Aktuálně

Zajímavost  72

Po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny Marie a Pána Ježíše Ve více než deseti klášterech po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny Marie a Pána Ježíše ve stejnou dobu a slzy mají červenou barvu. Tento úkaz byl zaznamenán například ve městech Oděse a Rivne na Ukrajině a Rostov na Donu a Novokuzněck v Rusku a dalších. Je to potřetí, co se v Rusku objevil takový jev. Poprvé se to dělo před Velkou říjnovou revolucí a svržením carského Ruska (7. listopadu 1917 nebo 25. října podle juliánského kalendáře) a podruhé před pádem SSSR (26. prosince 1991). V obou případech změnám předcházely krvavé konflikty s velkým počtem zraněných a obětí.

Je to znamení zhora, že situace na Ukrajině je vážná a naše modlitby jsou jistě zapotřebí. Doporučují se modlitby růžence a Pod Tvou ochranu a další … 

P. Marian Kuffa

Adventní koncert  72

V sobotu se v kostele sv. Petra a Pavla v 17:00 koná adventní koncert. Kateřina Fillová bude hrát na varhany, Marek Filla na tubu. Všichni jste srdečně zváni. Program je zde .

 

POMOZTE SPOLEČNĚ S NAŠIMI RODINAMI  72

Zakoupením výrobků dětí z našich farních rodin můžete přispět na provoz Azylového domu pro těhotné ženy v nouzi v Hamrech u Hlinska. Sbírka v rámci kampaně Štědrý dar pro betlémské děti bude probíhat až do svátku sv. Štěpána.

Letak_kampan_2018

KATECHIZMUS 

Každé úterý po mši sv. na faře.  Všichni jsou srdečně zváni.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019     

Začíná v pátek 14. září. bude probíhat na faře podle následujícího rozvrhu. Přezůvky nutné.

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ    

V sekci čtení dětem jsme zakončili – v pravdě Happy Endem – příběh Tadeáše a jeho přátel. Poustevník Josef – aliaz P. Josef se vrátil ke kněžské službě a poutní kaple povstala z ruin. Na další zajímavé příběhy z pera Josefa Janšty se můžeme těšit zase příští rok.

 

 

PUTOVNÍ SVATYŇKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2018. Rozpis na 2. pololetí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 máme připravený zde a samozřejmě také v kostele na nástěnce a na stolku.

 

STALO SE …

v prosinci

Hodina milosti pro svět (8. 12. 12-13 hod.)    72

Dne 7. 12. 1947 v Montichiari se zjevila Panna Maria s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem. Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince. Více informací o zjeveních v Montichiari zde.

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA   72

Nebeská návštěva k nám do kostela sv. Petra a Pavla dorazila tradičně v předvečer svátku sv. Mikuláše. Setkání se uskutečnilo ve středu 5. prosince od 16:00 hodin.

 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ  72

Sobotní večerní mší svatou, spojenou s nešporami a tradičním žehnáním adventních věnců jsme vstoupili do doby adventní.  Foto v galerii.

 

v listopadu

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM     72

V neděli 18. listopadu jsme v našich farnostech popřáli našemu panu faráři Bohuslavovi k 49. narozeninám hodně Božího požehnání, Božích milostí, ochranu Panny Marie, hodně zdraví a síly ve službě Bohu i nám všem. Foto v galerii, video se připravuje.

 

BRIGÁDA     72

V pátek 16.11. se uskutečnil úklid kostela sv. Alžběty. Všem účastníkům velký dík za pomoc.

 

Koncert     

V pátek 9. 11. se v kostele  sv. Petra a Pavla v rámci akce Pedagogická Poema Čáslav 2018 uskutečnil koncert sólisty Stuttgartské opery,  tenoristy Petra Nekorance a pěveckého sboru SOŠPg Čáslav. Krátký zvukový záznam se připravuje.

 

RODINNÉ PUTOVÁNÍ ZA KŘESŤANSKÝMI SYMBOLY 

Bylo nás deset, ale náramně jsme si to užili. Začátek našeho putování proběhl v kostele sv. Alžběty a putování jsme ukončili v kostele sv. Petra a Pavla. Prošli jsme se lesoparkem Vodranty a děti nalezly cestou osm křesťanských symbolů – světlo, loď, beránek, ryba, duha, klíč, kříž, sepnuté ruce. Vždy děti plnily nějaký úkol – skládaly loďku z papíru, hledaly beránky po lese, zdobily perníčky, vytvářely duhu, aj…… Všem zúčastněným velký dík a P. Staříkovi moc děkujeme za milá slova a požehnání na cestu. Foto v galerii.

