Turzovka

Tradiční podzimní farní pouť – TURZOVKA

V sobotu 10. září jsme již v brzkých ranních hodinách vyrazili na letošní tradiční podzimní farní pouť – tentokrát na slovenské poutní místo horu Živčáková (Turzovka). Cestou jsme se zastavili na Horní Bečvě u hrobu bývalého čáslavského děkana P. Michala Macečka. Na Turzovce zdatní poutníci vystoupili aby putovali pod vedením P. Bohuslava vzhůru pěšky křížovou cestou. Ty, kteří neměli odvahu nebo zdravotně nemohli, vyvezl autobus téměř až pod kostel Panny Marie, Matky Církve. Prohlédli jsme si novostavbu chrámu, pomodlili se, navštívili zdejší prameny léčivé vody. V pravé poledne sloužil otec Bohuslav Stařík mši svatou v Kapličce Panny Marie Královny Pokoje.  Na poutním místě jsme zůstali zhruba do půl čtvrté. Zájemci mohli vystoupit na vyhlídkovou věž kostela či se  v 15:00 hodin zúčastnit modlitby Korunky  Božího Milosrdenství. Po celý den nás provázelo překrásné počasí a díky umění pana řidiče a ochrany Panny Marie jsme všichni v pořádku doputovali zpět do Čáslavi přesně v devět hodin večer. Fotografie, za které děkujeme i paní Práškové a panu Novákovi, jsou v galerii, video pod textem. Za zorganizování pouti velký dík panu Novákovi.  DEO GRATIAS.