Aktuálně

SBÍRKA NA MISIE    72

Příští neděli ( 22. 10.) se uskuteční sbírka na misie.

Kromě toho také můžete přispět na papežská misijní díla dětí zakoupením perníčku (v kostele na stole) – do rozebrání zásob.

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Příběh otce Matouše došel ke zdárnému cíli  – v sekci čtení dětem přibyly dvě závěrečné kapitoly. Na nové čtení se můžete těšit opět v příštím roce. 

 

ČTENÍ Z NEDĚLNÍ LITURGIE

Díky p. Bedřichu Novákovi jsme dostali zajímavý tip na čtení z nedělní liturgie, který by se mohl hodit zejména lektorům. Jedná se jak o tištěný text, tak o zvukové nahrávky a najdete je zde.

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Loni, ve svatém roce Milosrdenství, zahájená aktivita putovních svatyněk pokračuje i letos. Rozpis na druhé pololetí je tady – a samozřejmě na nástěnce v kostele a na stolku.

 

STALO SE …

v říjnu

MISIJNÍ KOLÁČ     72

Letošní misijní koláč se nesl v lehce novém duchu – mimo klasické koláče a buchty jsou v nabídce i zabalené perníčky. Aktivní podporovatelé PMDD tak nemusí truchlit, pokud se ranní akce před kostelem nestihli zúčastnit. Perníčky spolu s kasičkou zůstanou vzadu v kostele do rozebrání. Výsledná suma bude jako vždy vyhlášena po konečném sečtení a odeslání peněz do Národní kanceláře papežských misijních děl. Předem mnohokráte děkujeme za Vaši štědrost!

Za čáslavské misijní klubko
Pavel Lněnička, Dana Němcová

ŠIPKOVANÁ PRO DĚTI     72

V sobotu proběhla v lese akce „Šipkovaná pro děti“. Úkolu se zhostila hlavně Eva Pospíšilová se synem Tomíkem. O úspěšnosti jejich přípravy svědčil mimo jiné fakt, že dokázali správně namotivovat i dospělé (kteří se následně museli ovládat, aby po cestě nepředbíhali děti ve snaze hledat obálky a plnit úkoly jako první). Ověšeni miminky, kočárkem, batohy a taškami neplánovaného sběru hub jsme zdárně a zvesela dorazili do cíle pro slíbený poklad.

Za společenství rodin
Pavel Lněnička, Dana Němcová

DĚTSKÁ MŠE SV. A PŘEDNÁŠKA P. TOBKA   72

Zkušené prsty klavíristky, snaživé duo kytaristů i malé ručky s ťukajícími dřívky dokázaly vytvořit veselou, ale přesto důstojnou atmosféru páteční dětské mše svaté. Mile překvapila přítomnost rodin, které se jinak znají jen letmo z hodin náboženství. Po mši jsme se plynule přesunuli do RC Kopretina, kde nám poskytla Terezie Tichá útulné prostory pro přínosnou besedu s P. Tobkem na téma „děti v kostele“. Babičkám Soně a Janě děkujeme, že se k rodinám připojily svojí službou u větších dětí.

Za společenství rodin
Pavel Lněnička, Dana Němcová

PODZIMNÍ TURISTIKA ŽELEZNÝMI HORAMI    72

V sobotu 7. října jsme se v osmi lidech vypravili na naplánovaný výlet – tentokrát Údolím řeky Doubravy. Do Třemošnice nás dovezl vláček a odtud jsme putovali přes Mladotice a dále Chittussiho  údolím do Ronova nad Doubravou. Svačinová (či vlastně obědová) přestávka byla u kostela Sv. Kříže, kde jsme se také pomodlili. Pak jsme pokračovali přes Ronov, vrátili se zpět k řece Doubravě, prošli Rovinami, Na skalách a okolo zámecké obory zámeckým parkem do Žlebů. Vyhodnocení akce proběhlo v hospůdce u Kosů. A pak nás čekala už jen cesta vláčkem do Čáslavi. Počasí bylo krásné, tradičně podzimní, vítr foukal pouze na otevřených a vyvýšených místech a přeháňka nás potkala jedna, což jsme pod stromy téměř nezaznamenali. Po většinu cesty se na nás vesele smálo sluníčko 🙂 Foto naleznete v galerii, krátké video pod textem.

