Aktuálně

BIBLICKÉ HODINY, KATECHIZMUS  72

Obnovujeme  biblické hodiny, katechnizmus pro dospělé. Každou středu po mši svaté od 18:45 na faře. Začínáme 21. února. Všichni jsou srdečně zváni.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   72

Se v naší farnosti uskuteční v sobotu 10. března. Povede ji P. Jaroslav Kolbaba. Podrobnosti budou včas upřesněny. 

 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY  72

V Čáslavi se koná každou středu od 17:30 (tichá) a každý pátek od 17:15 (doprovázená varhanami) – s výjimkou jednoho pátku v měsíci, kdy je bohoslužba (pro rodiny s malými dětmi) posunuta na 16:30 (v tomto případě je pobožnost Křížové cesty již od 15:45).

V Dolních Bučicích bude pobožnost Křížové cesty vždy ve středu od 16:00.

V Chotusicích bude pobožnost Křížové cesty vždy v pátek od 15:45.

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    72

V sekci čtení dětem si můžete přečíst druhou kapitolu letošního nového příběhu, jehož hlavními hrdiny jsou tentokrát kamarádi a ministranti Matěj a Tadeáš.  

 

ČTENÍ Z NEDĚLNÍ LITURGIE

Díky p. Bedřichu Novákovi jsme dostali zajímavý tip na čtení z nedělní liturgie, který by se mohl hodit zejména lektorům. Jedná se jak o tištěný text, tak o zvukové nahrávky a najdete je zde.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   72

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2018. Rozpis na první pololetí 2018 je zde a  samozřejmě na nástěnce v kostele a na stolku. 

STALO SE …

v únoru

ÚKLID BETLÉMA    72

V sobotu 3.2. jsme zase na dalších 324 dnů uklidili betlém. Několik fotek v galerii.

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU  72

Jsme oslavili slavnostní bohoslužbou spojenou s žehnání svící v pátek 2.2. Ve fotogalerii naleznete několik fotografií.

 

v lednu

Potvrzení o přijatých darech na  na papežská misijní díla dětí – výtěžek z misijního koláče a misijního jarmarku.

TRADIČNÍ ZIMNÍ FARNÍ  VÝLET   72

Se uskutečnil v sobotu 27. ledna.  I přes mlhavé počasí se v 9:00 hodin na nádraží sešlo celkem 10 nadšených turistů a vydali jsme se směrem do Třemošnice. Odtud vedla naše cesta vzhůru Lovětínskou roklí do Rudova a přes hřeben do Žlebských Chvalovic a Ronova nad Doubravou. I přes mlhavé – spíše podzimní než zimní počasí – byla okolní příroda krásná, a přibližně 12 km procházku jsme si všichni užili. Zakončení proběhlo u dobrého jídla v restauraci u Vavřince v Ronově, odkud jsme se vydali vlakem zpět do Čáslavi. Foto v galerii, video pod textem.

 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA    72

Ve čtvrtek 25. ledna večer se v Komenského síni konala ekumenická bohoslužba u příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů. Letos byla připravena křesťany z Karibiku na téma otroctví a společně  ji sloužili  farářka CČE Drahomíra Havlíčková, pravoslavný duchovní Maxim Švancara a P. Bohuslav Stařík. Foto v galerii.

PŘÁNÍ K SVÁTKU    72

Ve čtvrtek 25. ledna po ranní mši svaté jsme (s předstihem) popřáli k svátku P. Bohuslavovi. Foto v galerii.

 

Ministrantská schůzka

Chlapci z farnosti mohli opět prožít společné sobotní dopoledne na ministrantské schůzce. Děkujeme Pavlovi Lněničkovi za neúnavnou ochotu plánovat ministrantské schůzky a Vláďovi Gladkovi za pomoc při jejich realizování!
Za všechny rodiče, Dana Němcová

Setkání rodin se zástupci KDU – ČSL    72

Krátké, ale přínosné setkání proběhlo v pátek 19. ledna v RC Kopretina. Čtyři zástupci České strany lidové přišli rodinám rozšířit obzory a pohled na situaci v ČR. Z debaty se vyvinula další možnost spolupráce, neboť kdo se nezajímá o politické klima, jako by se nezajímal o budoucnost svých dětí. Děkujeme babičkám Soně a Janě, které se opět postaraly o starší děti ve farním sále a nám tak dopřály ničím nerušenou debatní chvilku.
Dana Němcová a Pavel Lněnička

v prosinci

ŽEHNÁNÍ VÍNA     72

Ve středu na svátek sv. Jana apoštola a evangelisty se tradičně na konci mše svaté žehnalo víno. A po večerní mši svaté jsme je na faře i ochutnali. Foto v galerii.

