Aktuálně

Misijní koláč  72

Ještě stále si můžete v kostele zakoupit balené perníčky a přispět tak na misijní díla dětí. Děkujeme.

ODPUSTKY V DUŠIČKOVÉ OBDOBÍ   72

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už týden před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu 7 let.

Podmínky pro získání odpustků v dušičkovém období 
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. 
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

KATECHIZMUS  

Každé úterý po mši sv. na faře.  Všichni jsou srdečně zváni.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019     

Začíná v pátek 14. září. bude probíhat na faře podle následujícího rozvrhu. Přezůvky nutné.

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    

V sekci čtení dětem jsme zakončili – v pravdě Happy Endem – příběh Tadeáše a jeho přátel. Poustevník Josef – aliaz P. Josef se vrátil ke kněžské službě a poutní kaple povstala z ruin. Na další zajímavé příběhy z pera Josefa Janšty se můžeme těšit zase příští rok.

 

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   72

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2018. Rozpis na 2. pololetí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 máme připravený zde a samozřejmě také v kostele na nástěnce a na stolku.

 

STALO SE …

v říjnu

Podzimní Železné Hory   72

V sobotu 20. října se vydalo deset nadšených turistů na podzimní výšlap do Železných Hor. Šli jsme naší dobře známou trasou přes Lovětínskou rokli, Rudov a po stezce do Žlebských Chvalovic a odsud do Ronova nad Doubravou. Pozorovali jsme nádhernou, podzimně zbarvenou přírodu, viděli mloky, spousty václavek a bedly, téměř vyschlý potok, uhýbali cyklistům, prohlíželi nádherné výhledy – i přes jemný mlžný opar bylo vidět až na čáslavskou věž. Fyzicky nejzdatnější část výpravy v Rudově odbočila na romantické vyhlídky proti Dívčímu kameni. Výlet jsme tradičně ukončili v restauraci u Vavřince v Ronově, kde jsme si pochutnali na smažáku. A nakonec ještě vybyla půlhodinka na modlitbu růžence v kostele sv. Vavřince. Do Čáslavi jsme se vrátili krátce před pátou hodinou večerní. Výlet byl moc pěkný. Můžete se těšit na fotografie i video.

v září

VARHANNÍ KONCERT K POCTĚ SV. VÁCLAVA 

zazněl v podání Prof. Václava Uhlíře a sopranistky Hany Medkové. Interpretovanými skladbami připomněl nejen patrona českého lidu sv. Václava, ale vzhledem k letošnímu významnému jubileu i další české skladatele – Leoše Janáčka, Stanislava Macha, Luboše Sluku či Jiřího Strejce.  Foto v galerii, nahrávka pod textem.

VÝROČÍ  

V neděli 23. září jsme popřáli P. Bohuslavovi již k 16. výročí kněžského svěcení. Za farnost mu poděkovaly Lenka Kameníková a Monika Stajnerová. Foto v galerii.

 

PODZIMNÍ FARNÍ POUŤ  

se uskutečnila v sobotu 15. září. Navštívili jsme Mariahilf ve Zlatých Horách, kde právě na tento den připadla 23. Pouť tří národů. Přestože skutečnost nám nabourala plány a program jsme nestihli úplně celý, zážitek, který jsme si z této pouti odvezli, je velmi hluboký a krásný. Podrobný článek si můžete přečíst zde, fotografie jsou v galerii a video pod textem.

 

Zahájení školního roku   

Proběhlo tradičně na farní zahradě v sobotu 8. září od 16:30. Tentokrát se sešla opravdu veliká společnost od těch nejmenších až po dříve narozené. A samozřejmostí bylo opékání, fotbálek povídání i zpívání. Počasí nám přálo, strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne i večer. Několik fotek v galerii, video se připravuje.

 

Úklid kostela sv. Petra a Pavla   

Se uskutečnil v sobotu 8. září dopoledne. Sešla se početně pěkná, přičinlivá parta a zhruba za hodinu nebylo co řešit. Veliké díky všem. Počítejte prosím s variantou, že všechny úklidy se přesunou na soboty, tak aby se mohli zapojit i výdělečně činní. Pouze na dříve narozené se spoléhat nemůžeme, léta přibývají, síly slábnou….

