Aktuálně

Tradiční podzimní farní pouť   72

Se tentokrát uskuteční v sobotu 10. září. Navštívíme Horní Bečvu (hrob P. Michaela Macečka) a poutní místo Turzovku (Hora Živčáková, Slovensko). Cena 550,-/100,- Kč. Odjezd 4:30 z autobusového nádraží. S sebou platný občanský průkaz/pas, nádobu na vodu, eura na případné nákupy. Podrobnosti zde nebo u p. Bedřicha Nováka (tel. 602 684 529). Přihlášky tradičně na přiložený arch papíru v kostele sv. Petra a Pavla.

MŠE SV. V TRADIČNÍM RITU   72

V neděli 18. září 2016 od 10:30 v kostele sv. Alžběty. Celebruje Mons. Athanasius Schneider – pomocný biskup arcidiecéze Astana (Kazachstán). Od 13:30 beseda v sále hotelu Grand, od 17:00 setkání na faře. Organizuje sdružení Anny Bohuslavy Tomanové. Podrobnosti na plakátě.

Šestý celostátní misijní kongres dětí – tentokrát v nedalekém Nymburce 72

Čáslavské misijní klubko dětí zve všechny farní rodiny z Čáslavi i okolních farností na 6. celostátní misijní kongres dětí, který se letos uskuteční 1. října v nedalekém Nymburce.
Registrace na kongres je nutná předem, proto prosíme případné zájemce o přihlášení do konce srpna Pavlovi Lněničkovi (lnenička.email@seznam.cz).
 
Pojedeme vlakem, občerstvovat se budeme z vlastních zásob. Nemohou – li se akce zúčastnit rodiče, lze po domluvě předem vyslat děti samostatně. Více informací u Pavla Lněničky nebo Dany Němcové.

 

Novinky 72

Do sekce „Modlitby“ byly přidány inspirace pro naši ranní a večerní modlitbu. Pokud máte potřebu se svou ranní či večerní modlitbou „něco udělat“ a zkrátka jen nevíte, jak na to … tady se můžete inspirovat. A pokud byste se rádi „podělili“ o svoji oblíbenou modlitbu, rádi ji zde zveřejníme…

 

Svatyňky Božího milosrdenství40

Okruhy zdePravidla. Pozor, do okruhů byli přidáni noví zájemci, trošku se změnil kalendář. Zde na webu je aktualizovaný, nové kalendáře budou jmenovitě k dispozici na stole vzadu v kostele.

 

STALO SE …

…v srpnu

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA II – Žďárské vrchy  72
Ve dnech 22.8. a 23.8 jsme opět navštívili krásnou Vysočinu. Tentokrát se putovalo z Hamrů nad Sázavou přes Račín a Havlíčkovu Borovou do Přibyslavi. Ač se zúčastnili jen 4 turisté, počasí přálo a výlet byl pěkný. Velká část cesty vedla příjemným měkkým lesem, sbíraly se houby… no prostě prázdninová pohoda :) . Foto v galerii.

POUTNÍ MŠE SV. VE STARKOČI  72
V sobotu 20. 8. se v 10:00 hodin uskutečnila poutní mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči.  Jednalo se o první mši svatou po dlouhých 30. letech.  Početnou skupinu účastníků tvořili farníci z Čáslavi a okolí. Foto zde.

TRADIČNÍ PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA 72
Celkem 7 odvážlivců ve dnech 1. – 3. srpna navštívilo Přibyslavsko – konkrétně Věžnici a Přibyslav.  Fotografie zde.

…v červenci

SVATOANNENSKÉ POUTĚ

V Pohledu u Havlíčkova Brodu proběhla v úterý 26.7. tzv. „malá pouť“. I z naší farnosti sem připutovalo mnoho poutníků. Foto zde.

OSLAVY U SV. JAKUBA – KUTNÁ HORA

V Kutné Hoře byla dokončena obnova věží a západního průčelí kostela s. Jakuba. U příležitosti svátku svatého Jakuba (slavil se v neděli 24. července)  mimo jiné proběhla také děkovná mše svatá (celebrovaná Mons. Janem Vokálem) a Nešpory při nichž účinkovala čáslavská mužská schola. Na foto se podívejte v galerii. Krátké video pod textem.