravé poledne. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali naučnou stezkou Krajem Železných hor ke kapli sv. Jana. Vítr i chumelenice ustaly, zasněžená krajina byla nádherná. U kaple jsme se pomodlili Anděl Páně a pokračovali NS vzhůru téměř zpět na vrchol, na místo, odkud jsme dopoledne na tuto stezku vstoupili… a zde následoval prudký sestup zpět do Třemošnice. Akci jsme uzavřeli a vyhodnotili – povětšinou u smažáku  – v restauraci Lichnice. Výlet se všem moc líbil. Video pod textem, foto v galerii.

 

MISIJNÍ JARMARK

Byl zahájen v neděli 11. března po ranní mši svaté. Trvanlivé výrobky našich dětí je možno zakoupit a přispět tak na papežská misijní díla dětí (PMDD) po celý následující týden. Podívejte se vzadu na stolku, co by mohlo váš domov během nadcházejících velikonočních svátků vhodně ozdobit :). Několik fotografií v galerii.

DĚKOVNÁ POUŤ PRAHOU ZA NÁROD   

Se tradičně uskutečnila v sobotu po třetí neděli postní. Pouť organizovala sestra Cyrila a z naší farnosti se účastnili paní Prášková a paní Tvrdíková. Fotografie z této krásné akce budou v nejbližším možném termínu přidány do galerie.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Se uskutečnila v sobotu 10. března. Vedl ji P. Jaroslav Kolbaba. Duchovní obnova byla zahájena mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla, kterou společně sloužili P. Jaroslav Kolbaba, P. Bohuslav Stařík i P. Ivan Havlíček. Po mši svaté jsme pokračovali přednáškami na faře. Hlavním tématem byl hřích a pokora. Také jsme hovořili o významu mše svaté. Záznam z přednášek si můžete poslechnout  v sekci duchovní obnovy. Několik fotografií je v galerii

v únoru

P. JAN  LINHART V ČÁSLAVI    

V pátek 16.2. do Čáslavi zavítal P. Jan Linhart. Společně s P. Ivanem Havlíčkem sloužil dětskou mši svatou a poté v MC Kopretina besedoval s rodinami na téma „Jak prožívat postní dobu s dětmi“. Několik fotek  galerii.

 

POPELEČNÍ  STŘEDA   

Ve středu 14. 2. jsme vstoupili do 40 denní postní doby. Tradičně jsme při mši svaté vyjádřili svoji touhu změnit náš život a očistit se přijetím popelce. Foto v galerii. 

 

ÚKLID BETLÉMA

V sobotu 3.2. jsme zase na dalších 324 dnů uklidili betlém. Několik fotek v galerii.

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Jsme oslavili slavnostní bohoslužbou spojenou s žehnání svící v pátek 2.2. Ve fotogalerii naleznete několik fotografií.

 

v lednu

Potvrzení o přijatých darech na  na papežská misijní díla dětí – výtěžek z misijního koláče a misijního jarmarku.

TRADIČNÍ ZIMNÍ FARNÍ  VÝLET 

Se uskutečnil v sobotu 27. ledna.  I přes mlhavé počasí se v 9:00 hodin na nádraží sešlo celkem 10 nadšených turistů a vydali jsme se směrem do Třemošnice. Odtud vedla naše cesta vzhůru Lovětínskou roklí do Rudova a přes hřeben do Žlebských Chvalovic a Ronova nad Doubravou. I přes mlhavé – spíše podzimní než zimní počasí – byla okolní příroda krásná, a přibližně 12 km procházku jsme si všichni užili. Zakončení proběhlo u dobrého jídla v restauraci u Vavřince v Ronově, odkud jsme se vydali vlakem zpět do Čáslavi. Foto v galerii, video pod textem.

 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA    

Ve čtvrtek 25. ledna večer se v Komenského síni konala ekumenická bohoslužba u příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů. Letos byla připravena křesťany z Karibiku na téma otroctví a společně  ji sloužili  farářka CČE Drahomíra Havlíčková, pravoslavný duchovní Maxim Švancara a P. Bohuslav Stařík. Foto v galerii.

PŘÁNÍ K SVÁTKU   

Ve čtvrtek 25. ledna po ranní mši svaté jsme (s předstihem) popřáli k svátku P. Bohuslavovi. Foto v galerii.

 

Ministrantská schůzka

Chlapci z farnosti mohli opět prožít společné sobotní dopoledne na ministrantské schůzce. Děkujeme Pavlovi Lněničkovi za neúnavnou ochotu plánovat ministrantské schůzky a Vláďovi Gladkovi za pomoc při jejich realizování!
Za všechny rodiče, Dana Němcová

Setkání rodin se zástupci KDU – ČSL  

Krátké, ale přínosné setkání proběhlo v pátek 19. ledna v RC Kopretina. Čtyři zástupci České strany lidové přišli rodinám rozšířit obzory a pohled na situaci v ČR. Z debaty se vyvinula další možnost spolupráce, neboť kdo se nezajímá o politické klima, jako by se nezajímal o budoucnost svých dětí. Děkujeme babičkám Soně a Janě, které se opět postaraly o starší děti ve farním sále a nám tak dopřály ničím nerušenou debatní chvilku.
Dana Němcová a Pavel Lněnička