Terezie Tichá

 

Pobožnost za zemřelé    

V pátek 2. 11. se v 15:00 hodin na čáslavském hřbitově konala pobožnost za zemřelé. Kolem 30 farníků se sešlo u hlavního kříže, kde se  uskutečnila Bohoslužba slova, modlili jsme se za mrtvé a zazpívali píseň Matičko Kristova.  Po závěrečném požehnání P. Bohuslav prošel hřbitov a hroby našich drahých zesnulých vykropil svěcenou vodou. Fotogalerie zde.

v říjnu

Misijní koláč

V týdnu 14.10. – 21. 10. se uskutečnil tradiční Misijní koláč. Po nedělní mši sv. 14. října si každý mohl pochutnat na připravených dobrotách a ještě po celý další týden bylo možné zakoupit balené perníčky, které vyráběly děti. Sbírka na podporu Papežských misijních děl dětí vynesla celkem 5910,- Kč. Peníze budou odeslány na účet PMDD. Upřímné díky všem jednotlivcům i farním rodinám za spolehlivost, spolupráci i organizaci. 

Dana Němcová, Pavel Lněnička

Podzimní Železné Hory   

V sobotu 20. října se vydalo deset nadšených turistů na podzimní výšlap do Železných Hor. Šli jsme naší dobře známou trasou přes Lovětínskou rokli, Rudov a po stezce do Žlebských Chvalovic a odsud do Ronova nad Doubravou. Pozorovali jsme nádhernou, podzimně zbarvenou přírodu, viděli mloky, spousty václavek a bedly, téměř vyschlý potok, uhýbali cyklistům, prohlíželi nádherné výhledy – i přes jemný mlžný opar bylo vidět až na čáslavskou věž. Fyzicky nejzdatnější část výpravy v Rudově odbočila na romantické vyhlídky proti Dívčímu kameni. Výlet jsme tradičně ukončili v restauraci u Vavřince v Ronově, kde jsme si pochutnali na smažáku. A nakonec ještě vybyla půlhodinka na modlitbu růžence v kostele sv. Vavřince. Do Čáslavi jsme se vrátili krátce před pátou hodinou večerní. Výlet byl moc pěkný. Video pod textem, fotografie se zpracovávají.

v září

VARHANNÍ KONCERT K POCTĚ SV. VÁCLAVA 

zazněl v podání Prof. Václava Uhlíře a sopranistky Hany Medkové. Interpretovanými skladbami připomněl nejen patrona českého lidu sv. Václava, ale vzhledem k letošnímu významnému jubileu i další české skladatele – Leoše Janáčka, Stanislava Macha, Luboše Sluku či Jiřího Strejce.  Foto v galerii, nahrávka pod textem.

VÝROČÍ  

V neděli 23. září jsme popřáli P. Bohuslavovi již k 16. výročí kněžského svěcení. Za farnost mu poděkovaly Lenka Kameníková a Monika Stajnerová. Foto v galerii.

 

PODZIMNÍ FARNÍ POUŤ  

se uskutečnila v sobotu 15. září. Navštívili jsme Mariahilf ve Zlatých Horách, kde právě na tento den připadla 23. Pouť tří národů. Přestože skutečnost nám nabourala plány a program jsme nestihli úplně celý, zážitek, který jsme si z této pouti odvezli, je velmi hluboký a krásný. Podrobný článek si můžete přečíst zde, fotografie jsou v galerii a video pod textem.

 

Zahájení školního roku   

Proběhlo tradičně na farní zahradě v sobotu 8. září od 16:30. Tentokrát se sešla opravdu veliká společnost od těch nejmenších až po dříve narozené. A samozřejmostí bylo opékání, fotbálek povídání i zpívání. Počasí nám přálo, strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne i večer. Několik fotek v galerii, video se připravuje.

 

Úklid kostela sv. Petra a Pavla   

Se uskutečnil v sobotu 8. září dopoledne. Sešla se početně pěkná, přičinlivá parta a zhruba za hodinu nebylo co řešit. Veliké díky všem. Počítejte prosím s variantou, že všechny úklidy se přesunou na soboty, tak aby se mohli zapojit i výdělečně činní. Pouze na dříve narozené se spoléhat nemůžeme, léta přibývají, síly slábnou….