 

v srpnu

Prázdninová turistika II 

Ve dnech 20. a 21. srpna se přes velká vedra 5 odvážlivců vypravilo na turistický výšlap Žďárskem a Přibyslavskem. První den jsme putovali ze Žďáru nad Sázavou do Račína. Obdivovali krásnou přírodu, zažili zajímavá setkání, např. s historikem a archivářem žďárského muzea, panem Miloslavem Lopaurem, hrozili se nad stavem vody v řece Sázavě a nad vyprahlostí lesů. Nicméně putovalo se příjemně, přece jen v přírodě bylo o dobré 4°C méně než v rozpáleném městě. Z Račína jsme se k přenocování přesunuli na přibyslavskou faru. Druhý den jsme zahájili mší svatou, po níž následovala snídaně. Teprve kolem desáté jsme se vypravili na další cestu – přes Dolní Jablonnou a Věžnice do Šlapanova. Vzhledem k tomu, že cesta vedla více loukami, byla o trošku náročnější než předešlý den. Ani na této cestě však nechyběla zajímavá setkání. Po krátkém občerstvení v restauraci ve Šlapanově jsme vrátili vlakem do Čáslavi, kde jsme celou akci ukončili u paní Rumlové na zahradě. Výlet se všem moc líbil. Fotky a video připravujeme, strpení prosím 🙂 .

 

v červenci

Poutě se sv. Anně  

Již tradičně se ve dnech 26.-29. července uskutečnily poutě ke sv. Anně. Od nás dvě nejbližší místa Sudějov (nedaleko Uhlířských Janovic) a Pohled u Halíčkova Brodu.

Také z naší farnosti na obě poutě zavítali farníci. Obě poutě byly krásné. Na své si přišel každý ať již po duchovní stránce – slavnostní bohoslužby, duchovní literatura, obrázky svatých, tak po stránce zábavní – atrakce, pouťové sladkosti apod.

V Sudějově pak byla součástí i prohlídka interiéru a výklad historika umění, který byl nesmírně poutavý a zajímavý – až již tím v jakém prostřední toto poutní místo vzniklo (v divokých lesích, kde se shromažďovali lapkové a řádily smečky vlků) a nebo tím, jakými událostmi prošlo (mimochodem vydatný zázračný pramen zde teče již 500 let). Foto v galerii.

Brigáda u kostela sv. Alžběty   

Se uskutečnila v sobotu 28. července. 

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA I    

Tentokrát se uskutečnila v termínu 23. – 25. července. Celkem 11 turistů putovalo po trase Žďár nad Sázavou – Nížkov – Přibyslav – Havlíčkův Brod. Oproti předpokladu jsme našlapali celkem 54 km nádhernou přírodou. První den nás čekalo něco přes 20 km, okusili jsme koupání v Matějovském rybníku, prohlédli kraj z rozhledny Rosička. V Nížkově nás přivítal P. Zdeněk Sedlák, společně jsme se pomodlili růženec, a pak nám řekl něco z historie kostela a obce. Večer jsme strávili vyprávěním a zpíváním při kytaře. Přespali jsme na faře, někteří odvážlivci pod širákem na zahradě. Úterní den jsme zahájili mší svatou a bohatou snídaní, po níž jsme se rozloučili s P. Zdeňkem a po jeho požehnání jsme se vydali na 14 km cestu do Přibyslavi. Putovali jsme po loukami a po krásné cyklostezce kouzelným údolím. Odpočinuli si a osvěžili se u Sázavy v Ronově nad Sázavou a o půl šesté večer dorazili do Přibyslavi. O půl sedmé byla mše svatá, po které jsme se ubytovali na faře a večer strávili v příjemné zábavě s místními přáteli. Krásnou letní noc většina z nás strávila na farní zahradě pod širákem. Ráno začalo tradičně růžencem a mší svatou, po snídani nám P. Antonín Pavlas požehnal a vykročili jsme na poslední 20 km úsek cesty – po cestě K. H. Borovského přes Stříbrné Hory, a Pohled do Havlíčkova Brodu. Cesta rychle ubývala, v tropickém horku jsme se osvěžovali vodou ze Sázavy. Krátce před půl čtvrtou jsme dorazili na nádraží do Pohledu, kde část naší výpravy nastoupila do vlaku, a zbytek v bezpečí přečkal prudkou letní bouřku.  Po bouři jsme krásně vyčištěným vzduchem pokračovali přes Pohled, kde jsme si – alespoň zvenku – prohlédli gotický kostel sv. Ondřeje a občerstvili se v restauraci,  do Havlíčkova Brodu, kam jsme dorazili přesně několik minut před odjezdem vlaku. Do Čáslavi jsme se vrátili krátce po deváté hodině večerní a celou akci ukončili požehnáním. Výlet byl moc pěkný, všichni se už těšíme na další. Foto v galerii, video pod textem.