 

v září

PODZIMNÍ FARNÍ POUŤ  – ŠLUKNOVSKO  72

Sobota 23. září 2017 – odjíždíme směr Mladá Boleslav, rozednívá se. Pomodlíme se radostný růženec, pak nás slečna Květa seznamuje s plánem dnešní cesty. Pokračujeme dále na Českou Lípu a Šluknovský výběžek – Filipov. Jsme před Basilikou Panny Marie, Pomocnice křesťanů, také zvanou Lurdy severních Čech. Dostáváme výklad o tomto poutním místě – legenda vypráví o těžce nemocné dívce Magdaleně, o jejím snu a zjevení Panny Marie a zázračném uzdravení dívenky. V roce 1866 nechal jiříkovský kaplan na tomto místě vystavět kapli a později inicioval stavbu kostela se sochou Panny Marie z bílého carrarského mramoru. Náklady za sochu zaplatila polská hraběnka Raczynská.  V postranní kapli je ponechána postel uzdravené Magdaleny. Je zde také celoročně vystaven betlém. Filipov je hojně navštěvován poutníky z Čech, Moravy, Polska i Německa.

Další místo našeho putování je Loretánská kaple v Rumburku – pocházející z roku 1709. I zde se nám dostalo výkladu o historii tohoto poutního místa s Černou Madonou. Procházíme ambity s výjevy svatých a křížové cesty. Nacházejí se zde Svaté schody, je jich 28 a modlí se na nich vkleče. V ambitech jsou 4 kaple – v každém rohu těchto chodeb. Sama Loreta je postavena z pískovce v prostoru uprostřed těchto ambitů. Na zdech jsou sochy deseti Sibyl a proroků a také reliéfy Panny Marie zobrazující její život od narození až po skonání. Vcházíme dovnitř a obdivujeme na čelní stěně Černou Madonu s Ježíškem. Je za mříží, podobně jako Madona Jeníkovská. V roce 1771 byla do věže loretánské kaple instalována zvonková hra, která po poškození byla prodána do Saska. Toto poutní místo je komplex několika staveb, patří sem i klášterní kostel sv. Vavřince.

Pokračujeme do České Kamenice, kde navštívíme kapli Narození Panny Marie. P. Bohuslav slouží mši svatou s jáhnem Janem Hedvíkem (v němž s radostí poznal dávného přítele), Václav Steiner ministruje a slečna Květa doprovází na varhany. Mše se koná v pozoruhodné barokní kruhové stavbě z roku 1706, dokončena roku 1739, s posvátnou soškou Panny Marie, které je přisuzováno mnoho zázračných uzdravení. Socha byla původně zhotovena pro kostel sv. Jakuba už v roce 1680, tam ale spadla, nepoškodila se, ale zůstala nepoužita. Do této kaple byla přenesena v hedvábných šatech, které ale musely být podle dekretu Josefa II odstraněny. Jsou nahrazeny dřevěnými a pozlaceny, k nerozeznání od látkových. Na těchto poutních místech si jistě každý vyprošujeme pro sebe i své blízké ochranu Panny Marie a přidáváme díky a modlitby.

Pěšky dojdeme ke kostelu sv. Jakuba Staršího, první zmínka o kostele je z roku 1352. Byl několikrát přestavován a dostavěla se i věž. V roce 1923 byla provedena důkladná oprava kostela, byly instalovány nové zvony, které byly opět zrekvírovány v roce 1942. Nového zvonu se kameničtí dočkali až v roce 1994. Zajímavostí je, že v tomto chrámu krátce působil a studoval Antonín Dvořák.