 

v srpnu

Prázdninová turistika II 

Ve dnech 20. a 21. srpna se přes velká vedra 5 odvážlivců vypravilo na turistický výšlap Žďárskem a Přibyslavskem. První den jsme putovali ze Žďáru nad Sázavou do Račína. Obdivovali krásnou přírodu, zažili zajímavá setkání, např. s historikem a archivářem žďárského muzea, panem Miloslavem Lopaurem, hrozili se nad stavem vody v řece Sázavě a nad vyprahlostí lesů. Nicméně putovalo se příjemně, přece jen v přírodě bylo o dobré 4°C méně než v rozpáleném městě. Z Račína jsme se k přenocování přesunuli na přibyslavskou faru. Druhý den jsme zahájili mší svatou, po níž následovala snídaně. Teprve kolem desáté jsme se vypravili na další cestu – přes Dolní Jablonnou a Věžnice do Šlapanova. Vzhledem k tomu, že cesta vedla více loukami, byla o trošku náročnější než předešlý den. Ani na této cestě však nechyběla zajímavá setkání. Po krátkém občerstvení v restauraci ve Šlapanově jsme vrátili vlakem do Čáslavi, kde jsme celou akci ukončili u paní Rumlové na zahradě. Výlet se všem moc líbil. Fotky v galerii, video pod textem.

 

v červenci

Poutě se sv. Anně  

Již tradičně se ve dnech 26.-29. července uskutečnily poutě ke sv. Anně. Od nás dvě nejbližší místa Sudějov (nedaleko Uhlířských Janovic) a Pohled u Halíčkova Brodu.

Také z naší farnosti na obě poutě zavítali farníci. Obě poutě byly krásné. Na své si přišel každý ať již po duchovní stránce – slavnostní bohoslužby, duchovní literatura, obrázky svatých, tak po stránce zábavní – atrakce, pouťové sladkosti apod.

V Sudějově pak byla součástí i prohlídka interiéru a výklad historika umění, který byl nesmírně poutavý a zajímavý – až již tím v jakém prostřední toto poutní místo vzniklo (v divokých lesích, kde se shromažďovali lapkové a řádily smečky vlků) a nebo tím, jakými událostmi prošlo (mimochodem vydatný zázračný pramen zde teče již 500 let). Foto v galerii.

Brigáda u kostela sv. Alžběty   

Se uskutečnila v sobotu 28. července. 

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA I    

Tentokrát se uskutečnila v termínu 23. – 25. července. Celkem 11 turistů putovalo po trase Žďár nad Sázavou – Nížkov – Přibyslav – Havlíčkův Brod. Oproti předpokladu jsme našlapali celkem 54 km nádhernou přírodou. První den nás čekalo něco přes 20 km, okusili jsme koupání v Matějovském rybníku, prohlédli kraj z rozhledny Rosička. V Nížkově nás přivítal P. Zdeněk Sedlák, společně jsme se pomodlili růženec, a pak nám řekl něco z historie kostela a obce. Večer jsme strávili vyprávěním a zpíváním při kytaře. Přespali jsme na faře, někteří odvážlivci pod širákem na zahradě. Úterní den jsme zahájili mší svatou a bohatou snídaní, po níž jsme se rozloučili s P. Zdeňkem a po jeho požehnání jsme se vydali na 14 km cestu do Přibyslavi. Putovali jsme po loukami a po krásné cyklostezce kouzelným údolím. Odpočinuli si a osvěžili se u Sázavy v Ronově nad Sázavou a o půl šesté večer dorazili do Přibyslavi. O půl sedmé byla mše svatá, po které jsme se ubytovali na faře a večer strávili v příjemné zábavě s místními přáteli. Krásnou letní noc většina z nás strávila na farní zahradě pod širákem. Ráno začalo tradičně růžencem a mší svatou, po snídani nám P. Antonín Pavlas požehnal a vykročili jsme na poslední 20 km úsek cesty – po cestě K. H. Borovského přes Stříbrné Hory, a Pohled do Havlíčkova Brodu. Cesta rychle ubývala, v tropickém horku jsme se osvěžovali vodou ze Sázavy. Krátce před půl čtvrtou jsme dorazili na nádraží do Pohledu, kde část naší výpravy nastoupila do vlaku, a zbytek v bezpečí přečkal prudkou letní bouřku.  Po bouři jsme krásně vyčištěným vzduchem pokračovali přes Pohled, kde jsme si – alespoň zvenku – prohlédli gotický kostel sv. Ondřeje a občerstvili se v restauraci,  do Havlíčkova Brodu, kam jsme dorazili přesně několik minut před odjezdem vlaku. Do Čáslavi jsme se vrátili krátce po deváté hodině večerní a celou akci ukončili požehnáním. Výlet byl moc pěkný, všichni se už těšíme na další. Foto v galerii, video pod textem.