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ    72

Krásné vánoční písně a koledy si všichni zájemci mohli zazpívat s Květou Štikovcovou a sourozenci Janem a Blankou Mikynovými na svátek sv. Štěpána v kostele sv. Václava v Chotusicích a v kostele Všech svatých v Dolních Bučicích. Krátký záznam pod textem.

VÁNOČNÍ MELODIE     72

Tradičně na druhý svátek vánoční po mši svaté zahrál Čáslavský žesťový kvintet krásné vánoční melodie. Záznam pod textem.

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY    72

Již tradičně se během vánočních  svátků uskutečnila celá řada slavnostních bohoslužeb. Foto v galerii.

PŘÍPRAVA KOSTELA NA VÁNOCE   72

Kostel sv. Petra a Pavla jsme slavnostně vánočně vyzdobili v sobotu 24.12. Foto v galerii.

RORÁTY   72

Tradiční adventní raní bohoslužby při svíčkách se uskutečnily v sobotu 9.12, 16.12 a 23.12. v kostele sv. Alžběty. Několik fotek naleznete ve fotogalerii.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI  72

Se uskutečnila v sobotu 9. prosince. Duchovní obnovu vedl Mgr. Jaroslav Kolbaba, novokněz, farní vikář z Nového Města nad Metují. Hlavním tématem byla modlitba a samozřejmě advent. Na závěr duchovní obnovy sloužil P. Kolbaba mši svatou a udělil novokněžské požehnání. Několik fotografií naleznete v galerii. Zvukový záznam v oddíle duchovní obnovy.

SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM  72

Mikulášská besídka pro děti se  v našem kostele sv. Petra a Pavla uskutečnila v úterý od 16:00. Děti si připomněly, kdo byl svatý Mikuláš a potom se společně s Terezkou a Maruškou naučily písničku Andělé nade mnou bdí. Když byly hotovi, společně zavolaly na svatého Mikuláše … a on opravdu přišel. Přivítaly ho naučenou písničkou a pak, po několika krátkých frázích, konečně došlo na rozdílení dobrot. Děti přistupovaly k Mikuláši postupně, více či méně odvážně mu říkaly básničky, zpívaly písničky a za to si odnášely balíček s Mikulášovou perníkovou podobiznou. Čerti, kteří do kostela nesmí, lomcovali celou dobu dveřmi, a proháněli všechny, kdo bezpečí našeho chrámu opustili. Nakonec jsme se všichni pomodlili Otče náš, a svatý Mikuláš slíbil, že za rok zase přijde. Tak se máme na co těšit. Několik fotek v galerii.

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ   72

Se uskutečnilo v neděli 3.12. při ranních bohoslužbách – v Dolních Bučicích, Chotusicích, Čáslavi i Krchlebech. Několik fotek si můžete prohlédnout v galerii.advenec

ADVENTNÍ  VARHANNÍ  KONCERT   72

Se uskutečnil v sobotu 2.12. od 17:00 hodin  v kostele sv. Petra a Pavla. Na varhany hrál MgA. Petr Rajnoha Ph. D. (ředitel církevní konzervatoře Opava), zpívala MgA. L’ubica Divulitová (pedagog zpěvu církevní konzervatoře v Opavě). Záznam části koncertu si můžete poslechnout pod textem.

v listopadu

POUŤ V KOSTELE SV.  ALŽBĚTY, NAROZENINY P. BOHUSLAVA    72

V pátek 17. listopadu v 11:00 hodin jsme oslavili poutní slavnost v kostele sv. Alžběty. Při mši sv. jsme zároveň popřáli P. Bohuslavovi k narozeninám. V sekci kázání naleznete záznam, v galerii potom několik fotografií.