Poslední místo našeho putování je ZOO v Děčíně. Děčín je nejníže položené město České republiky, má nadmořskou výšku 135 metrů. Leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka. Území Děčína je velmi rozlehlé a členité, rozkládá se na rozhraní 3 větších horských celků: Děčínských stěn, Labských pískovců a Českého středohoří. Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna byla založena roku 1948 a otevřena již roku 1949. Rozkládá se na 6 ha plochy. Chová se zde až 147 druhů zvířat např. medvěd malajský, makak, pavián, levhart, grizzly, tapír, vlk, mravenečník,…nechybí zde ani silně ohrožené druhy vedené v Červené knize.

Naše putování je u konce, začíná drobně pršet a tak nastupujeme do autobusu a rádi se necháváme dovést zpátky domů.

Poděkování patří panu řidiči, že nás vezl a dovezl, panu faráři Bohuslavovi za duchovní posilu a slečně Květě Štikovcové za organizaci a všechno vyřizování. Upřímné Bohu díky!!!!

M.P.

Foto v galerii, video pod textem.

NÁVŠTĚVA NOVOKNĚZE    72

V pátek 22. září naši farnost navštívil novokněz P. Vojtěch Novotný z Poděbrad. Sloužil večerní dětskou mši svatou, po ní uděloval novokněžské požehnání. A nakonec se na faře setkal s mládeží naší farnosti. Foto v galerii.

15. VÝROČÍ SVĚCENÍ OTCE BOHUSLAVA   72

Ve čtvrtek 21. září 2017 oslavil otec Bohuslav již 15. výročí svého vysvěcení. K tomuto půlkulatému jubileu jsme mu samozřejmě popřáli. Farníci z Bučic své přání a dárečky předali již ve středu 20. září na mši svaté, farníci z Čáslavi pak své přání předali ve čtvrtek 21. září na ranní mši svaté. Poté jsme chvilku poseděli na faře při horkém čaji a ochutnávání dortu. Foto v galerii.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA  72

V sobotu 16. 9. v 9:00 hod. se sešlo před kostelem sv. Petra a Pavla 10 chlapců – ministrantů + dva dospělí. Náplní následující půlhodiny bylo připomenutí a nazkoušení běžných ministrantských úkonů. Poděkování určitě patří starším ministrantům, od kterých se ti menší mohli učit a získávat potřebné zkušenosti. Poté již následoval očekávaný krátký turistický výlet, tentokrát do míst okolo rybníků Homolka, Jirsák a Trubný. Návrat byl pozdější, až ve 13:00 hod. Další ministrantská schůzka je naplánována na 4. 11.  Foto v galerii.

Pavel Lněnička

BRIGÁDA U KOSTELA SV. ALŽBĚTY   72

Se uskutečnila v sobotu 16. září. Všem účastníkům veliké díky. 

 

TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA FARNÍ ZAHRADĚ

V sobotu 9.9. se uskutečnilo tradiční setkání na farní zahradě. Zahájili jsme tak školní rok 2017/2018. Nechybělo samozřejmě opékání, povídání, fotbálek – který se protáhl až hluboko do noci a písničky při kytarách. Příjemnou atmosféru dokreslilo krásné podzimní počasí. Ti největší vytrvalci u ohně vydrželi sedět do půl dvanácté.  Fotografie v galerii, video se připravuje.

 

BRIGÁDA U KOSTELA SV. ALŽBĚTY

Se uskutečnila – i přes poměrně silný vítr – v sobotu 9. září od 8:00 hodin. Účastníci pročistili kačírek a nasypali jej kolem kostela, tak aby zeď mohla stále větrat a také položili dlaždice. Díky moc za pomoc. Foto v galerii

BRIGÁDA U KOSTELA SV. ALŽBĚTY

Se uskutečnila – i přes proměnlivost počasí – v sobotu 2. září od 9:00 hodin. Účastníci oklepávali omítku ze soklu kostela tak, aby mohlo vlhké zdivo vysychat. Na jaře pak bude kostel znovu nahozen. Díky moc za pomoc. Foto v galerii

 

v srpnu

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA II

Podle plánu se uskutečnila ve dnech 21. a 22. srpna. První den jsme putovali z Chotěboře do Havlíčkova Brodu – krásnou krajinou, po žluté turistické značce celkem v deseti lidech. Za necelých 9 hodin jsme zvládli v pohodovém tempu něco přes 20 km. Velká pochvala přitom patřila zejména malým dětem. Přespali jsme na faře v Přibyslavi.