 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA    72

Tentokrát se v sobotu 4. 11. v 9:00 hod. sešlo před kostelem sv. Petra a Pavla 5 chlapců (ministrantů) + 2 dospělí. Náplní následující půlhodiny bylo nazkoušení běžných ministrantských úkonů, připomenutí si názvů liturgických předmětů a základních liturgických barev používaných při mši svaté. Poté již následoval turistický výlet do místní části města Čáslavi zvané „Břízky“. Největší radost klukům udělal pan Gladkov, když si mohli pod jeho dohledem nožem osekávat větve ze spadlých stromů po nedávné vichřici. Návrat byl ve 12:00 hod.

Pavel Lněnička

 

v říjnu

MISIJNÍ KOLÁČ     

Letošní misijní koláč se nesl v lehce novém duchu – mimo klasické koláče a buchty byly v nabídce i zabalené perníčky. Aktivní podporovatelé PMDD tak nemuseli truchlit, pokud se ranní akce před kostelem nestihli zúčastnit. Perníčky spolu s kasičkou zůstaly totiž vzadu v kostele do rozebrání. Výsledná suma vynesla 7 386,- Kč a byla odeslána do Národní kanceláře papežských misijních děl. Děkujeme za Vaši štědrost!

Za čáslavské misijní klubko
Pavel Lněnička, Dana Němcová

 

ŠIPKOVANÁ PRO DĚTI     

V sobotu proběhla v lese akce „Šipkovaná pro děti“. Úkolu se zhostila hlavně Eva Pospíšilová se synem Tomíkem. O úspěšnosti jejich přípravy svědčil mimo jiné fakt, že dokázali správně namotivovat i dospělé (kteří se následně museli ovládat, aby po cestě nepředbíhali děti ve snaze hledat obálky a plnit úkoly jako první). Ověšeni miminky, kočárkem, batohy a taškami neplánovaného sběru hub jsme zdárně a zvesela dorazili do cíle pro slíbený poklad.

Za společenství rodin
Pavel Lněnička, Dana Němcová

 

DĚTSKÁ MŠE SV. A PŘEDNÁŠKA P. TOBKA

Zkušené prsty klavíristky, snaživé duo kytaristů i malé ručky s ťukajícími dřívky dokázaly vytvořit veselou, ale přesto důstojnou atmosféru páteční dětské mše svaté. Mile překvapila přítomnost rodin, které se jinak znají jen letmo z hodin náboženství. Po mši jsme se plynule přesunuli do RC Kopretina, kde nám poskytla Terezie Tichá útulné prostory pro přínosnou besedu s P. Tobkem na téma „děti v kostele“. Babičkám Soně a Janě děkujeme, že se k rodinám připojily svojí službou u větších dětí.

Za společenství rodin
Pavel Lněnička, Dana Němcová

 

PODZIMNÍ TURISTIKA ŽELEZNÝMI HORAMI    

V sobotu 7. října jsme se v osmi lidech vypravili na naplánovaný výlet – tentokrát Údolím řeky Doubravy. Do Třemošnice nás dovezl vláček a odtud jsme putovali přes Mladotice a dále Chittussiho  údolím do Ronova nad Doubravou. Svačinová (či vlastně obědová) přestávka byla u kostela Sv. Kříže, kde jsme se také pomodlili. Pak jsme pokračovali přes Ronov, vrátili se zpět k řece Doubravě, prošli Rovinami, Na skalách a okolo zámecké obory zámeckým parkem do Žlebů. Vyhodnocení akce proběhlo v hospůdce u Kosů. A pak nás čekala už jen cesta vláčkem do Čáslavi. Počasí bylo krásné, tradičně podzimní, vítr foukal pouze na otevřených a vyvýšených místech a přeháňka nás potkala jedna, což jsme pod stromy téměř nezaznamenali. Po většinu cesty se na nás vesele smálo sluníčko 🙂 Foto naleznete v galerii, krátké video pod textem.