Druhý den jsme zahájili mší svatou v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, následovala společná snídaně a po ní jsme se vydali na další cestu – tentokrát v sedmi lidech asi 15 km do Račína. Cestou jsme pozorovali přírodu, modlili se a také houbařili – úlovky byly krásné, stály i za to, že se půlka výpravy ztratila a bloudila asi hodinu kdesi v hlubokých lesích mezi Velkou Losenicí a Žďárem nad Sázavou. Ale nakonec jsme se všichni zase šťastně shledali v Račíně u ledové kofoly a medového piva.

A díky jednomu šikovnému řidiči a jeho spolehlivé felicii jsme krátce po deváté večer dorazili do Čáslavi.  Tak Bohu díky a turistice zdar. Foto v galerii, video pod textem.

 

 

v červenci

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ DO ČÍHOŠTĚ

Ve dnech 31. července až 2. srpna se uskutečnilo plánované putování do Číhoště. První  den jsme v sedmi putovali z Golčova Jeníkova do Habrů. Na začátku našeho putování jsme si prohlédli jeníkovský kostel  sv. Františka Serafínského a Loretu. Poté jsme putovali přes Nasavrky a Jakubovice do Leškovic. Památník padlým partyzánům, dnes značně zdevastovaný, jsme objevili po krátkém bloudění a několikakilometrové zacházce. Po krátkém odpočinku v Leškovicích jsme pokračovali směrem na Habry, kde nás uvítal zámecký pán. Celkem jsme urazili okolo 18 km. Po ubytování a prohlídce zámku následovalo opékání  a písničky při kytaře.

Úterní ráno jsme zahájili modlitbou růžence u haberského kostela. Protože na nás místní zapomněli, plánovaná mše sv. se neuskutečnila. Následovala společná snídaně a po ní jsme se vydali na další cestu – tři dámy se do Číhoště svezly autem s panem Vančurou, ostatní čtyři odvážlivci vyrazili pěšky. Nesnesitelný sluneční žár trošku tlumil svěží větřík, přesto jsme do cíle dorazili po dlouhých sedmnácti kilometrech vyprahlí a opálení okolo sedmnácté hodiny. A o hodinu později, po ubytování a nezbytné očistě, jsme v číhošťském  kostele slavili mši svatou. Po večeři jsme se v kostele ještě pomodlili růženec a následovala asi půlhodinová adorace. A pak už zasloužený odpočinek.

Také středeční ráno jsme zahájili mší svatou, na kterou přišla i spousta známých. Následovala snídaně, po níž se na závěrečnou část putování vydalo deset turistů. Šli jsme přes Prosíčka a Nezdín se zastávkou u Svěcené studánky a dále do Benetic, Smrčné a Světlé, kde jsme krátce po šesté hodině večerní a dlouhých více než 18 km, stihli podstatnou část mše svaté.  Následoval přesun na nádraží a hurá vláčkem domů, kam jsme doputovali ve 20:30. Unavení – po 53 km, ale spokojení  a s vyčištěnou hlavou. Foto v galerii, video pod textem.

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V ROHOZCI

Se uskutečnila v neděli 23. července v 9:00. Foto v galerii,  video zde.

 

KONCERT U PŘÍLEŽITOST POUTNÍ SLAVNOSTI KOSTELA SV. PETRA A PAVLA  

Se uskutečnil v neděli 2. července. Na varhany hrál František Novák, na žestě jej doprovodili manželé Větvičkovi. Záznam pod textem.

KRÁTKÝ SOBOTNÍ VÝLET

Se uskutečnil v sobotu 1. července. Původní plán prohlédnout si meandry Klejnárky nám zhatila poněkud bujná vegetace, takže jsme nakonec trasu poupravili – navštívili jsme Lochy a přes Kalabousek se podél trati vrátili do Čáslavi. Počasí bylo tak akorát a výlet si všichni užili. Foto v galerii.